Микитюк Юлія Володимирівна

Посада: асистент кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Електронна пошта: Yuliya.Mykytyuk@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: lingua.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

  • Комунікативна лінгвістика
  • Лінгвопрагматика
  • Теорія мовленнєвих актів
  • Лінгвістична генологія
  • Стилістика літературного тексту
  • Теорія та практика художнього перекладу

Презентація курсу “Мистецтво компліменту крізь призму історії та культури” Микитюк Ю.В.:
https://fb.watch/4a0ULWz3rY/

Курси

Публікації

Наукові публікації у зарубіжних виданнях
1. Микитюк Ю. В. Типи реалізації експліцитних та імпліцитних смислів під час висловлення прямих та непрямих компліментів / Ю. В. Микитюк // Science and Education a New Dimension. Philology, IV (26). – Budapest, 2016. – Issue 106. – С. 56-60.

Автореферат
1. Микитюк Ю. В. Комплімент як мовленнєвий акт (на матеріалі німецькомовних драматичних творів XVIII–XX ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Ю. В. Микитюк. – Львів: ПАІС, 2017. – 21 с.

Наукові публікації у вітчизняних фахових виданнях

1. Микитюк Ю. В. Комплімент, його визначення та умови реалізації / Закарпатські філологічні студії. Видавничий дім «Гельветика», 2021. Випуск 16. С.75–80. DOI: https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2021.16.14
2. Микитюк Ю. В. Комплімент як різновид соціальної взаємодії / Науковий вісник Чернівецького національно університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія. Чернівці, 2021. Випуск 831–832. С. 218–230. DOI: https://doi.org/10.31861/gph2021.831-832.218-231
3. Микитюк Ю. В. Типи реакцій на компліментарне висловлювання (на основі драми Ґ. Е. Лессінґа «Мінна фон Барнгельм, або Солдатське щастя»). Наукові записки. Серія: Філол. науки (мовознавство). Кіровоград: Видавець Лисенко В. Ф., 2015. Випуск 138. С. 208–213
4. Микитюк Ю. В. Відмежування компліменту від суміжних мовленнєвих актів / Наукові записки. Серія: Філол. науки (мовознавство). Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. Випуск 105 (2). С. 519–524.
5. Микитюк Ю. В. Діахронія розвитку компліменту в німецькомовній літературі (на основі малої прози XVIII-XX ст.). Мова і культура (наук. журн.). К.: Видавн. дім Дмитра Бураго, 2010. Випуск. 13. Т. ІІ (138). С. 90–95.
6. Микитюк Ю. В. Розуміння компліменту як мовленнєвого акту в працях учених ХХ – поч. ХХІ ст. / Наукові записки. Серія: Філол. науки (мовознавство). Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. Випуск 81 (2). С. 330–333.
7. Микитюк Ю. В. Функції компліменту в міжлюдській комунікації (на базі малої прози німецькомовних письменників XVIII-XX ст.) / Мова і культура (наук. журн.). К.: Видавн. дім Дмитра Бураго, 2009. Випуск 12. Т. ІІІ (128). С. 138–143.
8. Микитюк Ю. В. Стереотипи та упередження у вивченні іноземної мови (у співавторстві) / Мова і культура (наук. журн.). К.: Видавн. дім Дмитра Бурого, 2009. Випуск 11. Т. VІІІ (120). С. 270–275.

Тези доповідей на вітчизняних конференціях

1. Mykytyuk Y. Geschlechtsspezifische Besonderheiten der Realisierung von Komplimenten und Komplimenterwiderungen in den deutschsprachigen Dramen des 18. – 20. Jahrhunderts / Y. Mykytyuk / Німецька мова в Україні: традиції та перспективи розвитку = Deutsche Sprache in der Ukraine: Kontinuitäten und Entwicklungen: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (4-6 жовтня 2016 р.). – Львів: ПАІС, 2016. – С. 103-105.
2. Микитюк Ю. В. Комплімент і похвала: критерії розрізнення двох суміжних мовленнєвих актів / Ю. В. Микитюк // Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття: зб. матер. конф. (укр., англ., рос., нім., франц., польск. мовами). – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 166-168.
3. Микитюк Ю. В. Комплімент як двочленний мовленнєвий акт / Ю. В. Микитюк // Матеріали Всеукраїнської наукової студентської конференції «Зіставне вивчення германських та романських мов і літератур» (17-18 березня 2009 року). Донецьк: ДонНУ, 2009. – Том 2. – С. 53-54.

Переклади художньої літератури
1. Tykholoz B., Tykholoz N. Franko von A bis Z / Bohdan Tykholoz, Natalja Tykholoz; Übersetzung: Julija Mykytyuk. – Lwiw: Staryj-Lew-Verlag, 2019
2. Гауеншільд Л. Цілком дівчачі штукенції / Лідія Гауеншільд; пер. з нім. Ю.В. Микитюк. – Харків: Юнісофт, 2019. – 96 с. : іл. – (Серія «Енциклопедія для допитливих»).
3. Хауенсчайлд Л. Я ось така, яка вже є / Лідія Гауеншільд; пер. з нім. Ю.В. Микитюк. – Харків: Юнісофт, 2019. – 96 с. : іл. – (Серія «Енциклопедія для допитливих»).
4. Зандиґ У.А. Вірші. [Європа в поемі. Grand Tour. Подорож молодою європейською поезією разом із Федерико Італьяно та Яном Вагнером] / Ульрике Альмут Зандиґ; пер. з нім. Ю. Микитюк. – Львів, 2019. – С. 34–39.
5. Воллебен П. Таємниче життя дерев / Петер Воллебен; пер. з нім. Ю. Микитюк. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2017. – 224 с.
6. Ляйбер С. Остання земля (уривок з роману) / Свенья Ляйбер; пер. з нім. Ю. Микитюк // Німецька сучасна література // Київ: Goethe-Institut, 2016. – С.8–11.
7. Ремарк Е. М. Мансарда мрій. Роман / Ерих Марія Ремарк; пер. з нім. Ю. Микитюк. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. – С. 253–402.
8. Ремарк Е. М. Тіні в раю. Роман / Ерих Марія Ремарк; пер. з нім. Ю. Микитюк. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. – С. 603–957.
9. Ляйбер С. Перший зрізок. Муштра / Свенья Ляйбер; пер. з нім. Ю. Микитюк // Усі інші. Історії про кохання, насильство і пам’ять: Із сучасної німецької прози / Упоряд. М. Іваницька, Т. Супрун. – К.: Критика, 2015. – С. 121–144.
10. Шоєрман З. Подарунок / Зільке Шоєрман; пер. з нім. Ю. Микитюк // Усі інші. Історії про кохання, насильство і пам’ять: Із сучасної німецької прози / Упоряд. М. Іваницька, Т. Супрун. – К.: Критика, 2015. – С. 257–278.
11. Брехт Б. Солдат з Лас-Сьйота. Непристойна стара / Бертольд Брехт; пер. з нім. Ю. Микитюк. – Брехтівський часопис. – №4. – 2014. – С. 76–80.

Біографія

30 квітня 1987 – народилася у місті Львові, Україна
1994–2004 р. – навчалася у середній загальноосвітній школі №23 міста Львова, яку закінчила з золотою медаллю.
2004–2009 р. – студентка факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка. Спеціальність: „Німецька мова та література“. Кваліфікація: магістр філології. Викладач німецької і англійської мов та світової літератури.
2007 р. – навчання у Фрідріх Александер Університет Ерлянґен-Нюрнберґ (у рамках програми GIP-DAAD).
2007–2008 р. – навчання в університеті Дуйсбурґ-Ессен (у рамках стипендії DAAD для германістів).
2009 р. – стипендіатка програми DAAD “Групові поїздки студентів до Німеччини (Studienreisen)”.
2009 р. – стипендіатка фонду Гайнріха Бьоля під час 2-тижневих літніх курсів у м. Ваймарі («Weimarer Sommerkurse»).
З 2009 р. – асистент кафедри німецької філології Львівського національного університету ім. Івана Франка.
З 2009 р. – викладач на курсах німецької мови у Німецькому мовному центрі (партнер Ґете-Інституту, м. Київ).
2010-2017 – аспірантка кафедри німецької філології Львівського національного університету ім. Івана Франка.
2011 р. – наукове стажування у Фрідріх Александер Університет Ерлянґен-Нюрнберґ (у рамках стипендії DAAD для аспірантів).
2013–2015 р. – участь у Європейському літературно-перекладацькому проекті «ТрансСтар Європа».
2016 р. – наукове стажування у Фрідріх Александер Університет Ерлянґен-Нюрнберґ (у рамках стипендії DAAD для аспірантів).
2017 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Комплімент як мовленнєвий акт (на матеріалі німецькомовних драматичних творів XVIII–XX ст.), здобувши науковий ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови».
2019 р. – наукове стажування у Фрідріх Александер Університет Ерлянґен-Нюрнберґ (у рамках стипендії Ганса Зайделя для талановитих науковців).

Різне

Сертифікати:

• мовний сертифікат: Die Zentrale Mittelstufenprüfung (2005)
• мовний сертифікат: Goethe-Zertifikat C2 / ZOP (2006)
• мовний сертифікат: TestDaF (2008)
• сертифікат екзаменатора Fit in Deutsch 1/2 (2017)
• сертифікат екзаменатора А2 neu (2017)
• сертифікат екзаменатора B1 (2019)
• сертифікат екзаменатора B2 (2019, 2021)

Участь у семінарах з методики та дидактики викладання німецької мови (Goethe-Institut):
• DLL-2: Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch? (Onlinekurs, 27.09. – 05.12.2021)
• Kulturreflexives Lehren und Lernen: Kalliope (Fortbildungsveranstaltung des OeAD, 15.10. – 03.12.2021)
• Informelle Tests: Formatives Assessment (Onlinefortbildung, 21.10.2021)
• Prüferzertifikat 2021 (online, Oktober 2021)
• Aufbau- und Hospitationsschulung für die DLL-Hochschulkooperationen (online, 13. – 14.09., 16.09.2021)
• Filme im DaF-Unterricht (Fortbildungsveranstaltung des OeAD, 05.07.2021)
• DLL-6: Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung (Online-Fortbildung (inkl. Live-Sitzungen), 12.03. – 23.05.2021)
• Interkulturelle Landeskunde 2: Landeskundliche und kulturbezogene Lernziele (Onlinefortbildung, 15.04.2021)
• Interkulturelle Landeskunde 1: Landeskunde im Fremdsprachenunterricht (Onlinefortbildung, 30.03.2021)
• „Einsatz der deutschsprachigen Periodika im DaF-Unterricht“ (Onlinefortbildung, 22. – 31.03.2021)
• Online Monitoring (Onlinekurs, 02.11. – 13.12.2020)
• Online Moderieren (Onlinekurs, 26.10. – 20.12.2020)
• Unterrichtsplanung 2: Didaktisch-methodische Prinzipien und Rückwärtsplanung (Onlinefortbildung, 12.11.2020)
• Prüferzertifikat 2020 (online, Oktober 2020)
• Unterrichtsplanung 1: Lernziele und Unterrichtsplanung (Onlinefortbildung, 13.10.2020)
• DLL Trainerschulung (Onlinekurs, 21.09. – 23.10.2020)
• DLL-4: Aufgaben, Übungen, Interaktion (Onlinekurs, 21.04. – 28.06.2020)
• Prüferzertifikat 2018 (SLZ Lviv, 22.09.2018)
• Behandlung von technischen Problemen während der Online-Kursräumenutzung und Konfliktmanagement beim Online-Lernen (GI Kyiv, 26. – 27.11.2016)
• Prüferzertifikat 2016 (GI Kyiv, September 2016)
• „Kombinierte Tutorenschulung für hybride Sprachkursmodelle“ (Onlinefortbildung, 27.06. – 05.08.2016)
• „Online Tutorieren“ (Onlinekurs, 25.01. – 17.04.2016)
• „Digitale Medien und Web2.0 im Deutschunterricht“ (SLZ Lviv, 05. – 07.10.2015)
• „Neue Medien im DaF-Unterricht: Potenzial von Lernplattformen (Moodle) und Übungsgeneratoren (GI Kyiv, 18. – 19.03.2015)
• Prüferzertifikat 2015 (GI Kyiv, September 2015)
• Fernstudienkurs „Grundfertigkeiten DaF: Fertigkeit Schreiben“ (Onlinekurs, 29.09. – 29.11.2014)
• MDE 2.4 „Film im DaF-Unterricht“ (GI Berlin, 17. – 30.08.2014)
• „Der rote Faden oder: Unterrichtsplanung gut gemacht“ (SLZ Lviv, 15. – 17.11.2013)
• „Phonetik im DaF-Unterricht“ (GI Kyiv, 23. – 25.03.2011)
• „Neuere Tendenzen DaF“ (SLZ Lviv, 18. – 20.02.2011)
• „Moderations-und Präsentationstechniken; Binnendifferenzierung“ (GI Kyiv, 28. – 30.09.2010)
• „Schritte international“ (SLZ Lviv, 14. – 16.05.2010)
• „Mit Spielen lernen – Sprachlernspiele im Deutschunterricht“ (GI Kyiv, 22. – 24.02.2010)

Нагороди

Наукові стипендії:

квітень – липень 2007 р. – навчання у Фрідріх Александер Університет Ерлянґен-Нюрнберґ (у рамках програми GIP-DAAD);

жовтень 2007 р. – березень 2008 р. – навчання в університеті Дуйсбурґ-Ессен (у рамках стипендії DAAD для германістів);

червень – липень 2009 р. – стипендіат програми DAAD “Групові поїздки студентів до Німеччини (Studienreisen)”;

серпень 2009 р. – стипендіат фонду Гайнріха Бьоля під час 2-тижневих літніх курсів у м. Ваймарі («Weimarer Sommerkurse»);

серпень – вересень 2011 р. – наукове стажування у Фрідріх Александер Університет Ерлянґен-Нюрнберґ (у рамках стипендії DAAD для аспірантів);

січень 2013 – грудень 2015 р. – участь у Європейському літературно-перекладацькому проекті «ТрансСтар Європа»;

квітень – червень 2016 р. – наукове стажування у Фрідріх Александер Університет Ерлянґен-Нюрнберґ (у рамках стипендії DAAD для аспірантів).

Розклад