Друга іноземна мова (німецька)

Тип: Нормативний

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
49Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
496Іна22Димчевська Н. В.
Іна25Крайник О. В.
Іна23Пелікан М. Р.
Іна21доцент Пиц Т. Б.
Іна24Фещук Н. Є.

Опис курсу

Програма з німецької мови як другої іноземної для студентів відділення англійської філології створена відповідно до вимог ступеневої освіти та змін у навчальному плані факультету іноземних мов. Разом з тим вона ґрунтується на європейських стандартах рівня знань з німецької мови як іноземної і опирається на вимоги і принципи закладені у відповідних німецькомовних дидактичних матеріалах, розрахованих на базовий рівень фахової підготовки.

Мета курсу полягає у формуванні мовної та мовленнєвої компетенції студентів.

Результати навчання

Студенти повинні знати:

 • інтонаційне оформлення різнотипних німецьких простих і складних речень;
 • знати засоби вираження певної комунікативної інтенції;
 • знати формальні правила семантичних моделей породження речень і висловлювань.

Студенти повинні вміти:

 • практично володіти лексичними одиницями у певних сферах людської діяльності відповідно до програми курсу;
 • працювати з різними типами словників;
 • теоретично і практично володіти запланованими для курсу граматичними темами;
 • адекватно реагувати в певній комунікативній ситуації, дотримуючись параметрів комунікативної відповідності та мовної правильності.

Рекомендована література

 

 1. Євгененко Д. А., Артамоновська С. А., Білоус О. М. Практична фонетика німецької мови. – Вінниця: Нова книга, 2004.
 2. Євгененко Д. А., Білоус О. М. та ін. Практична граматика німецької мови. – Вінниця: Нова книга, 2004.
 3. Тагиль И. П. Грамматика немецкого языка в упражнениях. – СПб.: КАРО, 2004.
 4. Bock H., Eisfeld K.-H., Holthaus H., Schütze-Nöhmke U. Themen 1. – Hueber Verlag, 2010.
 5. Bock H., Eisfeld K.-H., Holthaus H., Schütze-Nöhmke U. Themen 2. – Hueber Verlag, 2010.
 6. Fischer-Mitziviris A., Janke-Papanikolaou S., AusBlick 1 Brückenkurs.Deutsch für Jugendliche und junge Erwachsene. Kursbuch und Arbeitsbuch.- Hueber Verlag, 2009
 7. Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig- Berlin- München-Wien- Zürich-New York: Langenscheidt-Verl-: Enzyklopädie, 1993.
 8. Hilpert S., Niebisch D. u.a. Schritte 1 international. Kursbuch und Arbeitsbuch.- Max Hueber Verlag, 2006.

Hilpert S., Niebisch D. u.a. Schritte 2 international. Kursbuch und Arbeitsbuch.- Max Hueber Verlag, 2006.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму