Фещук Наталія Євгенівна

Посада: асистент кафедри німецької філології

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Електронна пошта: Nataliya.Feshchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

  • Сфера наукових інтересів стосується сучасного літературного тексту
  • Текстова лінгвістика та лінгвостилістичний аналіз тексту
  • Стилістика німецької мови
  • Літературознавство

Курси

Публікації

Наукові публікації у вітчизняних фахових виданнях

Фещук Н. Є. Художнє порівняння в структурі образу героя роману /Фещук Н. Є. // Наукове видання «Мова і культура» імені Сергія Бурого : Матеріали ХІІІ Міжнар. наук. конф. (Київ,червень 2014р.). – Київ, 2014. – т. 170. – С. 400–404.
Feshchuk N. Traditionelle versus neue Wahlkampfrede / N. Feshchuk, T. Midyana // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки (мовознавство), вип. 96 (1). – 2011. – с. 112–116.

Наукові публікації у інших вітчизняних виданнях

Feshchuk N. Modalverben in Vertragstexten / Feshchuk N., Konzjolka O.// DaFiU (Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine). – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 18–21.

Feshchuk N. Partizipien in den Vertragstexten / Feshchuk N., Konzjolka O. // DaFiU (Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine). – Львів, 2009. – Вип. 21. – С. 44–47.

Feshchuk N. „Der Konditionalsatz in den Verträgen“ / Feshchuk N., Konzjolka O.// DaFiU ( Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine ). – Львів, 2008. – Вип. 20. – С. 45–48.

Тези доповідей на вітчизняних конференціях

Фещук Н. Є. Художні порівняння як вираз романтичного світосприйняття / Н. Є. Фещук // Тези звітної наук. конф. проф.-викл. складу ф-ту іноз. мов нац. ун-ту імені Івана Франка за 2019 рік ( лютого 2019). На пошану доц. каф. світ. л-ри Шаповалової М. С./Відп. ред. Глущенко Л. М. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – С.88.

Фещук Н. Є. Художні порівняння як засіб вираження сприйняття героєм природи / Н. Є. Фещук // Тези звітної наук. конф. проф.-викл. складу ф-ту іноз. мов нац. ун-ту імені Івана Франка за 2018 рік ( лютого 2018). – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – С.77-78.

Фещук Н. Є. Художні порівняння як вираз оцінки головного героя людей, які його оточують / Н. Фещук // Тези звітної наук. конф. проф.-викл. складу ф-ту іноз. мов нац. ун-ту імені Івана Франка за 2016 рік ( Львів, 7–8 лютого 2017). – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – С. 116–117.

Фещук Н. Є. Художні порівняння в структурі романтичного твору / Н. Фещук // Тези звітної наук. конф. проф. –викл. складу ф-ту іноз. мов нац. ун-ту імені Івана Франка за 2015 рік (Львів, 5 лютого 2016). – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – С. 111 – 112.

Фещук Н. Є. Художні порівняння як вираз романтичного світосприйняття героя роману / Н. Фещук // Тези звітної наук. конф. проф.-викл. складу ф-ту іноз. мов нац. ун-ту імені Івана Франка за 2014 рік (Львів, 26 – 27 лютого 2015). – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – С. 82 – 83.

Фещук Н. Є. Антропоцентричні художні порівняння в тексті роману Мартіна Вальзера «Філіппсбурзькі подружжя» / Н. Є. Фещук// Тези звітньої наукової конференції факультету іноземних мов Львівського національного уніерситету імені Івана Франка за 2011р. ( 30–31 січня 2012р.). Львів: ВЦЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 93 – 94

Фещук Н. Порівняння як засіб характеристики особи в романі Мартіна Вальзера «Філіппсбурзькі подружжя» / Н. Фещук// Німецька мова в українському контексті: формування мовної компетенції, контрастивні дослідження та міжкультурна комунікація: –Матеріали ХІХ. Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів 21-22 вересня 2012 року. – Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечнікова, 2012. – С . 207 – 208.

Фещук Н. Der Vergleich in der lyrischen Kutzprosa von E. Strittmatter / Н. Фещук// Німецька мова як перша та друга іноземна у середніх і вищих навчальних закладах України. – Матеріали ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів 24–25 листопада 2006 р. – Львів: ВЦЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С . 84 – 86.

Навчально-методичні праці

Віталіш Л. П., Фещук Н. Є. Deutsche Nachdichtungen ukrainischer Poesie : ein Lehrwerk für Germanistikstudenten / Любов Віталіш, Наталія Фещук.- Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 60 с.

Фещук Н. Є. Lesen und Lernen durch Schreiben. Посібник для домашнього читання для студентів 1–2 курсів спеціальності «Англійська мова та література» / [Буйницька Т. О., Віталіш Л. П., Ворончак Л. Б. та ін.]. –Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 151 с.

Фещук Н. Є. Німецька мова. Посібник для самостійної роботи над читанням (у співавторстві) – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2012. – 148 с.

Біографія

1986-1996: учениця СШ № 28 з поглибленим вивченням німецької мови м. Львова.

1996-2001: студентка Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність: німецька мова і література.

З  вересня 2001 : лаборант, а згодом асистент кафедри німецької філології  Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2003 року: методист Центру вивчення німецької мови при Гете-інституті м. Львова.

Розклад