Друга іноземна мова (німецька філологія)

Тип: Нормативний

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік
35Іспит
44Іспит
55Залік
64Немає
74Іспит
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
280Інн11Самотея А. В., Оленюк О. В.
Інн12Лук’яненко С. Ф.
380Інн21Гавронська-Суслова І. Б.
Інн22Арабська І. Б.
448Інн21Гавронська-Суслова І. Б., доцент Ляшенко Т. С.
Інн22Арабська І. Б.
580Інн31Арабська І. Б., Малашняк М. А.
Інн32Снєда Ю. С.
664Інн31Війтів О. І., Ігнатенко Л. В.
Інн32Град А. І.
764Інн41Арабська І. Б.
Інн42Будна М. В.
840Інн41Будна М. В.
Інн42Арабська І. Б.

Опис курсу

Програма з англійської мови як другої іноземної для студентів відділення німецької філології створена відповідно до вимог ступеневої освіти та Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. Методологічною основою програми є розуміння мови як суспільного феномена, який існує у свідомості мовця як система лінгвальних елементів. Мета курсу полягає у формуванні мовної та мовленнєвої компетенції студентів. Курс знайомить студентів із основними морфологічними і синтаксичними категоріями, з парадигмами окремих частин мови, а також покликаний розвинути в студентів граматичні навики необхідні для читання, аудіювання, мовлення і письма. Курс також покликаний виробити вміння використовувати мову у різних ситуаціях, сформувати навики реферувати і анотувати різні типи текстів, уміння з екстенсивного і інтенсивного аудіювання, розвинути репродуктивні та продуктивні вміння письма. Тематичний аспект курсу охоплює як побутову тематику, так і країнознавчу(економічне та культурне життя країни, мову якої вивчають)

Результати навчання:

 • знати:
 • особливості вокалічної та консонантної систем, правила словесного і логічного наголосу, а також інтонаційне оформлення різних типів речень;
 • знати правила семантичних моделей породження речень і висловлювань;
 • базові морфологічні і синтаксичні категорії;
 • різні властивості слова : його семантику, словотворчу структуру і можливості сполучення;
 • лексику в межах курсу;
 • вміти:
 • артикулювати англійські звуки, робити правильний словесний і логічний наголос, а також інтонаційно оформлювати різні типи речень;
 • володіти лексичними одиницями в певних мовленнєвих ситуаціях;
 • правильно застосовувати граматичні категорії, аналізувати морфологічні і синтаксичні явища;
 • висловлюватися спонтанно, описувати події, висловлювати свою думку, вести бесіду в обсязі тематики курсу;

писати приватні і офіційні листи, листівку, привітання, коментар, рецензію, твір відповідно до тематики курсу.