Ковалюк Оксана Богданівна

Посада: доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-74

Електронна пошта: oksana.kovalyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Культурологічні аспекти перекладу.

Етнічна ідентичність і переклад.

Медичний переклад.

 

 

Курси

Публікації

  1. Ковалюк О. “Виклики навчання і викладання в транскультурному світі” – Євроінтеграційні процеси в освіті та науці: єдиний інноваційний простір. Тернопіль, ТІСІТ 2014 ст. 73-75

2. Kovalyuk O. “The depiction of Ukrainians in Canadian writing: prejudice and                      stereotype”. – Literatures in English: Priorities of Research. Stauffenburg Verlag               2008 p. 287-290

Біографія

Народилася у місті Тернополі.

У 2001 році закінчила Полонійну Академію в м. Ченстохова (Польща). Отримала диплом магістра за спеціальністю: “Англійсько-іспансько-польський переклад”.

У 2013 розі захистила дисертацію на тему: “Українська етнічна ідентичність в канадській літературі” в інсбруцькому університеті імені Леопольда і Франца (Австрія).

Розклад