Писаревська Олена Володимирівна

Посада: асистент кафедри французької та іспанської філологій

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Електронна пошта: Olena.Pysarevska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Педагогіка, професійна освіта, лінгводидактика, методика викладання іноземних мов, інноваційні технології у освіті, міжнародна комунікація, культура, переклад.

Курси

Публікації

Статті в періодичних виданнях інших країн:

 1. Писаревська О. В. Проблема формування стратегічної компетентності майбутніх юристів-міжнародників в університетах Франції як об’єкт теоретичного аналізу. Science and education a new dimension. Pedagogy and psychology. Т. 8 (91). Issue 227. P. 33–37.
 2. Писаревська О. В. Критерії, показники та рівні сформованості стратегічної компетентності майбутніх юристів-міжнародників в університетах Франції. Science and education a new dimension. Pedagogy and psychology. Т. 8 (94). Issue 236. P. 65–69.

 

Статті у фахових виданнях України:

 1. Писаревська О. В. Сучасна система вищої освіти Франції. Педагогічний альманах : зб. наук. праць. Вип. 41. С. 50–56.
 2. Писаревська О. В. Стратегічна компетентність у структурі професійної компетентності юристів-міжнародників (на прикладі досвіду університетів Франції. Педагогічний альманах : зб. наук. праць. Вип. 42. С. 122–129.
 3. Писаревська О. В. Методологічні аспекти формування стратегічної компетентності майбутніх юристів в університетах Франції. Молодь і ринок : наук.-пед. журнал. 2019. № 6(173). C. 152–158.
 4. Писаревська О. В. Змістові особливості формування стратегічної компетентності майбутніх юристів-міжнародників в університетах Франції на практичних заняттях. Інноваційна педагогіка : наук. журнал. 2020. Вип.  Т. 2. С. 75–81.
 5. Писаревська О. В. Модель формування стратегічної компетентності майбутніх юристів-міжнародників в університетах Франції. Педагогічний альманах : зб. наук. праць. Вип. 46. С. 25–33.

 

Тези доповідей на конференціях:

 1. Писаревська О. Шляхи адаптації  прогресивних  ідей  французького  досвіду  формування  стратегічної  компетентності  майбутніх  юристів- міжнародників до умов вітчизняних ЗВО. Тези Першої (І) науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Педагогічна освіта у світлі реформ та викликів», Львів, 18-19 березня 2021 року, с. 34-36.
 2. Pysarevska O. Le composant de contenu en formation de la compétence stratégique des futurs spécialistes en droit international. Langues, Sciences et Pratiques : Actes du 4ème Colloque international francophone en Ukraine. Lviv, 2021. P. 122–124.
 3. Писаревська О. Особливості дистанційного навчання на юридичних факультетах Франції. Тези звіт. наук. конф. професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2020 рік. Львів, С. 137–139.
 4. Писаревська О. В. Організаційно-процесуальні особливості формування стратегічної компетентності майбутніх юристів-міжнародників в університетах Франції на першому освітньому циклі. Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції. Львів, 2020. С. 117–122.
 5. Писаревська О. В. Контрольно-результативний компонент формування стратегічної компетентності майбутніх юристів-міжнародників в університетах Франції. Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції. Львів, 2020. С. 90–95.
 6. Писаревська О. Деякі аспекти сучасного стану вищої юридичної освіти у Франції. Тези звіт. наук. конф. професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2019 рік. Львів, С. 99–101.
 7. Писаревська О. В. Становлення та структура педагогічної системи стратегічної комунікативної підготовки майбутніх юристів-міжнародників в університетах Франції. Матеріали звіт. наук. конф. факультету педагогічної освіти. Львів, 2020. Вип. 5. С. 70–72.
 8. Писаревська О. Деякі аспекти формування професійної компетентності юристів в університетах Франції. Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ : зб. тез міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 2019. С. 348–351.
 9. Писаревська О. В. Компетентнісний підхід у системі вищої юридичної освіти Франції. Комунікація у сучасному соціумі : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. Львів, 2018. С. 91–92.

 

Навчальний посібник:

 1. Писаревська О. Стратегії усної та письмової комунікації у міжнародному праві : навчальний посібник. Тернопіль, «Вектор». 2021. 163 с.

Біографія

У 1999 році закінчила Львівський коледж декоративно-ужиткового мистецтва імені Івана Труша з дипломом бакалавра промислової графіки. У 1996 році вступила на факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка, кафедра французької філології, який закінчила у 2002 році і отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Мова та література (французька)» із кваліфікацією «Філолог. Викладач французької мови та літератури». З 2006 року працює на посаді асистента кафедри французької філології. З 2010 року – сертифікований екзаменатор міжнародних іспитів DELF-DALF у Львові. У вересні 2017 року вступила до аспірантури Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 015 «Професійна освіта  (за спеціалізаціями)».

У 2021 році захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 015 «Професійна освіта»  на тему «Формування стратегічної компетенції у майбутніх спеціалістів із міжнародного права в університетах Франції».

Різне

Науково-педагогічні стажування:

Педагогічне стажування у Французькому Альянсі міста Париж, Франція, 12-21 червня 2011 року

Педагогічне стажування «Впровадження інноваційних технологій на заняттях із французької мови як іноземної», Французький Альянс міста Париж, Франція,12-21 грудня 2011 року

Стажування із підготовки екзаменаторів DELF-DALF, організоване посольством Франції в Україні,  грудень 2015, Львів

Педагогічна стажування «Викладання французької мови та театральні практики», 23-26 березня, Французький Альянс міста Одеса

Педагогічне стажування, організоване посольством Франції в Україні «Навчання за допомогою кінематографічних образів ( у 3-х частинах,  16-17 травня, 20-21 вересня  та 26-27 жовтня 2018 року, Французький Інститут в Україні, м.Київ.

Науково-педагогічне стажування у Національному центрі сучасних мистецтв «Френуа», червень 2016, місто Ліль, Франція

Науково-педагогічне стажування у Міжнародному центрі педагогічних досліджень (CIEP) у  Франції, м. Париж з метою підвищення кваліфікації та збору інформації для дисертаційного дослідження, 18-22 лютого 2019 року, Севр – Париж, Франція.

Учасник міжнародної науково-практичній конференції «Дні професіоналізації та французької мови для фахівців освітньої сфери в Україні», організованою Посольством Франції в Україні /Французьким інститутом в Україні у партнерстві з Міжнародною федерацією вчителів та викладачів французької мови (FIPF), Українською асоціацію викладачів французької мови (APFU) та Міжнародною французькою школою м. Києва – Київ, 13-15 червня 2019 року.

Проводила майстер-класи з використання онлайн-платформи «IFCinema» та використання кіно- та відеоматеріалів під час семінарів для вчителів середніх загальноосвітніх шкіл Львівської та Закарпатської  областей в рамках заходу “Регіональний день 2.0”, організованого Посольством Франції в Україні, Французьким Інститутом в Україні та Ужгородським обласним інститутом післядипломної освіти (Львів, 4 червня 2018 року, Ужгород, 29 серпня 2019 року).

Розклад