Семінар: “Текст. Культура. Соціум: міждисциплінарні студії різножанрової типології”

Науковий керівник Бехта І. А., д-р філол. наук, професор кафедри англійської філології
Cекретар Курилко Н. М., асистент кафедри іноземних мов для гуманітарних   факультетів
Історія Міжкафедральний лінгвістичний семінар  “Текст. Культура. Соціум: міждисциплінарні студії різножанрової типології” кафедри англійської філології, кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів, кафедри іноземних мов для природничих факультетів, кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура, кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка був створений у 2011році. Науковці активно досліджують різнофункційні й різножанрові тексти у єдності їхньої філософії, діалектики і поетики
Тематика · Текстолінгвістика
· Дискурсознавство
· Наративна поетика
· Когнітивна наратологія.
· Постмодерністські студії.
Адреса Кафедра англійської філології
Університетська 1/435, Львів 79000
Тел. (+38032) 239-41-04
e-mail: english_philology@ukr.net