Винник Ольга Юріївна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів, відповідальна за організацію навчального процесу з іноземної мови на факультеті прикладної математики

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: olha.vynnyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

лінгвістика тексту, дискурсознавство; когнітивно-комунікативні особливості сучасного англомовного дискурсу програмування.

Курси

Вибрані публікації

Автореферат дисертації:

  • Винник О. Ю. Комунікативні стратегії і тактики впливу на адресата в сучасному англомовному дискурсі програмування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец.10.02.04 “Германські мови” / Винник Ольга Юріївна ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – 20 с.

 Підручник:

 Статті:

Біографія

1992 – 1997 cтудентка факультету іноземних мов  Львівського державного університету імені Івана Франка (Спеціальність: англійська мова та література);
1997 – 2012 асистент кафедри іноземних мов (з 1998 р. кафедра іноземних мов для природничих факультетів) факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка;
2012 захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук:“Комунікативні стратегії і тактики впливу на адресата в сучасному англомовному дискурсі програмування”;
2014 – дотепер доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.

Різне

Розклад