Друга іноземна мова (німецька)

Тип: Нормативний

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит
65Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
596Іна31доцент Бєлозьорова Ю. С.
Іна32Крайник О. В.
Іна33Фещук Н. Є.
Іна34доцент Мідяна Т. М.
Іна35Димчевська Н. В.
696Іна31доцент Бєлозьорова Ю. С.
Іна32Крайник О. В.
Іна33Фещук Н. Є.
Іна34доцент Мідяна Т. М.
Іна35Димчевська Н. В.

Опис курсу

Програма з німецької мови як другої іноземної для студентів відділення англійської філології створена відповідно до вимог ступеневої освіти та змін у навчальному плані факультету іноземних мов. Разом з тим вона ґрунтується на європейських стандартах рівня знань з німецької мови як іноземної і опирається на вимоги і принципи закладені у відповідних німецькомовних дидактичних матеріалах, розрахованих на базовий рівень фахової підготовки.

Мета курсу полягає у формуванні мовної та мовленнєвої компетенції студентів.

Результати навчання:

Студенти повинні знати:

 • знати формальні правила семантичних моделей породження речень і висловлювань;
 • головні морфологічні і синтаксичні категорії, що складають лінгвальну сутність граматики сучасної німецької мови;
 • різні властивості слова: його семантику, стилістичну характеристику, систему форм слова, словотворчу структуру і можливості сполучення, функції в реченні та ін.

Студенти повинні вміти:

 • аналізувати німецькою мовою морфологічні і синтаксичні явища;
 • адекватно реагувати в певній комунікативній ситуації, дотримуючись параметрів комунікативної відповідності та мовної правильності,
 • вести бесіду в обсязі тематики курсу з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири або без опор;
 •  дотримуючись правил орфографії написати приватний та офіційний лист, листівку, привітання, запрошення, написати твір відповідно до тематики курсу.

Рекомендована література

 1. мови. – Вінниця: Нова книга, 2004.
 2. Євгененко Д. А., Білоус О. М. та ін. Практична граматика німецької мови. – Вінниця: Нова книга, 2004.
 3. Кудіна О., Феклістова Т. Німецька мова для початківців. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Вінниця: Нова книга, 2008.
 4. Тагиль И. П. Грамматика немецкого языка в упражнениях. – СПб.: КАРО, 2004.
 5. Bock H., Eisfeld K.-H., Holthaus H., Schütze-Nöhmke U. Themen 2. – Hueber Verlag, 2010.
 6. Bock H., Eisfeld K.-H., Holthaus H., Schütze-Nöhmke U. Themen 3. – Hueber Verlag, 2010.
 7. Fischer-Mitziviris A., Janke-Papanikolaou S., AusBlick 1 Brückenkurs.Deutsch für Jugendliche und junge Erwachsene. Kursbuch und Arbeitsbuch.- Hueber Verlag, 2009
 8. Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig- Berlin- München-Wien- Zürich-New York: Langenscheidt-Verl-: Enzyklopädie, 1993.
 9. Hilpert S., Niebisch D. u.a. Schritte 2 international. Kursbuch und Arbeitsbuch.- Max Hueber Verlag, 2006.
 10. Hilpert S., Niebisch D. u.a. Schritte 3 Kursbuch und Arbeitsbuch.- Max Hueber Verlag, 2006.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус