Писаревська Олена Володимирівна

Посада: асистент кафедри французької філології

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Електронна пошта: Olena.Pysarevska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Курси

Біографія

У 1999 році закінчила Львівський коледж декоративно-ужиткового мистецтва імені Івана Труша з дипломом бакалавра промислової графіки. У 1996 році вступила на факультет іноземних мов Львівського Національного університету імені Івана Франка, кафедра французької філології, який закінчила у 2002 році закінчила і отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Мова та література (французька)» із кваліфікацією «Філолог. Викладач французької мови та літератури». З 2006 року працює на посаді асистента кафедри французької філології. З 2010 року – сертифікований екзаменатор міжнародних іспитів DELF-DALF у Львові. У вересні 2017 року вступила до аспірантури Львівського Національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 015 «Професійна освіта  (за спеціалізаціями) ».

          Працює над дисертаційним дослідженням на тему “Формування стратегічної компетенції у майбутніх спеціалістів із міжнародного права в університетах Франції”.

 

Науково-педагогічні стажування:

 

Педагогічне стажування у Французькому Альянсі міста Париж, Франція, 12-21 червня 2011 року

Педагогічне стажування «Впровадження інноваційних технологій на заняттях із французької мови як іноземної», Французький Альянс міста Париж, Франція,12-21 грудня 2011 року

Стажування із підготовки екзаменаторів DELF-DALF, організоване посольством Франції в Україні,  грудень 2015, Львів

Педагогічна стажування «Викладання французької мови та театральні практики», 23-26 березня, Французький Альянс міста Одеса

Педагогічне стажування, організоване посольством Франції в Україні «Навчання за допомогою кінематографічних образів ( у 3-х частинах,  16-17 травня, 20-21 вересня  та 26-27 жовтня 2018 року, Французький Інститут в Україні, м.Київ.

Науково-педагогічне стажування у Національному центрі сучасних мистецтв «Френуа», червень 2016, місто Ліль, Франція

Науково-педагогічне стажування у Міжнародному центрі педагогічних досліджень (CIEP) у  Франції, м. Париж з метою підвищення кваліфікації та збору інформації для дисертаційного дослідження, 18-22 лютого 2019 року, Севр – Париж, Франція.

Учасник міжнародної науково-практичній конференції «Дні професіоналізації та французької мови для фахівців освітньої сфери в Україні», організованою Посольством Франції в Україні /Французьким інститутом в Україні у партнерстві з Міжнародною федерацією вчителів та викладачів французької мови (FIPF), Українською асоціацію викладачів французької мови (APFU) та Міжнародною французькою школою м. Києва – Київ, 13-15 червня 2019 року.

Проводила майстер-класи з використання онлайн-платформи «IFCinema» та використання кіно- та відеоматеріалів підчас семінарів для вчителів середніх загальноосвітніх шкіл Львівської та Закарпатської  областей в рамках заходу “Регіональний день 2.0”, організованого Посольством Франції в Україні, Французьким Інститутом в Україні та Ужгородським обласним інститутом післядипломної освіти (Львів, 4 червня 2018 року, Ужгород, 29 серпня 2019 року).

 

Наукові інтереси – педагогіка, професійна освіта, лінгводидактика, методика викладання іноземних мов, інноваційні технології у освіті, міжнародна комунікація, культура, переклад.

 

 

Публікації

Статті:

 1. Писаревська О.В. Методологічні аспекти формування стратегічної компетентності майбутніх юристів в університетах Франції / О.В.Писаревська // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал . – Вип. 6 (173) – Дрогобич, 2019. – С. 152–158.
 2. Писаревська О.В. Сучасна система вищої освіти Франції / О.В.Писаревська // Педагогічний альманах: зб. наук. пр. – Вип. 41 – Херсон, 2019. – С. 50–56.
 3. Писаревьска О.В. Стратегічна компетентність у структурі професійної компетентності юристів-міжнародників (на прикладі досвіду університетів Франції / О.В.Писаревська // Педагогічний альманах: зб. наук. пр. – Вип. 42 – Херсон, 2019. – С. 122-129.
 4. Писаревська, О.В, Utilisation des documents audiovisuels authentiques en classe de FLE (pour les étudiants en droit) Аудіовізуальні автентичні документи та навчання французької мови студентів правничих спеціальностей / О.В Писаревська, Н.Б. Миколаєвич-Джуман. − Збірка наукових статей: «Професійна іншомовна підготовка спеціалістів у виші: досвід, проблеми, перспективи», − Брест: Издательство БРгТУ, 2015. − С.75-78.

 

Тези доповідей на конференціях:

 1. Писаревська О. Деякі аспекти формування професійної компетентності юристів в університетах Франції / О.Писаревська // Міжнародна науково-практична конференція «Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ»: збірник тез міжнародної науково практичної конференції «Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ», 16–17 листопада 2019 р. 2019 р., К.: Педагогічна думка, 2019. – 436 с., С. 348-351.
 2. Писаревська О.В. Компетентісний підхід у системі вищої юридичної освіти Франції/ О.В. Писаревська // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Комунікація у сучасному соціумі». Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. С.91 – 91.
 3. Писаревська О.В, Aсtivités théâtrales dans la pédagogie de l’oral en classe de FOS (pour les étudiants en droits) ) Театральні вправи у навчанні усного мовлення для студентів-правників/ О.В Писаревська. − Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти», − 21 квітня 2016 року, − Київ, «Кафедра», 2016. − С.198−199.
 4. Писаревська О. Використання коміксів як один із засобів реалізації акціонального підходу у викладанні французької мови (для студентів туристичних спеціальностей) / О. Писаревська // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов». – Тернопіль, 15-16 травня 2014, Тернопільський національний економічний університет, С.95-97.
 5. Писаревська О. La chanson aux cours de français à objectif spécifiques (pour les étudiants en tourisme) Пісня у навчанні французької мови студентів туристичних спеціальностей. //Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції наукових робіт молодих учених «Романська філологія та сучасний освітній простір». – Горлівка, 8-9 грудня 2011 р., Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, С.167-168.
 6. Pysarevska O. L’application pédagogique des blogs en classe de français de spécialité (pour les étudiants en tourisme). Педагогічне використання блогів на заняттях з французької мови для студентів туристичних спеціальностей /O.Pysarevska // Матеріали Третьої всеукраїнської наукової конференції романістів «Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства». – Одеса, 16-18 вересня 2010 р., Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, С.124-125.
 7. Писаревська О. Глобальна симуляція як один із методів ігрового навчання студентів туристичних спеціальностей / О.Писаревська //Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Зміст професійної підготовки учителя іноземної мови у контексті Болонського процесу». – Дрогобич, 28-29 квітня 2009 р., Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, С.246-253.

8. Писаревьска О. Навчання майбутніх економістів французької фахової лексики /           О.Писаревська // Матеріали І Міжвузівської конференції «Франкомовний світ. Новітні методики навчання французької мови». – Миколаїв, 14-16 травня 2008 р., Мик.ДУ., С.51-55.

Розклад