Федоренко Ольга Ігорівна

Посада: доцент кафедри англійської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-04

Наукові інтереси

• теоретичні проблеми лексичної сполучуваності та словосполучень
• лексична корпусна граматика

Навчальні курси
• основи наукових досліджень
• методика викладання англійської мови
• теоретична граматика
• практичний курс англійської мови

Інший професійний досвід
з 2005 р. відповідальна за роботу секції англійської мови у Львівській обласній Малій Академії Наук

Керівництво науковою роботою
• Керувала науковою роботою 2-х аспірантів кафедри англійської філології

Участь в акредитаційних радах
• член Державної екзаменаційної комісії (ДЕК)
• член журі на обласних олімпіадах з англійської мови для школярів
• член журі Всеукраїнської студентської олімпіади з англійської мови, 2010-2012 рр.
• член журі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів у Львівській обласній Малій Академії Наук

Доповіді на наукових конференціях в Україні
• Навчання англомовної академічної комунікації в Україні: проблеми та перспективи. І Міжнародна науково-методична конференція. Львів, 2008
• Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов: теоретичні засади та прикладні аспекти” . І Міжнародна науково-практична конференція . Львів, 2009
• Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє. Міжнародна науково-практична інтердисциплінарна конференція. Рівне, 2011
• Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. Дніпропетровськ, 2011

Курси

Вибрані публікації

Федоренко О.І. Дієслова make та do у фраземах моделі V+N / О.І. Федоренко // Гуманітарний вісник. Іноземна філологія: Всеукраїнський зб. наук. праць. – Черкаси, 2001. – Число 5. – С. 231-234.
Федоренко О.І. Синонімія сталих дієслівно-субстантивних словосполучень у сучасній англійській мові / О.І. Федоренко // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів, 2005. – Вип. 12. – С. 66-74.
Федоренко О.І. Сталі дієслівно-субстантивні словосполучення як вияв тенденції до номіналізації у сучасній англійській мові / О.І. Федоренко // Іноземна філологія. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 72-80.
Федоренко О.І. До проблеми зіставного дослідження лексичнлої сполучуваності / О.І. Федоренко // Лінгвістика. Зб. наук. праць. – Луганськ, 2005. – Вип. 2 (5). – С. 183-188.
Федоренко О.І. Практичні завдання з методики викладання англійської мови для студентів 5-го курсу англійського відділення факультету іноземних мов / О.І. Федоренко, С.М. Сухорольська. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 140 с.
Сухорольська С.М. Тенденції розвитку сталих дієслівно-субстантивних сполучень / С.М. Сухорольська, О.І. Федоренко // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль, 2007. – Частина 1. – С. 164-167.
Федоренко О.І. Категоріальна семантика субстантивних компонентів сталих дієслівно-субстантивних словосполучень / О.І. Федоренко // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 2008. – Вип. 75 (1). – С. 82-85.
Fedorenko O. Introducing academic writing into the course on fundamentals of scientific research / O. Fedorenko, S. Sukhorolska // Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов: теоретичні засади та прикладні аспекти. Програма та матеріали конференції. – Львів, 2009. – С. 156–157.
Сухорольська С.М. Методи лінгвістичних досліджень: Навч. посібник / С.М. Сухорольська, О.І. Федоренко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 344 с. (гриф МОН України)
Федоренко О.І. Граматика англійської мови. Теоретичний курс: Навч. посібник / О.І. Федоренко, С.М. Сухорольська. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 360 с. (гриф МОН України)
Сухорольська С.М. Методи лінгвістичних досліджень: Навч. посібник / С.М. Сухорольська, О.І. Федоренко. – [2-ге вид.]. – Львів : “Інтелект-Захід”, 2009. – 348 с.
Федоренко О.І. Основи лінгвістичних досліджень: Підручник / О.І. Федоренко, С.М. Сухорольська, О.В. Руда. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 296 с. (гриф МОН України)

Біографія

• диплом з відзнакою ЛДУ ім. Івана Франка, 1998 р., філолог, викладач англійської мови та літератури
• кандидат філологічних наук (10.02.04 германські мови), Львів, 2004 р.
• доцент кафедри англійської філології, 2008 р.

з 2006 доцент кафедри англійської філології
2003-2006 асистент кафедри англійської філології
1999-2002 аспірант
1998-1999 викладач-стажист кафедри перекладознавства та контрастивної лінгвістики

Розклад