Римяк Ірина Євгенівна

Посада: асистент кафедри французької та іспанської філологій

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Електронна пошта: Iryna.Rymyak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.fr

Наукові інтереси

Комунікативна лінгвістика, переклад, методика викладання іноземних мов, міжнародна комунікація, ділова французька мова, євроінтеграційні процеси в освіті.

Публікації

1. Римяк І. Є. Комплімент як мовленнєвий акт та мовленнєвий жанр у французькій лінгвістиці (на матеріалі художніх творів XVII-XVIII століть). // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. ¬ Вип. 565. Романо-слов’янський дискурс. ¬ Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. -¬ С. 125-128.
2. Rymyak I. Compliment comme acte communicatif et genre de langage dans la linguistique française ( à la base des belles-lettres des XVII-XVIII siècles). // Buletin ştiinţific. Fascicula filologie : seria A, vol. XX. ¬ Editura universitӑţii de nord , Baia mare , 2011¬. – p. 109-115. (Румунія).
3. Римяк І. Є. Прагматичні аспекти комунікативних стратегій компліменту та іронії (на матеріалі художніх творів XVII-XIX століть). // Наукові записки. Серія “Філологічна”. -Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”. ¬ Вип. 29, 2012. -¬ С.173-175.
4. Римяк І. Є. Лінгвопрагматика компліменту у французькому мовознавстві: різновиди та засоби вираження на матеріалі художніх творів ХVII-XVIII та XX ст. // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. Вип.19.¬ Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. -¬ С. 157-165.
5. Римяк І. Є. Комплімент як невід’ємний елемент мовленнєвого етикету. // Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття: Збірник матеріалів конференції / Укл. А.І. Раду. ¬ Львів: Вид-во Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. ¬ – С. 178-179.
6. Римяк І. Є. Категорія ввічливості в ілокутивних актах компліменту. // Романська філологія та сучасний освітній простір: матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції наукових робіт молодих учених. ¬ Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2011. ¬- С. 185-186.
7. Римяк І. Є. Взаємозв’язок ілокутивних актів компліменту і похвали в процесі оцінки об’єкта. // Лінгістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. ¬ Львів: ЛДУ БЖД, 2012. – С. 168.
8. Римяк І. Є. Диференційні ознаки оцінних ілокутивних актів компліменту та іронії. // Сучасні стратегії та методології навчання перекладу: матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченій 10-річчю кафедри перекладу. ¬ Дніпропетровськ: Літограф, 2012. -¬ С. 45-46.
9. Rymyak Iryna. Le caractère distinctif des actes illocutoires du compliment et de la louange dans la communication verbale (à la base des belles-lettres françaises des XVII-XVIIIsiècles). // Buletin ştiinţific. Fascicula filologie: SERIA A, VOL. XXIII. – Editura universitӑţii de nord , Baia mare − 2014. – p. 107-113 (Румунія).
10. Rymyak Iryna. Particularités pragmatiques du comportement non verbal dans l’expression de l’acte communicatif du compliment (à la base des belles-lettres françaises des XVIIe -XVIIIe siècles) //Buletin ştiinţific. Fascicula filologie: SERIA A, VOL. XXV − Editura universitӑţii de nord , Baia mare, 2016.–p.79-84 (Румунія).
11. Rymyak Iryna. Les particularités pragmatiques de la syntaxe expressive dans l’énonciation de l’acte illocutoire du compliment (à partir des oeuvres dramatiques françaises des XVIIième –XVIIIième siècles)/ Rymyak I.// Actes du IIIème Colloque international francophone en Ukraine, Odessa, 3-4 octobre 2019. – Herson : Helvetyka, 2019. – P. 197-198.
12. Rymyak Iryna. Aspects pragmatiques du comportement non verbal dans la stratégie langagière du compliment (à partir des oeuvres dramatiques françaises des XVIIe-XVIIIe siècles)// Livret des résumés du 4ème Colloque International Francophone en Ukraine “Langues, sciences et pratiques”, Lviv, 8-9 avril 2021. – Lviv : Vydavnytstvo Pais, 2021. – P.127-128.

Біографія

2002 року закінчила Львівську загальноосвітню середню школу № 15 із поглибленим вивченням французької мови. У 2002 році вступила на факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка на спеціальність «Французька мова та література ». 2006 року отримала диплом Бакалавра філології з відзнакою, а 2007 – диплом Магістра філології з відзнакою, зі спеціальності «Французька мова та література » та здобула кваліфікацію « Викладач французької і англійської мов та світової літератури». У тому ж році отримала сертифікат перекладача з французької мови. Здала іспит на отримання  диплому із поглибленого знання французької мови DALF С2. З 2008 року – асистент кафедри французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка. Протягом 2009-2012 років навчалась в аспірантурі на кафедрі французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка. Працює над  дисертаційною роботою: «Прагматико-функціональні особливості компліменту на матеріалі французьких художніх творів ХVII – XX століть ».  2014 року отримала Сертифікат про прирівняння іноземних дипломів до національних (Центр  ENIC-NARIC, Франція). У 2015-2016р.р. проходила рік закордонного стажування в галузі міжнародних відносин в університеті Екс-Марсель (Франція) та отримала диплом магістра зі спеціальності « Європейські студії ». Неодноразово відвідує Францію з метою підвищення професійного рівня. Бере участь у міжнародних конференціях та наукових семінарах. Професійно займається перекладацькою діяльністю- супровід офіційних делегацій, переговори, конференції, переклад  документів. Виконувала офійційний переклад для Посла Франції в Україні пані Ізабель Дюмон на відкритті фестивалю « Французька весна » у Львові (квітень, 2018р.).

 

    • Акредитований перекладач, внесений до офіційного списку перекладачів Посольства Франції в Україні https://ua.ambafrance.org/Traducteurs-et-interpretes

    • Сертифікований екзаменатор міжнародних іспитів із французької мови DELF.
    • Член Української асоціації викладачів французької мови (APFU).

Різне

Науково-педагогічні стажування :

Педагогічне стажування « Всеукраїнський методичний семінар українських викладачів та наукових працівників з модернізації курсу викладання французької мови в Україні », організований Посольством Франції в Україні та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (м. Київ). 12-13 травня 2010 р.

Педагогічний семінар із викладання французької мови як іноземної « Літній університет м. Львова − ГО « Альянс Франсез » м.Львова, 24-28 серпня 2015 р.

Закордонне наукове стажування в магістратурі Університету Екс-Марсель (Франція). Спеціальність « Європейські студії » (міжнародні відносини, євроінтеграція, євроустанови, переклад, політика ЄС). 2015/2016 навчальний рік.

Навчальне стажування екзаменаторів міжнародних іспитів зі знання французької мови DELF/DАLF, організоване за підтримки Посольства Франції в Україні та CIEP. – Львів –ГО « Альянс Франсез », 21-25 січня 2019р.

Учасник міжнародної науково-практичної конференції «Дні професіоналізації та французької мови для фахівців освітньої сфери в Україні», організованої Посольством Франції в Україні /Французьким інститутом в Україні у партнерстві з Міжнародною федерацією вчителів та викладачів французької мови (FIPF), Українською асоціацію викладачів французької мови (APFU) та Міжнародною французькою школою м. Києва – Київ, 13-15 червня 2019 року.

Дистанційне навчання викладачів французької мови ProFle+ як підвищення кваліфікації, організоване за підтримки Посольства Франції в Україні, 2019-2020р.р.

Розклад