Латик Марко Михайлович

Посада: асистент кафедри англійської філології

Телефон (робочий): (032) 239-41-04

Електронна пошта: marko.latyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Наукові інтереси

Основні напрями наукових досліджень: практична граматика англійської мови (дієслово). Типологічний зіставний аналіз англійських модальних дієслів і їх українських еквівалентів. Переклад.

Тип
Короткий опис
підручники/посібники – 
 

 

1) “Video-Interpreting Course” (на базі 8 документальних фільмів; для тренування навиків сприйняття автентичного мовлення);
2) “A History of the British Isles” (історія розвитку культури народів, які жили на Британських островах починаючи із стародавніх часів);3) “Збірник конкурсних завдань для тестування з анлійської мови” (співавтор);
WWW документи –
1) “Video-Interpreting Course” (для тренування навиків сприйняття аутентичного мовлення) – локальна мережа “TEMPUS-Tacis”;
2) Flying High” (англійська для авіадиспетчерів) – локальна мережа “TEMPUS-Tacis”;
3) “Phonetic Course of English” (Курс дистанційного навчання);
4) English Lexicology (Курс дистанційного навчання);
5) “The USA Area Studies(Курс дистанційного навчання);
6)
British Area Studies(Курс дистанційного навчання).

 

 

Курси

Публікації

Список наукових та навчально-методичних праць
асистента кафедри англійської філології, Лaтика Марка Михайловича

 

№ з/п Назва роботи Хар-р роботи Видавництво, журнал (назва, номер, рік) або номер авторського свідоцтва Обсяг стор. Прізвище співавторів
1 “Modules On English Lexicology” Підручник Львів. ЛНУ імені Івана Франка. 2006. 240 с. Soloshenko О. D., Zavhorodnyev Y. A.
2 “Modules On English Lexicology (Collection of Tests)” Підручник Львів. ЛНУ імені Івана Франка. 2006. 194 с. Soloshenko О. D., Zavhorodnyev Y. A.
3 “Modules On English Lexicology” Підручник Львів. ЛНУ імені Івана Франка. 2008.

 

290 с. Soloshenko О. D., Zavhorodnyev Y. A.
4 “History, Culture and Language of the British People” Підручник Львів. ЛНУ імені Івана Франка. 2008. 515 с.
5 “Modules On English Lexicology” Підручник Львів. ЛНУ імені Івана Франка. 2010. 247 с. Soloshenko О. D., Zavhorodnyev Y. A.
6 “History, Culture and Language of the USA People” Підручник Львів. ЛНУ імені Івана Франка. 2010. 324 с. Zavhorodnyev Y. A.
7 “Прагматично-функціональні характеристики модальних дієслів англійської та української мов” Стаття “Вісник Львівського університету. Серія: Іноземні мови”. №10. ЛНУ, 2002. Сс. 106 – 110.
8 “Міжнародний науково-методичний семінар:
новітні технології у викладанні іноземних мов”
Стаття “Вісник Львівського
університету. Серія: Іноземні мови”. № 10. ЛНУ, – Львів. 2002.
Сс. 293 – 294 Помірко Р. С.
9 “Формальні та прагматичні властивості англійських та українських модальних дієслів” Стаття “Вісник Львівського університету. Серія: Іноземні мови”. №12. ЛНУ, 2004. Сс. 96 – 108.
10 “Комунікативно-епістемічні ознаки англійських модальних дієслів. Вісник Львівського університету” Стаття “Вісник Львівського університету. Серія: Іноземні мови”. №13. ЛНУ, 2006. Сс. 85 – 91.
11 . “Прагматичні чинники англійських модальних дієслів. Проблеми семантики слова, речення та тексту” Стаття Наук, збірник Київського лінгвістичного університету “Семантика, Синтактика, Прагматика”. № 17. Київ. Видавничий центр КНЛУ. 2006. Сс. 78 – 85.
12 “Когнітивно-прагматичні англійських модальних дієслів” Стаття “Вісник Львівського університету. Серія: Іноземні мови”. №17. ЛНУ, – Львів. 2007. Сс. 67 – 72.
13 . “Система дистанційного навчання на факультеті іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка” Тези доповіді Матеріали міжн. конф. “Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов: теоретичні засади та прикладні аспекти”. ЛНУ, – Львів. 2009. Сс. 205 – 206.
 

Навчально-методичні праці

1 Phonetic Course of English Навчально-методичний електронний ресурс Режим доступу:

http://dl. lnu.edu. ua/

2 The British Area Studies Навчально-методичний електронний ресурс Режим доступу:

http://dl. lnu.edu. ua/

3 The USA Area Studies Навчально-методичний електронний ресурс Режим доступу:

http://dl. lnu.edu. ua/

4 Modules On English Lexicology Навчально-методичний електронний ресурс Режим доступу:

http://dl. lnu.edu. ua/

 

2016 – 2021 – модератор міжнародної програми ”Global Understanding in Education”

Досвід практичної роботи за спеціальністю 30 років.

 

Біографія

1984 – 1985 – студент кафедри англійської філології;
1985 – 1987 – служба в армії;
1987 – 1991 – студент кафедри англійської філології;
1991 – 1994 – асистент кафедри англійської філології;
1994 – 1997 – навчання в аспірантурі;
1997 – 1998 – асистент кафедри англійської філології;
1998 – 2000 – асистент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура
2000 – асистент кафедри англійської філології,
менеджер ресурсного центру “TEMPUS-Tacis”,
веб-адміністратор:
https://lingua.lnu.edu.ua/
http://e-learning.lnu.edu.ua/
http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/foreighnphilology/index
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/lingua

Різне

Найважливіші поїздки:

РІК
КРАЇНА
КОРОТКИЙ ОПИС
1998 
Великобританія 
(Ліверпульській університет)
у рамках міжнародного Гранту
 “TEMPUS-Tacis ” “Прикладні іноземні мови”
1999
Великобританія 
(Ліверпульській університет)
у рамках міжнародного Гранту
 “TEMPUS-Tacis ” “Прикладні іноземні мови”
2000
Франція (Анжуйський університет)
у рамках міжнародного Гранту
 “TEMPUS-Tacis ” “Прикладні іноземні мови”

 

Нагороди

У 2017 нагороджений подякою ректора за вагомі здобутки та сумлінну працю:

У 2018 нагороджений подякою Вченої ради факультету іноземних за вагомі здобутки та сумлінну працю:

У 2022 нагороджений подякою ректора за вагомі здобутки та сумлінну працю:

2022  – переможець в щорічному конкурсі в рамках міжнародної програми  Global Partners in Education (GPE), – всесвітньої організації вищих навчальних закладів з понад тридцяти країн під керівництвом Університету Східної Кароліни, яка прагне надавати своїм студентам можливості для значущого та результативного міжнародного освітнього досвіду через Глобальний віртуальний обмін (GVE):

Rosina Teacher Certificate 2022 Latyk

Latyk GPE Award 2022

08 СЕРПНЯ 2022 РОКУ – “ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ОСВІТИ” (сертифікат)

Сертифікат ВВМ-4 2023

В січні 2023 нагороджений подякою декана за вагомі здобутки та сумлінну працю

Розклад