Шабайкович Евеліна Антонівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-76

Наукові інтереси

сучасні методики викладання іноземних мов дослідження лексикограматичних особливостей літератури за фахом; ефективна організація навчального процесу

Вибрані публікації

Оптимізація навчання читання іноземномовного тексту//Зб. Проблеми оптимізації викладання іноземних мов у вузі.Серія філологічна. Вип. 20. Львів, 1990. С.37-47; Дослідження шляхів оптимізації навчального процесу з іноземних мов// Іноземна філологія, Вип.100. Львів, 1990; Навчання читання іноземномовного тексту// Розділ колективної монографії “Лінгводидактична організація навчального процесу з іноземних мов у вузі”. Львів, 1996; Лінгвостатистичний аналіз тексту за фахом (на матеріалі правничої літератури)//Розділ колективної монографії “Іноземномовний текст за фахом: лінгводидактичні аспекти”. Львів, Світ, 1998; Дискурс програм, методик і змісту викладання іноземних мов// Розділ колективної монографії “Дискурс іноземномовної комунікації”. Львів, 2002.

Біографія

Закінчила факультет іноземних мов (1962). У 1962-1971 рр. викладач німецької мови у Львівському сільськогосподарському інституті (зараз Львівський аграрний університет). У 1971-1974 – аспірантка кафедри технічних засобів навчання Мінського державного педагогічного інституту інозених мов. З 1975 працює у Львівському університеті на кафедрі іноземних мов. Автор 65 наукових та методичних праць, зокрема співавтор 3 монографій, 4 навчальних посібників серії тестів для контролю знань студентів, навчальних програм курсу “Іноземна мова на неспеціальних факультетах університету”. Була ініціатором та співавтором розробки рівневої системи викладання іноземних мов на гуманітарних факультетах університету. Голова, а з 1995 р. – член методичної Ради факультету. Член редколегії журналу “Іноземна філологія”. З 1977 – відповідальний виконавець держбюджетних тем Міністерства Освіти України, в центрі уваги яких – розробка сучасних концепцій викладання іноземних мов, створення відповідних навчальних планів та програм, пошук шляхів підвищення ефективності викладання. Зокрема, союзна держбюджетна тема П.1.2.1.3 “Оптимізація змісту, форм оганізації, методів та умов навчання іноземної мови (в умовах адаптивної системи навчання) 1986-1990, а також теми ЗІ-546 Б “Розробка активних методів викладання іноземних мов та проблеми лінгвометодики” (1992-1994), ЗІ-646 Б. “Розробка конструктивних методів навчання професійної та побутової комунікації та лінгводидактичних основ зіставлень (іноземномовних-україномовних)”. (1992-1994), ЗІ-546  “Розробка концептуальних основ методики викладання іноземних мов в Україні” (1993-1998), ЗІ-170 Б “Проблеми лінгвістики тексту, лінгводидактики та прагмастилістики іноземномовної комунікації” ”1995-1996). Тема ЗІ-170 Б. Іноземні мови як мови фаху. Розробка методики фахового викладання іноземних мов” (1997-1999). Тема ІГ-21 Б “Лінгводидактична організація навчального процесу з іноземних мов на гуманітарних факультетах вузів” (2000-2002).

Розклад