Кінаш Леся Ярославівна

Посада: доцент кафедри англійської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-04

Наукові інтереси

Methods of Teaching English  
Synesthesia
Testing Vocabulary
Color-naming Compounds  

Teaching experience
• Theory of English Grammar (morphology and syntax)
• Lexicology
• Communication Theory
• Methods of Teaching English
English Phonetics

Business English

Practical Course of English

Other professional experience
Intensive English Language Courses

Specialist and accreditation boards
2012 Member of the Board of the L’viv Region Olympiad in English
Professional organizations
IATEFL, Ukraine

Selected papers read at conferences in Ukraine

• Основні проблеми комунікативної граматики. Проблеми навчання та викладання практичної граматики іноземної мови у вищому навчальному закладі. Всеукраїнська науково-практична конференція. – Дрогобич, 2007
• Основні чинники успішної комунікації. Зміст професійної підготовки вчителя іноземної мови у контексті Болонського процесу. – Дрогобич,2009

 Комунікативний підхід до вивчення колоронімів сучасної англійської мови. – Пріоритети германського та романського мовознавства. – Луцьк, 2011
 Структурні та семантичні особливості англійських колоративних композит. Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов. – Львів, 2012

Papers read at international conferences
Usagebased and corpus techniques for cognitive and functional linguistics. – Poznan, 2009

Курси

Публікації

• Практикум з комунікативної граматики. – Дрогобич, ДДПУ, 2007

• Це цікаво знати всім. Добірка пізнавальних текстів для аудіювання. – Дрогобич, ДДПУ, 2007  

• Лінгвістична точка зору на проблему поля. Вісник факультету романо-германської філології. – Дрогобич, 2008
A set of tasks for English learners (Збірник завдань для розвитку мовлення). Навчально–методичний посібник. – Дрогобич, 2008

• Антонімічна характеристика лексичного значення слова. Вісник факультету романо-германської філології. – Дрогобич, 2009

 Збірник вправ з англійської мови для студентів 1-2 курсів вищих навчальних закладів освіти. Методичний посібник. – Дрогобич, ДДПУ, 2009
• Лексичний мінімум з англійської мови до підручника Вірджінії Еванс ‘Upstream’ (preintermediate): Словник-мінімум. – Дрогобич, ДДПУ, 2010
• Лексичний мінімум з англійської мови до підручника Вірджінії Еванс ‘Upstream’ (intermediate): Словник-мінімум. – Дрогобич, ДДПУ, 2010

Біографія

• Graduation Degree (MA equivalent), 1988, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical Institute
• Candidate of Science (13.00.02 Germanic languages: Methods of Teaching), Kyiv 1996
• Associate Professor, Kyiv 2005

2010 – present  Lecturer, Department of English Philology, Faculty of Foreign Languages, Ivan Franko National University of L’viv
20052010 Associate Professor, Department of English Practice, Faculty of Roman and Germanic Philology, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University

1996-2004 Lecturer, Department of Foreign Languages and Comparative Studies, Faculty of Roman and Germanic Philology, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University
1993-1996 Post-graduate student, Institute of Pedagogics, National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

Розклад