Новини кафедри світової літератури

ХІI Міжнародні Чичерінські читання «Світова література у літературознавчому дискурсі ХХІ століття»

21.02.2021 | 20:48

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Факультет іноземних мов
Кафедра світової літератури
 
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Кафедра іноземних мов та перекладознавства
 
AKADEMIA POLONIJNA (Польща)
Інститут мов, літератури і культури
 
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI (Польща)
Філологічний факультет
Інститут слов’янської філології
Кафедра україністики
 
KODOLÁNYI JÁNOS EGYETEM (Угорщина)
Кафедра англійської мови і літератури
 
ЦЕНТР УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
 
Вельмишановні колеги!
Кафедра світової літератури запрошує Вас взяти участь у роботі ХІI Міжнародних Чичерінських читань «Світова література у літературознавчому дискурсі ХХІ століття», що відбудуться 28-29 жовтня 2021 року.
Тематичні напрями конференції:

Ідеї Олексія Чичеріна в контексті новітнього теоретично-методологічного дискурсу
Феномени транзитивності в західноєвропейських...

Читати »

Вийшов друком навчально-методичний посібник “Методика викладання світової літератури” (автор – проф. Мацевко-Бекерська Л. В.)

31.01.2021 | 19:11

Методика викладання світової літератури: навч.-метод. посіб. – Вид. 2-е, доповнене / Л. В.
Мацевко-Бекерська. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 296 с.
У посібнику представлені основні аспекти викладання світової літератури в закладах середньої та вищої освіти. Зокрема, проаналізовані методологічні основи і принципи методики викладання світової літератури, основні теоретичні проблеми сучасної методичної науки, а також визначені провідні напрями творення і розвитку методології «Методики викладання світової літератури» як наукової дисципліни. Значна увага зосереджена на наукових засадах методики викладання літератури: на закономірностях...

Читати »