Поточняк Оксана Петрівна

Посада: асистент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-76

Електронна пошта: oksana.potochnyak@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

лінгвістика тексту, стилістика, перекладознавство, методика викладання іноземних мов

Вибрані публікації

“Аудіювання як вид навчальної діяльності на заняттях з німецької мови”. // Розділ до колективної монографії “Лінгводидактична організація навчального процесу з іноземних мов у вузі”. Львів; Світ, 1996, с. 159-172.
“Лінгвостилістичні особливості німецькомовного хімічного тексту”. // Розділ до колективної монографії “Дискурс іноземномовної колмунікації”. Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2001, с. 396-402.

Біографія

Закінчила Львівську СШ №28; у 1982р. закінчила факультет іноземних мов Львівського університету імені Івана Франка за спеціальністю “Романо-германські мови і література”.
Працює в ЛНУ ім. Івана Франка на кафедрі іноземних мов для гуманітарних факультетів. Читає спецкурс з теорії та практики перекладу німецькомовного публіцистичного тексту студентам факультету журналістики.

Розклад