Друга іноземна мова (німецька)

Тип: Нормативний

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
26Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
280Іна11
Іна12Пелікан М. Р.
Іна13доцент Теребушко Ю. Р.
Іна14доцент Котовські Г. Ф.
Іна15доцент Бєлозьорова Ю. С., Фещук Н. Є.
Іна16Фещук Н. Є.

Опис курсу

Програма з німецької мови як другої іноземної для студентів відділення англійської філології створена відповідно до вимог ступеневої освіти та змін у навчальному плані факультету іноземних мов. Разом з тим вона ґрунтується на європейських стандартах рівня знань з німецької мови як іноземної і опирається на вимоги і принципи закладені у відповідних німецькомовних дидактичних матеріалах, розрахованих на базовий рівень фахової підготовки.

Мета курсу полягає у формуванні мовної та мовленнєвої компетенції студентів.

Результати навчання

Студенти повинні знати:

  • особливості німецької вокалічної і консонантної систем та відмінності від українських систем;
  • правила словесного і логічного наголосу;
  • інтонаційне оформлення різнотипних німецьких простих і складних речень.

Студенти повинні вміти:

  • артикулювати німецькі звуки;
  • робити правильний словесний і логічний наголос;
  • інтонаційно оформлювати різні типи речень;
  • практично володіти лексичними одиницями у певних сферах людської діяльності відповідно до програми курсу.

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус