Ділові комунікації (англійська мова для студентів економічного факультету)

Тип: На вибір студента

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік
63Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
548Котловський А. М.
Боднар І. М., Кріба І. Й.
648Котловський А. М.
Боднар І. М., Кріба І. Й.

Опис курсу

Мета вибіркової дисципліни полягає в оволодінні студентами англійською мовою за професійним спрямуванням як засобом спілкування в соціально-діловій та професійній сферах; розвитку міжкультурної англомовної комунікативної компетентності студентів, що забезпечує достатньо вільне володіння всіма видами мовленнєвої діяльності у професійному спілкуванні.

Студенти оволодіють знаннями про граматичні структури та мовленнєві моделі, притаманні сфері фахової комунікації; правила міжособистісної та міжкультурної комунікації; діловий етикет у сфері фахової комунікації тощо. Завдання курсу передбачають формування здатності сприймання на слух і розуміння монологічного та полілогічного мовлення в межах сфери ділового спілкування, а також на теми, що представляють загальний інтерес у світі економіки; читання незнайомих текстів фахової тематики (документи, статті з журналів, інструкції, рекламні оголошення) і розуміння автентичної науково-популярної та фахової літератури.  Упродовж курсу студенті розвиватимуть продуктивні мовленнєві уміння і навички, а саме: коментувати прочитані та прослухані тексти, переглянуті відеосюжети з використанням нових лексичних одиниць; брати участь у дискусіях та зустрічах у професійній сфері; давати пояснення, робити оголошення, описувати явища у галузі власної спеціалізації; долучатися до дискусій та переговорів, допомагати вирішувати проблеми і конфлікти по’вязані з професійною діяльністю; аргументувати та обґрунтовувати свою  точку зору, дотримуючись відповідних лінгвокультурних норм мовленнєвої поведінки; брати участь у бесідах проблемного характеру з використанням інформації з різних текстів; писати різні види повідомлень (резюме, есе, анотації до прочитаного тексту, оголошення, рекламні тексти, реферати на запропоновані теми у рамках програмового матеріалу) здійснювати буденну бізнес-кореспонденцію, пов’язану з запитами, пропозиціями, наказами, призначеннями, нагадуваннями, доставками, скаргами, заявами, діловими подорожами тощо.

Курс представлено такими темами:  «Що таке економіка», «Виникнення та розвиток економічної науки», «Мікроекономіка» «Макроекономіка», «Основні риси ринкової системи», «Наукові здобутки сучасності та новітні технології», «Усна та письмова комунікація у сфері бізнесу» тощо.

Рекомендована література

  1. Крижанівська Г.Т., Оленюк О.В., Курташ Н.М., Павлишенко О.А., Тинкалюк О.В. The World of Economics: Навчальний  посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2007 (з грифом МОН України).
  2. Bethell G., Aspinall T. Test your Business Vocabulary in Use. – Cambridge : Cambridge University Press, 2003. – 101 p.
  3. Evans, V. Round Up 6. English Grammar Practice. – Pearson Education Limited, 2007.
  4. Longman dictionary of contemporary English. / [director, Della Summers]. – New ed. p. cm. – Pearson Education Limited, 2003.
  5. Mascull B. Business Vocabulary in Use. – 2nd ed. – Cambridge : Cambridge University Press, 2010. – 176 p.
  6. McCarthy, M., O’Dell, F. English Vocabulary in Use. Intermediate. – Cambridge University Press, 2001.
  7. Prodromou, L. Grammar and Vocabulary for First Certificate. – Pearson Education Limited, 2001.
  8. Redman, Stuart. English Vocabulary in Use. /Upper-intermediate-Advanced/. – Cambridge University Press, 2003.
  9. Tarnopolsky O., Kozhushko S. Business Projects. – 2nd ed. – Vinnytsya : Nova Knyha, 2003.– 325 p.
  10. Trappe T., Tullis G. Intelligent Business: Intermediate Business English. – Pearson Education Limited, 2005. – 176 p.