Друга іноземна мова (німецька)

Тип: Нормативний

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
36Іспит
45Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
396Іна21
Іна22Фещук Н. Є.
Іна23доцент Микитюк Ю. В.
Іна24Захаров Ю. М.
Іна25доцент Пиц Т. Б.
496Іна21
Іна22Фещук Н. Є.
Іна23доцент Микитюк Ю. В.
Іна24Захаров Ю. М.
Іна25доцент Пиц Т. Б.

Опис курсу

Програма з німецької мови як другої іноземної для студентів відділення англійської філології створена відповідно до вимог ступеневої освіти та змін у навчальному плані факультету іноземних мов. Разом з тим вона ґрунтується на європейських стандартах рівня знань з німецької мови як іноземної і опирається на вимоги і принципи закладені у відповідних німецькомовних дидактичних матеріалах, розрахованих на базовий рівень фахової підготовки.

Мета курсу полягає у формуванні мовної та мовленнєвої компетенції студентів.

Результати навчання

Студенти повинні знати:

 • інтонаційне оформлення різнотипних німецьких простих і складних речень;
 • знати засоби вираження певної комунікативної інтенції;
 • знати формальні правила семантичних моделей породження речень і висловлювань.

Студенти повинні вміти:

 • практично володіти лексичними одиницями у певних сферах людської діяльності відповідно до програми курсу;
 • працювати з різними типами словників;
 • теоретично і практично володіти запланованими для курсу граматичними темами;
 • адекватно реагувати в певній комунікативній ситуації, дотримуючись параметрів комунікативної відповідності та мовної правильності.

Рекомендована література

 

 1. Євгененко Д. А., Артамоновська С. А., Білоус О. М. Практична фонетика німецької мови. – Вінниця: Нова книга, 2004.
 2. Євгененко Д. А., Білоус О. М. та ін. Практична граматика німецької мови. – Вінниця: Нова книга, 2004.
 3. Тагиль И. П. Грамматика немецкого языка в упражнениях. – СПб.: КАРО, 2004.
 4. Bock H., Eisfeld K.-H., Holthaus H., Schütze-Nöhmke U. Themen 1. – Hueber Verlag, 2010.
 5. Bock H., Eisfeld K.-H., Holthaus H., Schütze-Nöhmke U. Themen 2. – Hueber Verlag, 2010.
 6. Fischer-Mitziviris A., Janke-Papanikolaou S., AusBlick 1 Brückenkurs.Deutsch für Jugendliche und junge Erwachsene. Kursbuch und Arbeitsbuch.- Hueber Verlag, 2009
 7. Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig- Berlin- München-Wien- Zürich-New York: Langenscheidt-Verl-: Enzyklopädie, 1993.
 8. Hilpert S., Niebisch D. u.a. Schritte 1 international. Kursbuch und Arbeitsbuch.- Max Hueber Verlag, 2006.

Hilpert S., Niebisch D. u.a. Schritte 2 international. Kursbuch und Arbeitsbuch.- Max Hueber Verlag, 2006.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус