Знась Олена Федорівна

Наукові інтереси

Займаюсь збором фактологічного матеріалу по темі дисерційного дослідження “Вербльні засоби контрасту у новелах Й.В. Гете”. Видано статті та тези по темі дисертації.
Відвідую науковий семінар з дискурсознавста та текстолінгвістики. Беру участь у конференціях Львівського національного університету ім. Івана Франка та Міжнародних конференціях університету присвячених термінології. Працюю над ІІ розділом дисертаційного дослідення «Вербальні засоби контрасту у новелах Й.В. Гете»

Публікації

У 1992 році видано тези “Контраст як мовно-стилістичний засіб у новелах Й.В. Гете у збірці “Проблеми лінгвістики тексту та лінгвометодики”.
У 1999 році видано статтю “Мовні засоби контрасного зображення у новелах Й.В. Гете у збірнику “Іноземна філологія” вид-во ЛНУ ім. І. Франка.
У 2002 році видано розділ колективної монографії “Контрастивний дискурс у художньому тексті” (на матеріалі прози Й.В. Гете) у колективній монографії “Дискурс іноземної комунікації”.
У 2003 році видано тези “Роль сполучників у створенні контрастивного дискурсу” (на матеріалах новел Й.В. Гете).

Знась О.Ф. Сполучники у контрастивному дискурсі: семантико-функціональні аспекти (на матеріалах новел Й.В. Гете) // Знась О.Ф. // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2003. – Вип. 6. – Т. ІІІ. Частина(ІІ). – с. 288-297.
Знась О.Ф. Динаміка процесуального та фактоутворюючого значення семантико-функціональні аспекти. // Знась О.Ф. // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2004. – Вип. 7. – Т. ІV. Частина І. – с. 301 -307.
Знась О.Ф. Синтаксична структура контрасту у семантичному полі літературно-художнього дискурсу. // Знась О.Ф. // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2005. – Вип. 8. – Т. ІІІ. Частина І. – с. 234-238.
Знась О.Ф. Принципи функціонування синтаксичної структури контрасту у складнопідрядному реченні. // Знась О.Ф. // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2007. – Вип. 9. – Т. ІІІ. (91). – с. 258-263.
Знась О.Ф. Синтаксична структура контрасту у семантичному полі скадного безсполучникового речення. // Знась О.Ф. // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – Вип. 10. – Т. VІІ (107). – с. 61-66.
Знась О.Ф. Особливості функціонування синтактико-семантичної структури контрасту у простих нреченняї (на матеріалах новел Й.В. Гете) // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009-. – Вип. 11. – Т. ІХ (121). С. 87-93.
Знась О.Ф. Структурно-семантичні ознаки контрасту у простому реченні // Знась О.Ф. // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. ІХ (137). С. 95-100.
Знась О.Ф. Семантико-функціональні особливості складносурядних речень з ознаками контрасту ( на матеріалі новел Й.В. Гете) // Збірник матеріалів конференції «Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття» Львів, 2011. – С. 204-205.
Знась О.Ф. Структурно-семантична організація складносурядного речення з ознаками контрасту ( на матеріалах новел Й. Гете) / О.Ф. Знась// – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 15 – Т. І (155). – 432 с. С169-173.
Знась О.Ф. Сучасні методи дослідження явища контрасту прозаїчних творів ( на матеріалах новел Й. Гете) / О.Ф. Знась// – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17 – Т. ІІ (174). – 395 с. С163-166.
Знась О.Ф. Контраст: протиставність чи єдність протиставних елементів? / О.Ф. Знась // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2014 (26-27 лютого 2015р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – С. 29.
Знась О.Ф. Сучасні підходи щодо вивчення явища контрасту прозаїчних творів (на матеріалі новел Й. Гете). / О.Ф. Знась // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2015 (26-27 лютого 2015р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – С. 27-28.
Знась О.Ф. Контраст як мовне явище у новелах Гете / О.Ф. Знась// – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 18 – Т. ІVІ (179). – 365 с. С135-139.

Біографія

Я, Знась О.Ф. народилась 9.04.1951 у м. Мукачево Закарпатська обл. У 1958 поступила та у 1968 р. закінчила с/ш № 3 у м. Рівне. У 1969 р. поступила у Київський університет імені Т. Г. Шевченка та у 1975 р. закінчила його . З 1975 року працюю викладачем німецької мови у системі вищої освіти. З 2002 р. працюю асистентом кафедри іноземних мов для гуманітарних факультететів, викладаю на факультеті культури та мистецтв та педагогічному факультеті.

Розклад