Микитюк Юлія Володимирівна

Посада: асистент кафедри німецької філології

Електронна пошта: Yuliya.Mykytyuk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

 • Комунікативна лінгвістика
 • Лінгвопрагматика
 • Теорія мовленнєвих актів
 • Лінгвістична генологія
 • Стилістика літературного тексту
 • Теорія та практика художнього перекладу

Публікації

Наукові статті та тези:

 1. Микитюк Ю. В. Комплімент як двочленний мовленнєвий акт / Ю. В. Микитюк // Матеріали Всеукраїнської наукової студентської конференції «Зіставне вивчення германських та романських мов і літератур» (17-18 березня 2009 року). Донецьк: ДонНУ, 2009. – Том 2. – С. 53-54.
 2. Микитюк Ю. В. Розуміння компліменту як мовленнєвого акту в працях учених ХХ – поч. ХХІ ст. / Ю. В. Микитюк // Наукові записки. Серія: Філол. науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – Вип. 81 (2). – С. 330-333.
 3. Микитюк Ю. В. Функції компліменту в міжлюдській комунікації (на базі малої прози німецькомовних письменників XVIII-XX ст.) / Ю. В. Микитюк // Мова і культура (наук. журн.). – К.: Видавн. дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 12. – Т. ІІІ (128). – С. 138-143.
 4. Микитюк Ю. В. Стереотипи та упередження у вивченні іноземної мови (у співавторстві) / Ю. В. Микитюк // Мова і культура (наук. журн.). – К.: Видавн. дім Дмитра Бурого, 2009. – Вип. 11. – Т. VІІІ (120). – С. 270-275.
 5. Микитюк Ю. В. Діахронія розвитку компліменту в німецькомовній літературі (на основі малої прози XVIII-XX ст.) / Ю. В. Микитюк // Мова і культура (наук. журн.). – К.: Видавн. дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. ІІ (138). – С. 90-95.
 6. Микитюк Ю. В. Комплімент і похвала: критерії розрізнення двох суміжних мовленнєвих актів / Ю. В. Микитюк // Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття: зб. матер. конф. (укр., англ., рос., нім., франц., польск. мовами). – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 166-168.
 7. Микитюк Ю. В. Відмежування компліменту від суміжних мовленнєвих актів / Ю. В. Микитюк // Наукові записки. Серія: Філол. науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 105 (2). – С. 519-524.
 8. Микитюк Ю. В. Типи реакцій на компліментарне висловлювання (на основі драми Ґ. Е. Лессінґа «Мінна фон Барнгельм, або Солдатське щастя») / Ю. В. Микитюк // Наукові записки. Серія: Філол. науки (мовознавство). – Кіровоград: Видавець Лисенко В. Ф., 2015. – Вип. 138. – С. 208-213.
 9. Mykytyuk Y. Geschlechtsspezifische Besonderheiten der Realisierung von Komplimenten und Komplimenterwiderungen in den deutschsprachigen Dramen des 18. – 20. Jahrhunderts / Y. Mykytyuk / Німецька мова в Україні: традиції та перспективи розвитку = Deutsche Sprache in der Ukraine: Kontinuitäten und Entwicklungen: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (4-6 жовтня 2016 р.). – Львів: ПАІС, 2016. – С. 103-105.
 10. Микитюк Ю. В. Типи реалізації експліцитних та імпліцитних смислів під час висловлення прямих та непрямих компліментів / Ю. В. Микитюк // Science and Education a New Dimension. Philology, IV (26). – Budapest, 2016. – Issue 106. – С. 56-60.
 11. Микитюк Ю. В. Комплімент як мовленнєвий акт (на матеріалі німецькомовних драматичних творів XVIII–XX ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Ю. В. Микитюк. – Львів: ПАІС, 2017. – 21 с.

 

Переклади художньої літератури:

 1. Брехт Б. Солдат з Лас-Сьйота. Непристойна стара / Бертольд Брехт; пер. з нім. Ю. Микитюк. – Брехтівський часопис. – №4. – 2014. – С. 76–80.
 2. Ремарк Е. М. Тіні в раю. Роман / Ерих Марія Ремарк; пер. з нім. Ю. Микитюк. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. – С. 603–957.
 3. Ляйбер С. Перший зрізок. Муштра / Свенья Ляйбер; пер. з нім. Ю. Микитюк // Усі інші. Історії про кохання, насильство і пам’ять: Із сучасної німецької прози / Упоряд. М. Іваницька, Т. Супрун. – К.: Критика, 2015. – С. 121–144.
 4. Шоєрман З. Подарунок / Зільке Шоєрман; пер. з нім. Ю. Микитюк // Усі інші. Історії про кохання, насильство і пам’ять: Із сучасної німецької прози / Упоряд. М. Іваницька, Т. Супрун. – К.: Критика, 2015. – С. 257–278.
 5. Ляйбер С. Остання земля (уривок з роману) / Свенья Ляйбер; пер. з нім. Ю. Микитюк // Німецька сучасна література // Київ: Goethe-Institut, 2016. – С.8–11.
 6. Ремарк Е. М. Мансарда мрій. Роман / Ерих Марія Ремарк; пер. з нім. Ю. Микитюк. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. – С. 253–402.
 7. Воллебен П. Таємниче життя дерев / Петер Воллебен; пер. з нім. Ю. Микитюк. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2017. – 224 с.
 8. Гауеншільд Л. Цілком дівчачі штукенції / Лідія Гауеншільд; пер. з нім. Ю.В. Микитюк. – Харків: Юнісофт, 2019. – 96 с. : іл. – (Серія «Енциклопедія для допитливих»).
 9. Хауенсчайлд Л. Я ось така, яка вже є / Лідія Гауеншільд; пер. з нім. Ю.В. Микитюк. – Харків: Юнісофт, 2019. – 96 с. : іл. – (Серія «Енциклопедія для допитливих»).
 10. Зандиґ У.А. Вірші. [Європа в поемі. Grand Tour. Подорож молодою європейською поезією разом із Федерико Італьяно та Яном Вагнером] / Ульрике Альмут Зандиґ; пер. з нім. Ю. Микитюк. – Львів, 2019. – С. 34–39.
 11. Tykholoz B., Tykholoz N. Franko von A bis Z / Bohdan Tykholoz, Natalja Tykholoz; Übersetzung: Julija Mykytyuk. – Lwiw: Staryj-Lew-Verlag, 2019.

 

Біографія

2004–2009 р. – навчалася на кафедрі німецької філології факультету іноземних мов Львівського національного університету ім. І. Франка;

у червні 2009 р. успішно захистила магістерську роботу та закінчила вказаний виш за спеціальністю «Німецька мова та література», здобувши кваліфікацію філолога, викладача німецької та англійської мови та світової літератури та отримавши диплом магістра з відзнакою.

з 2009 р. – асистент кафедри німецької філології Львівського національного університету ім. Івана Франка;

– викладач на курсах німецької мови у Німецькому мовному центрі (партнер Гете-Інституту, м. Київ)

2010-2017 – аспірантка кафедри німецької філології Львівського національного університету ім. Івана Франка;

у березні 2017 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Комплімент як мовленнєвий акт (на матеріалі німецькомовних драматичних творів XVIII–XX ст.), здобувши науковий ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови».

Різне

Курси:

Друга іноземна мова (англійська філологія)

Іноземна мова (класична філологія)

Основна мова (німецька філологія)

Нагороди

Наукові стипендії:

квітень – липень 2007 р. – навчання у Фрідріх Александер Університет Ерлянґен-Нюрнберґ (у рамках програми GIP-DAAD);

жовтень 2007 р. – березень 2008 р. – навчання в університеті Дуйсбурґ-Ессен (у рамках стипендії DAAD для германістів);

червень – липень 2009 р. – стипендіат програми DAAD “Групові поїздки студентів до Німеччини (Studienreisen)”;

серпень 2009 р. – стипендіат фонду Гайнріха Бьоля під час 2-тижневих літніх курсів у м. Ваймарі («Weimarer Sommerkurse»);

серпень – вересень 2011 р. – наукове стажування у Фрідріх Александер Університет Ерлянґен-Нюрнберґ (у рамках стипендії DAAD для аспірантів);

січень 2013 – грудень 2015 р. – участь у Європейському літературно-перекладацькому проекті «ТрансСтар Європа»;

квітень – червень 2016 р. – наукове стажування у Фрідріх Александер Університет Ерлянґен-Нюрнберґ (у рамках стипендії DAAD для аспірантів).

Розклад