Освітньо-професійні освітні програми бакалаврів та магістрів іспанської філології

Освітньо-професійні освітні програми бакалаврів та магістрів іспанської філології

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«ІСПАНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 035 Філологія галузі знань 03 Гуманітарні науки

Кваліфікація: Бакалавр філології. Фахівець іспанської та англійської мов і літератури

Завантажити

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«ІСПАНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (на базі англійської мови)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 035 Філологія галузі знань 03 Гуманітарні науки

спеціалізацією 035.05 Романські мови та літератури (переклад включно): іспанська мова та література

Кваліфікація: Бакалавр філології. Фахівець іспанської та англійської мов і літератури

Завантажити

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«ІСПАНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (на базі іспанської мови)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 035 Філологія галузі знань 03 Гуманітарні науки

спеціалізацією 035.05 Романські мови та літератури (переклад включно): іспанська мова та література

Кваліфікація: Бакалавр філології. Фахівець іспанської та англійської мов і літератури

Завантажити

 

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«ІСПАНСЬКА ТА АНГЛІЙСЬКА МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 035 Філологія галузі знань 03 Гуманітарні науки

спеціалізацією 035.051 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська: іспанська та англійська мови і літератури

Кваліфікація: Бакалавр філології. Фахівець іспанської та англійської мов та літератури

Завантажити

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

«Іспанська мова та література»

Другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю: 035 «Філологія»

Галузі знань: 03 «Гуманітарні науки»

Кваліфікація: Викладач іспанської і англійської мов та світової літератури

Завантажити

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«Іспанська мова та література»

Другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю: 035 «Філологія»

Галузі знань: 03 «Гуманітарні науки»

Спеціалізація: 035.05 «Романські мови та літератури (переклад включно): іспанська мова та література»

Кваліфікація: Магістр філології. Викладач іспанської і англійської мов та літератури

Завантажити

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«Іспанська та друга іноземні мови і літератури»

Другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю: 035 «Філологія»

Галузі знань: 03 «Гуманітарні науки»

Спеціалізація: 035.051 «Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська: іспанська та друга іноземні мови і літератури»

Кваліфікація: Магістр філології. Викладач іспанської і англійської мов та літератури

Завантажити