Друга іноземна мова (3-ій курс, англійська)

Тип: Нормативний

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
69Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
696Іна35Крайник О. В.
Іна31Пелікан М. Р.
Іна33доцент Теребушко Ю. Р.
Іна32Фещук Н. Є.
Іна34доцент Шаряк О. М.

Опис курсу

Програма з німецької мови як другої іноземної для студентів відділення англійської філології створена відповідно до вимог ступеневої освіти та змін у навчальному плані факультету іноземних мов. Разом з тим вона ґрунтується на європейських стандартах рівня знань з німецької мови як іноземної і опирається на вимоги і принципи закладені у відповідних німецькомовних дидактичних матеріалах, розрахованих на базовий рівень фахової підготовки.

Мета курсу полягає у формуванні мовної та мовленнєвої компетенції студентів.

Результати навчання:

Студенти повинні знати:

 • знати формальні правила семантичних моделей породження речень і висловлювань;
 • головні морфологічні і синтаксичні категорії, що складають лінгвальну сутність граматики сучасної німецької мови;
 • різні властивості слова: його семантику, стилістичну характеристику, систему форм слова, словотворчу структуру і можливості сполучення, функції в реченні та ін.

Студенти повинні вміти:

 • аналізувати німецькою мовою морфологічні і синтаксичні явища;
 • адекватно реагувати в певній комунікативній ситуації, дотримуючись параметрів комунікативної відповідності та мовної правильності,
 • вести бесіду в обсязі тематики курсу з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири або без опор;
 •  дотримуючись правил орфографії написати приватний та офіційний лист, листівку, привітання, запрошення, написати твір відповідно до тематики курсу.

Рекомендована література

 1. мови. – Вінниця: Нова книга, 2004.
 2. Євгененко Д. А., Білоус О. М. та ін. Практична граматика німецької мови. – Вінниця: Нова книга, 2004.
 3. Кудіна О., Феклістова Т. Німецька мова для початківців. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Вінниця: Нова книга, 2008.
 4. Тагиль И. П. Грамматика немецкого языка в упражнениях. – СПб.: КАРО, 2004.
 5. Bock H., Eisfeld K.-H., Holthaus H., Schütze-Nöhmke U. Themen 2. – Hueber Verlag, 2010.
 6. Bock H., Eisfeld K.-H., Holthaus H., Schütze-Nöhmke U. Themen 3. – Hueber Verlag, 2010.
 7. Fischer-Mitziviris A., Janke-Papanikolaou S., AusBlick 1 Brückenkurs.Deutsch für Jugendliche und junge Erwachsene. Kursbuch und Arbeitsbuch.- Hueber Verlag, 2009
 8. Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig- Berlin- München-Wien- Zürich-New York: Langenscheidt-Verl-: Enzyklopädie, 1993.
 9. Hilpert S., Niebisch D. u.a. Schritte 2 international. Kursbuch und Arbeitsbuch.- Max Hueber Verlag, 2006.
 10. Hilpert S., Niebisch D. u.a. Schritte 3 Kursbuch und Arbeitsbuch.- Max Hueber Verlag, 2006.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму