Римяк Ірина Євгенівна

Посада: асистент кафедри французької філології

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Електронна пошта: Iryna.Rymyak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.fr

Наукові інтереси

комунікативна лінгвістика, прагмалінгвістика, методика викладання іноземних мов.

Публікації

1. Римяк І. Є. Комплімент як мовленнєвий акт та мовленнєвий жанр у французькій лінгвістиці (на матеріалі художніх творів XVII-XVIII століть). // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. ¬ Вип. 565. Романо-слов’янський дискурс. ¬ Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. -¬ С. 125-128.
2. Rymyak I. Compliment comme acte communicatif et genre de langage dans la linguistique française ( à la base des belles-lettres des XVII-XVIII siècles). // Buletin ştiinţific. Fascicula filologie : seria A, vol. XX. ¬ Editura universitӑţii de nord , Baia mare , 2011¬. – p. 109-115.
3. Римяк І. Є. Прагматичні аспекти комунікативних стратегій компліменту та іронії (на матеріалі художніх творів XVII-XIX століть). // Наукові записки. Серія “Філологічна”. -Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”. ¬ Вип. 29, 2012. -¬ С. 173-175.
4. Римяк І. Є. Лінгвопрагматика компліменту у французькому мовознавстві: різновиди та засоби вираження на матеріалі художніх творів ХVII-XVIII та XX ст. // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. Вип.19.¬ Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. -¬ С. 157-165.
5. Римяк І. Є.Комплімент як невід’ємний елемент мовленнєвого етикету. // Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття: Збірник матеріалів конференції / Укл. А.І. Раду. ¬ Львів: Вид-во Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. ¬ – С. 178-179.
6. Римяк І. Є. Категорія ввічливості в ілокутивних актах компліменту. // Романська філологія та сучасний освітній простір: матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції наукових робіт молодих учених. ¬ Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2011. ¬- С. 185-186.
7. Римяк І. Є. Взаємозв’язок ілокутивних актів компліменту і похвали в процесі оцінки об’єкта. // Лінгістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. ¬ Львів: ЛДУ БЖД, 2012. – С. 168.
8. Римяк І. Є. Диференційні ознаки оцінних ілокутивних актів компліменту та іронії. // Сучасні стратегії та методології навчання перекладу: матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченій 10-річчю кафедри перекладу. ¬ Дніпропетровськ: Літограф, 2012. -¬ С. 45-46.

Біографія

Народилася 15 жовтня 1985 року у м. Львові. В період з 1991 по 2002 роки навчалася у Львівській середній школі № 15 з поглибленим вивченням французької мови. У 2002 р. вступила на факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність французька мова та література). У 2006 р. отримала диплом з відзнакою Бакалавра філології, а 2007 р.¬ диплом з відзнакою Магістра філології за спеціальністю «французька мова та література, англійська мова, світова література ». Під час навчання на факультеті іноземних мов здала екзамени на отримання дипломів зі знання французької мови DELF, рівень B2 (2004р.) та DALF (2007 р.). У студентські роки брала участь в міжнародних студентських конференціях та семінарах. З 2007 р. займалась перекладацькою діяльністю, а також проведенням туристичних екскурсій французькою мовою у м. Львові. З вересня 2008 р. викладач французької мови на кафедрі французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка. З листопада 2009 по 2012 роки аспірантка кафедри французької філології ( тема дисертації: « Прагматико-функціональні особливості компліменту на матеріалі художніх творів ХVII – XX століть »). 12-13 травня 2010 р. взяла участь у всеукраїнському методичному семінарі українських викладачів та наукових працівників з модернізації курсу викладання французької мови в Україні, організованого Посольством Франції в Україні та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (м. Київ). Бере участь у міжнародних конференціях та наукових семінарах.

Розклад