Татаровська Олеся Василівна

Посада: доцент кафедри англійської філології, заступник декана факультету іноземних мов з наукової роботи

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-04

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Стилістика

Курси

Публікації

  1. Татаровська О. В. Імпліцитне заперечення в сучасній англійській мові / О. В. Татаровська // Філологічні студії : наук. часопис Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2004. – № 4 (28). – С.230–238. https://sites.google.com/site/ukrdialect/zakladi/volinskij-nac…
  2. Татаровська О. В. Семантико-функціональні особливості заперечення у мові права (на матеріалі англійських іменникових префіксальних форм) / О. В. Татаровська // Вісник Львів. ун-ту. Серія іноземні мови. – 2006. – Вип. 13. – С. 101–107.
  3. Татаровська О. В. Екстралінгвістична характеристика діалогічної мови із запереченням в англійській мові / О. В. Татаровська // Гуманітарний вісник : зб. наук. праць кафедри соц. та гуманіт. дисциплін / голов. ред. Г.П. Васянович. – Львів : Львів. держ. фінансова академія, 2007. – № 7. –
    С. 23–32.
  4. Татаровська О. В. Семантична вибірковість дериватів з кінцевим заперечним компонентом у сучасній англійській мові / О. В.Татаровська // Гуманітарний вісник. Серія : Іноземна філологія. – Черкаси : ЧДТУ.– 2007. – Ч. 11. – С. 481–485. clg-phil.chnu.edu.ua/index.php?page

Біографія

· диплом з відзнакою ЛНУ ім. Івана Франка  (2002), філолог, викладач англійської мови та літератури,

·  кандидат філологічних наук (10.02.04 – германські мови), Львів (2011)

· доцент (2015)

Професійна діяльність
2013-дотепер доцент кафедри англійської філології
2002-2013 асистент кафедри англійської філології

Різне

Журі обласних олімпіад з англійської мови для школярів.

     Лекції на курсах підвищення кваліфікації вчителів міста.

    Участь у державних екзаменаційних комісіях на здобуття дипломів бакалавра.

    Рецензування дисертаційних робіт на здобуття диплома кандидата наук.

Методичні матеріали

Розклад