Новини кафедри світової літератури

Вийшов друком навчально-методичний посібник “Методика викладання світової літератури” (автор – проф. Мацевко-Бекерська Л. В.)

31.01.2021 | 19:11

Методика викладання світової літератури: навч.-метод. посіб. – Вид. 2-е, доповнене / Л. В.
Мацевко-Бекерська. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 296 с.
У посібнику представлені основні аспекти викладання світової літератури в закладах середньої та вищої освіти. Зокрема, проаналізовані методологічні основи і принципи методики викладання світової літератури, основні теоретичні проблеми сучасної методичної науки, а також визначені провідні напрями творення і розвитку методології «Методики викладання світової літератури» як наукової дисципліни. Значна увага зосереджена на наукових засадах методики викладання літератури: на закономірностях...

Читати »