Городиловська Марія Тарасівна

Наукові інтереси

 • законодачий дискурс
 • інституційний дискурс
 • юридичний дискурс
 • семіотика
 • правовова лінгвосеміотика
 • термінологія
 • генологія
 • юридичний переклад

 

Курси

Публікації

Статті:

 1. Horodylovska M. The story of one noun: “Act” in English and Ukrainian dictionaries and discourses. Scientific Journal of Polonia University (PNAP). 2021. Vol. 44. №. 1 P. 41–50.
 2. Городиловська М. Т. Термінологічні особливості мови права в американському законодавчому дискурсі. Закарпатські філологічні студії. 2023. м. Ужгород. Випуск 27. Том 2. С. 98–105.
 3. Городиловська М. Т. Терміни ‘alien’, ‘immigrant’ та ‘citizen’ в імміграційних актах Конгресу США: динаміка формування термінологічних смислів. Наукове видання Запорізького національного університету Мова. Література. Фольклор. 2023. м. Запоріжжя, Випуск 1. С. 15–23.
 4. Андрейчук Н. І., Городиловська М. Т. Потенціал лінгвосеміотичної інтерпретації для дослідження жанру імміграційного акта в законодавчому дискурсі США. Актуальні питання іноземної філології. 2023. м. Луцьк. № 18. С. 3–11.
 5. Horodylovska M. T. Immigration act as a genre of institutional legislative discourse. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Збірник наукових праць. м. Одеса. Випуск 59. Том 1. С. 65–70.

Тези:

 1. Городиловська М. Жанр імміграційного акта в законодавчому дискурсі США. Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету ім. І. Франка за 2019 рік. м. Львів, 6 лютого 2020 р. С. 44–45.
 2. Horodylovska M. Approaching a definition of the U.S. Immigration Act from a semiotic perspective. Modern development of science: IX International scientific-practical Internet-conference. Dnipro, 8–9 жовтня P. 164–165.
 3. Городиловська М. Some issues of legalese interpreted through the lens of the key terminological units used in US Congress Acts on Immigration. Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету ім. І. Франка за 2021 рік. м. Львів, 6 лютого 2022 р. С. 49–51.
 4. Городиловська М. Т. Жанр імміграційного акта в інституційному дискурсі США. Міжнародна науково-практична конференція Сучасні тенденції розвитку науки, освіти та суспільства”, Центр фінансово-економічних наукових досліджень, м. Полтава, 2022. С. 20–21.
 5. Городиловська М. ‘Alien’ в історії американської правової термінології”. XIV Міжнародна наукова конференція ІНОЗЕМНА ФІЛОЛОГІЯ У XXI СТОЛІТТІ. Запорізький національний університет. м. Запоріжжя, 2022 року. С. 44–48.
 6. Городиловська М. The story of ‘immigrant’ in the US legal terminology. Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету ім. І. Франка за 2022 рік, м. Львів, 1–2 лютого С. 84–85.
 7. Horodylovska M. Institutional discourse: to the issue of social institutions and the actual use of language. Issues of Modern Philology in the Context of the Interaction of Languages and Cultures: International Scientific and Practical Conference, Venice: Ca’Forscari University of Venice, 2019. P. 54–58.
 8. Horodylovska M. The U. Congress Act of Immigration: Legal Text or Category of Legal Communication? International scientific journal “Grail of Science”. 21. Section XV. Philology and Journalism. м. Вінниця, м. Відень. 28 жовтня 2022. P. 154–155.
 9. Городиловська М. Жанрова палітра американського законодавчого дискурсу. Заочна інтернет-конференція: VIII Міжнародна науково-практична конференція “Scientific Research in the Modern World”. м. Торонто. 1–3 липня 2023. С. 443–445.

Біографія

2017 – диплом бакалавра з відзнакою, ЛНУ імені Івана Франка, спеціальність “Англійська мова та література”.

2017/2018 – навчання у Бамберзькому університеті (м. Бамберг, Німеччина) за програмою академічної мобільності Еразмус+.

2017/2018 – викладання у Бамберзькій гімназії імені Е. Т. А. Гофмана (м. Бамберг, Німеччина).

2018 – диплом магістра з відзнакою, ЛНУ імені Івана Франка, спеціальність “Англійська мова та література”.

2020 – диплом бакалавра, ЛНУ імені Івана Франка, спеціальність “Право”.

2021 – диплом магістра, ЛНУ імені Івана Франка, спеціальність “Право”.

2023 – завершення навчання в аспірантурі (науковий ступінь доктора філософії – PhD), галузь знань 03 “Гуманітарні науки”, спеціальність 035 “Філологія”.

з лютого 2019 – асистент кафедри перекладознавства та контрастивної лінгвістики імені Івана Франка.

Нагороди

2017/2018 – річна стипендія на навчання за магістерською програмою (“English and American Studies”) у Бамберзькому університеті (м. Бамберг, Німеччина) в рамках програми Еразмус+.

липень 2018 – стипендія на академічний візит до Оксфордського університету (Keble College) (м. Оксфорд, Великобританія).

Розклад