Друга іноземна мова (німецька філологія)

Тип: Нормативний

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік
35Іспит
44Іспит
55Залік
64Немає
74Іспит
84Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
280Інн11Самотея А. В., Оленюк О. В.
Інн12
380Інн21Гавронська-Суслова І. Б.
Інн22Арабська І. Б.
448Інн21Гавронська-Суслова І. Б., доцент Бублик Т. Є.
Інн22Арабська І. Б.
580Інн31Арабська І. Б., Малашняк М. А.
Інн32доцент Бублик Т. Є.
664Інн31Війтів О. І., Ігнатенко Л. В.
Інн32Град А. І., Латик М. М.
764Інн41Арабська І. Б., Латик М. М.
Інн42Будна М. В.
840Інн41Будна М. В.
Інн42Арабська І. Б.

Опис курсу

Програма з англійської мови як другої іноземної для студентів відділення німецької філології створена відповідно до вимог ступеневої освіти та Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. Методологічною основою програми є розуміння мови як суспільного феномена, який існує у свідомості мовця як система лінгвальних елементів. Мета курсу полягає у формуванні мовної та мовленнєвої компетенції студентів. Курс знайомить студентів із основними морфологічними і синтаксичними категоріями, з парадигмами окремих частин мови, а також покликаний розвинути в студентів граматичні навики необхідні для читання, аудіювання, мовлення і письма. Курс також покликаний виробити вміння використовувати мову у різних ситуаціях, сформувати навики реферувати і анотувати різні типи текстів, уміння з екстенсивного і інтенсивного аудіювання, розвинути репродуктивні та продуктивні вміння письма. Тематичний аспект курсу охоплює як побутову тематику, так і країнознавчу(економічне та культурне життя країни, мову якої вивчають)

Результати навчання:

 • знати:
 • особливості вокалічної та консонантної систем, правила словесного і логічного наголосу, а також інтонаційне оформлення різних типів речень;
 • знати правила семантичних моделей породження речень і висловлювань;
 • базові морфологічні і синтаксичні категорії;
 • різні властивості слова : його семантику, словотворчу структуру і можливості сполучення;
 • лексику в межах курсу;
 • вміти:
 • артикулювати англійські звуки, робити правильний словесний і логічний наголос, а також інтонаційно оформлювати різні типи речень;
 • володіти лексичними одиницями в певних мовленнєвих ситуаціях;
 • правильно застосовувати граматичні категорії, аналізувати морфологічні і синтаксичні явища;
 • висловлюватися спонтанно, описувати події, висловлювати свою думку, вести бесіду в обсязі тематики курсу;

писати приватні і офіційні листи, листівку, привітання, коментар, рецензію, твір відповідно до тематики курсу.

Рекомендована література

 1. Dellar H., Walkley A. Roadmap B1+: Student’s Book with digital resources and mobile app. – Pearson, 2019. – 175 p.
 2. Dellar H., Walkley A. Roadmap B1+: Workbook with key and online audio. – Pearson, 2019. – 96 p.
 3. 3. Antonia C., Wilson J. Speakout Upper-Intermediate: student’s book. – Pearson: 2019 ISBN-978-1-292-11590-0
 4. Mann M., Taylore-Knowles S. Destination B2. Grammar and Vocabulary. – Macmillan, 2013. – 254 p.
 5. A Way to Success: English for University Students. Year 1

(Teacher’s Book): 2-ге вид., випр. та доп. / Н. В. Тучина,

І. В. Жарковська, Н. О. Зайцева та ін.; худож.-оформлювач

Г. В. Кісель. — Харків: Фоліо, 2019. — 400 с.: іл.

ISBN 978-966-03-7137-8.

 1. Swan M. Practical English usage. – Oxford: OUP, 1996. ISBN 019- 4421- 46- 5

 

Словники та довідники

 1. Балла М.І. Англо-український словник: У 2 т. – Київ: Освіта, 1996. – Т. 1.
 2. Балла М.І. Англо-український словник: У 2 т. – Київ: Освіта, 1996. – Т. ІІ.
 3. Баранцев К.Т. Англо-український фразеологічний словник. – Київ: Знання, 2006.
 4. Бенсон М., БенсонЭ., Илсон Р. Комбинаторный словарь английского языка.– Москва: Русский язык, 1990.
 5. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Великий сучасний англо-український, українсько-англійський словник. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2006.
 6. Зубков М., Мюллер В. Сучасний англо-український таукраїнсько-англійський словник. – Харків: ВД «Школа», 2005.
 7. The Oxford dictionary and thesaurus. – Oxford: OUP, 1997. ISBN 0-19-860171-9
 8. Oxford advanced learner’s dictionary. – Oxford: OUP, 1997. ISBN 0 19 431423 5
 9. Oxford collocations dictionary for students of English. – Oxford: OUP, 2002. ISBN-13-978-019-431243-1

 Інформаційні ресурси

Інтернет-джерела

 1. http://www.ted.com/
 2. http://piersmorgan.blogs.cnn.com/
 3. http://live.cnn.com/
 4. http://www.bbc.co.uk/radio/player/bbc_world_service
 5. http://www.youtube.com/watch?v=IVGAI8o5i4o
 6. http://www.economist.com/
 7. http://www.nytimes.com/
 8. http://www.nytimes.com/pages/opinion/index.html

Матеріали

Силабус_друга_іноз_мова, нім.філ. 2020-2021 н.р. 1 сем

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус: Арабська Силабус курсу «Друга іноземна мова» _ 2 курс_2021-202

Завантажити силабус

Силабус: Арабська Силабус курсу «Друга іноземна мова» _ 3 курс_2021-202

Завантажити силабус

Силабус: Арабська Силабус курсу «Друга іноземна мова» _ 4 курс_2021-202

Завантажити силабус

Силабус: Бублик Т. Є. Друга іноземна мова

Завантажити силабус