Курішко Наталія Ігорівна

Посада: асистент кафедри світової літератури

Телефон (робочий): (032) 239-45-82

Електронна пошта: nataliya.kurishko@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Англійська література кінця ХІХ – початку ХХ ст., наратологічний підхід до вивчення роману та його жанрових різновидів.

Публікації

  1. Михайлюк Н.І. Розвиток мистецьких мотивів в англійському наративному дискурсі початку ХХ ст. (за мотивами творчості В.С. Моема) // Мова і культура (науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 14. – Т. VI (152). – С.267 – 273.
  2. Михайлюк Н.І. Вивчення роману Джека Лондона «Мартін Іден» як діалектичний процес між твором та реципієнтом // Зарубіжні письменники і Україна: збірник наукових праць. – Полтава : ПНПУ В.Г. Короленка, 2012. – С.301 – 306.
  3. Михайлюк Н.І. Вільям Сомерсет Моем – мізантроп чи мораліст? // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів, 2012. – Вип. 20. –  Ч. 1. –  С. 279–285.
  4. Михайлюк Н.І. “Роман про митця” в англійській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття. Наративні стратегії // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2013». – Выпуск 1. Том – Одесса: КУПРИЕНКО, 2013 – С. 28-33.
  5. Михайлюк Н.І. Суспільство та мистецтво у творчості Редьярда Кіплінга // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст.; гол. ред. В.А. Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2013. – Вип. VIII. – Ч. 1. – С. 176-183.
  6. Михайлюк Н. І. Гетеродієгетичний наратор в романі Джона Ґолсуорсі “Вілла Рубейн”. // Мова і культура (науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. І (163). – С. 370 – 377.
  7. Михайлюк Н.І. Типи фокалізації в англійському «романі про митця» кінця ХІХ – початку ХХ століття. // Іноземна філологія. – Л.: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – Вип. 126. – Ч. 1. – С. 274 – 281.
  8. Михайлюк Н. І. Бінарний характер наратора в романі В. С. Моема Місяць та шеляг/Spheres of Culture. Branch of Ukrainian Studies of Maria Curie-Sklodowska University in Lublin. Lublin, Poland, 2015. Vol.XII. ISSN 2300-1062. Р. 137–145.
  9. Михайлюк Н.І. Позиція оповідача в романі О. Вайлда «Портрет Доріана Грея»/Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Київ: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2015. Вип. 23. С. 18–23.
  10. Михайлюк Н. І. Часопросторові координати англійського «роману про митця»/Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. Львів, 2016. Вип. 24. Ч. 1. С. 200–207.

Біографія

Літературознавець, філолог-германіст. 2005-2009 р.р. – навчання у Педагогічному коледжі Львівського національного університету ім. І. Франка, відділення «Філологія» (Англійська мова та література). Березень-червень 2008 р. – навчання в Йончопінзькому університеті (Швеція) в рамках проекту «Цінності демократичних суспільств. Розвиток подальших стратегій в освіті». У 2010 р. закінчила Львівський національний  університет ім. І. Франка за спеціальністю «Англійська мова та література». 2010 – 2013 р. – аспірантура при кафедрі світової літератури факультету іноземних мов Львівського національного університету ім. І. Франка, тема кандидатської дисертації «Наративні стратегії в англійському «романі про митця» кінця ХІХ –  початку ХХ століття». З 2013 р. – асистент кафедри світової літератури.

 

 

 

Розклад