Олійник Любов Рудольфівна

Посада: асистент кафедри класичної філології

Телефон (робочий): (032) 239-41-38

Електронна пошта: lyuba.olijnyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Лексико-стилістичні  особливості  латинської  наукової  прози (на  матеріалі  трактату  Вітрувія  “De  Architectura”.

Основні напрямки науково – педагогічної діяльності:

Лексико – синклістичні особливості латинської наукової прози.

Курси

Вибрані публікації

 1. Мікросистема термінів для позначення храмів в трактаті  Вітруня“ De  arhitectura ” // Матеріал міжнародної конференції “ Язык.Культура. Взаимопоныманые.”1997. Львов-с. 102-106
 2. Олійник Л.Р. Архітектурні терміни латинської мови (на матеріалі трактату Вітрувія «De architectura») // Олійник Л.Р.// Іноземна філологія. -Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 1996.-Вип.110.- с.179-184
 3. Олійник Л.Р. Архітектурна термінологія з формантом –tio/sio (на матеріалі трактату Вітрувія «De architectura») // Олійник Л.Р.// Матеріали міжнародної конференції «Мова і культура» -Київ,2003.Вип.6, т. .., част.ІІ, -с.240-248.
 4. Архітектурні терміни і специфіка їх функціонування в трактаті Вітрувія «De architectura» //Олійник Л.Р.// Матеріали міжнародної конференції «Мова і культура» -Київ,2004.т. ІІІ, -с.224-229.
 5. Олійник Л.Р Будівельна лексика трактату Вітрувія «De architectura» //Олійник Л.Р.// Іноземна філологія. -Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010.-Вип.122.- с.126-130.
 6. Олійник Л.Р. Назви декоративних фарб у латинській мові ( на матеріалі трактату Вітрувія «De architectura») // Олійник Л.Р.// Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов”янський дискурс. –Чернівці, 2011.- Випуск 565. – с.101-104
 7. Олійник Л.Р. Вербальна характеристика архітектора у трактаті Вітрувія у трактаті Вітрувія //Іноземна філологія. Випуск 127.Частина 1. – Львів, 2014. –с.213-218.
 8. Олійник Л.Р. Назви осіб за фахом «архітектура, будівництво» у трактаті Вітрувія у трактаті Вітрувія») // Олійник Л.Р. // Studia Linguistica: Збірник наукових праць. – Вип. 9. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – С. 78-83.

Підручники та посібники

 1. В.Маслюк, Л.Олійник . Навчальний посібник «Грецька мова» для студентів І-го курсу класичної філології та гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів освіти. Практична частина (видання друге)-Львів, 1999. -95 с.
 2. В.Маслюк, Л.Олійник. Навчальний посібник «Грецька мова» для студентів ІІ-гокурсу класичної філології. Практична частина (видання друге). -Львів, 2004. -61 с.
 3. О.Вацеба, Л.Олійник. «Lectura Latina».Навчальний посібник для студентів гуманітарних факультетів –Львів, 2008. -200с.(ІІІ місце у конкурсі « Найкращий навчальний посібник Львівського національного університету імені Івана Франка гуманітарного напрямку 2008-2009 навчального року)
 4. Л.В.Мисловська, О.Г.Пилипів, Л.Р.Олійник. Латинська мова та основи юридичної термінології. Підручник для студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів.-Львів: ЛНУ ім.Івана Франка, 2015.-280с.

Біографія

1978-1983 – студентка факультету іноземних мов Львівськогодержавного університету імені Івана Франка

1984-1988 – лаборант кафедри німецької філології

1988-1993 – зав. методичного кабінету факультету іноземних мов

1993-1996 – аспірантура

1996-2002 – асистент кафедри класичної філології

Різне

 

Підручники та посібники

 1. В.Маслюк, Л.Олійник . Навчальний посібник «Грецька мова» для студентів І-го курсу класичної філології та гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів освіти. Практична частина (видання друге)-Львів, 1999. -95 с.
 2. В.Маслюк, Л.Олійник. Навчальний посібник «Грецька мова» для студентів ІІ-гокурсу класичної філології. Практична частина (видання друге). -Львів, 2004. -61 с.
 3. О.Вацеба, Л.Олійник. «Lectura Latina».Навчальний посібник для студентів гуманітарних факультетів –Львів, 2008. -200с.(ІІІ місце у конкурсі « Найкращий навчальний посібник Львівського національного університету імені Івана Франка гуманітарного напрямку 2008-2009 навчального року)
 4. Л.В.Мисловська, О.Г.Пилипів, Л.Р.Олійник. Латинська мова та основи юридичної термінології. Підручник для студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів.-Львів: ЛНУ ім.Івана Франка, 2015.-280с.
 5. Оліщук Р.Л., Олійник Л. Р. Латинська мова. Синтаксис / Р. Л. Оліщук, Л. Р. Олійник // Підручник для вищих навчальних закладів. – Львів, 2018. – 204 с.

Розклад