Теплий Іван Миколайович

Посада: доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-76

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Автор 55 наукових праць з мовознавства, перекладознавства та методики викладання іноземних мов, зокрема 2 методичних посібників, збірників тестів

(у співавторстві), перекладів. Член Вченої Ради факультету іноземних мов (1998-2002), відповідальний секретар українського наукового вісника „Іноземна філологія”.

Наукові інтереси: мовознавство, перекладознавство, літературознавство, методика викладання іноземних мов, науково-технічний переклад, поетичний переклад.

Вибрані публікації

Співвідношеня дієслівного заміщення та репрезентації: Стаття//Іноземна філологія: Міжвід. наук.збірник. Видавництво Львівського ун.-ту.– 1988–Вип.90.

Морфологічний аспект дієслівної репрезентації // Іноземна філологія: Між- від.наук.збірник. Видавництво Львівського ун.-ту–1992—Вип.104.

Робоча програма з англійської мови (для аспірантів та пошукувачів нефілологічних спеціальностей): Дрогобич: ДДПІ ім. І. Франка, 1993 (Співавтор Д. Кузик).

Робоча програма з англійської мови для студентів факультету міжнародних відносин):,) –Львів:ЛДУ, 1994. (Співавтор І.Бик).

Тести для оцінювання знань студентів факультету міжнародних відносин) //. Тести для оцінювання знань студентів гуманітарних та природничих спеціальностей університетівЛьвів: ЛДУ, 1994. (Співавтор А.Л. Арцишевська та ін.).—С.3-14.

Інтегративний підхід у навчанні діалогічного мовлення / Мультимедія у навчанні іноземних мов/ Multimedia in Foreign Language Teaching: Міжнародна наукова конференція. Тези доповідей. Відп. ред.: проф. Карабан В.І. —К.: Національний університет ім. Тараса Шевченка, 1997.

Діахронічний аспект дієслова to do як синтаксич-ного замінника та репрезентанта//. – Іноземна філологія: Міжвід.наук.збірник. Видавництво Львівського ун.-ту–1996—Вип.109.

Дихотомія дієслова to do як синтаксичного замінника та репрезентанта. – Іноземна філологія: Міжвід.наук.збірник. Видавництво Львівського ун.-ту–1996—Вип.110.

Предикативні дієслівні репрезентанти в історії англійської мови. //Іноземна філологія: Міжвід. наук. збірник. Видавництво Львівського ун.-ту–1999—Вип.111.

Контекстуальні дієслівні репрезентанти в історії англійської мови//Іноземна філологія: Міжвід. наук. збірник. Видавництво Львівського ун.-ту.–2001.- Вип.112.

Правопис слів іншомовного походження//Український правопис: так і ні: Обговореня нової редакції українського правопису) Ред.-Упоряд. О.О.Taрaнeнкo.-К.: “Рідна мова,”, “Довіра”, 1997.Розділ монографіїї. У співавт. з Р.П.Зорівчак, О.С.Медвідь, О.С.Бреславською.

Поема “Semper tiro” І.Франка в англійському та польському перекладах//Матеріали 16-ї Щорічної наукової конференції, присвяченої 145-річчю від дня народження Івана Франка Львів (17-19 жовтня 2001 р.).—Ред. Лариса Бондар.—Львів, 2002.

Робоча програма з теорії перекладу//.Теор. курс для студ. денного навчання ф.ту інозем. мов. —Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2002 (У співавт. з Р.П.Зорівчак та О. В. Дзерою).

Стилістичні особливості вживання термінологічної лексики з економіки у науково-популярному дискурсі. Вісник “Проблеми української термінології”.—Львів: НУ “Львівська політехніка”.—2002.— №453. —С.309-313. (У співавт.з Л.Й.Бондарчук).

Короткий англо-український словник з фінансового менеджменту // Л.Й.Бондарчук, В.В. Бондарчук, І.М.Теплий –Львів: Українські технології, 2004.

„Два переклади з Генріха Гайне”(Zwei Übertragungen aus Heinrich Heine)//Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine: Zeitschrift des Ukrainischer Deutschlehrer und Germanistenverband.—Chefredakteurin Tetjana Komarnytska.—Heft 14, 2003—S.38-41.

Якимович Б.З Книга. Просвіта. Нація (Видавнича діяльність Івана Франка у 70-х -80-х рр. 19 ст.): Оглядовий переклад: Moнографія.—Львів, 1996.

Павлюк І.З. Алергія на вічність: Поезія.—Львів: Каменяр, 1999.—С.123-149.

В.Сосюра ”Люблю”: переклад англійською мовою//Каменяр: інформаційно –аналітична газета.– 2002. .– №.3.–Львів: ЛНУ.

Поезії Г.Гейне (цикли “Ліричне інтермеццо” та “Повернення на Батьківщину”): переклади українською // Форма(р)т: Альманах найсучасніших літературно-мистецьких текстів та перекладів. Гол. ред. О.Гордон. — Вип. 3. Львів: Сполом, 2002.—С.61.

В.Івасюк Червона рута: Паралельний переклад на англійську мову //Голос народу: Часопис Пустомитівської районної Ради Львівської області.—№40.—9 жовтня 2004 року. — С.13.

Біографія

Філолог, фахівець з англійської мови, перекладознавства, кандидат філологічних наук (1992), доцент(1998), викладач англійської мови як іноземної, перекладач.

            Закінчив Львівський національний університет ім. Івана Франка, факультет іноземних мов, 1982 рік.

1982 – 1983 –Учитель англійської мови, Городоцький р.-н, Львівська обл.

1983 – 1993 –викладач англійської мови, Дрогобицький державний педагогічний інститут, кафедра англійської мови, м.Дрогобич Льівівської обл.

1989-1991–Стажист-дослідник при Київському державному університеті ім. Тараса Шевченка, фах—„Германські мови”.

1993–1995– викладач англійської мови, кафедра іноземних мов, Львівський державний університет ім. Івана Франка.

1995–1998–викладач англійської мови, доцент, кафедра англійської філології, Львівський державний університет ім. Івана Франка.

1998–2004–доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики Львівського державного ( з 1999р.— національного) університету ім. Івана Франка.

2004–дотепер– доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського державного (з 1999р.—національного) університету ім. Івана Франка.

Розклад