Ділові комунікації (англійська мова для студентів економічного факультету)

Тип: На вибір студента

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік
63Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
548Котловський А. М., Васютик М. Я.
Боднар І. М., Кріба І. Й.
648Котловський А. М., Васютик М. Я.
Боднар І. М., Кріба І. Й.

Опис курсу

Мета вибіркової дисципліни полягає в оволодінні студентами англійською мовою за професійним спрямуванням як засобом спілкування в соціально-діловій та професійній сферах; розвитку міжкультурної англомовної комунікативної компетентності студентів, що забезпечує достатньо вільне володіння всіма видами мовленнєвої діяльності у професійному спілкуванні.

Студенти оволодіють знаннями про граматичні структури та мовленнєві моделі, притаманні сфері фахової комунікації; правила міжособистісної та міжкультурної комунікації; діловий етикет у сфері фахової комунікації тощо. Завдання курсу передбачають формування здатності сприймання на слух і розуміння монологічного та полілогічного мовлення в межах сфери ділового спілкування, а також на теми, що представляють загальний інтерес у світі економіки; читання незнайомих текстів фахової тематики (документи, статті з журналів, інструкції, рекламні оголошення) і розуміння автентичної науково-популярної та фахової літератури.  Упродовж курсу студенті розвиватимуть продуктивні мовленнєві уміння і навички, а саме: коментувати прочитані та прослухані тексти, переглянуті відеосюжети з використанням нових лексичних одиниць; брати участь у дискусіях та зустрічах у професійній сфері; давати пояснення, робити оголошення, описувати явища у галузі власної спеціалізації; долучатися до дискусій та переговорів, допомагати вирішувати проблеми і конфлікти по’вязані з професійною діяльністю; аргументувати та обґрунтовувати свою  точку зору, дотримуючись відповідних лінгвокультурних норм мовленнєвої поведінки; брати участь у бесідах проблемного характеру з використанням інформації з різних текстів; писати різні види повідомлень (резюме, есе, анотації до прочитаного тексту, оголошення, рекламні тексти, реферати на запропоновані теми у рамках програмового матеріалу) здійснювати буденну бізнес-кореспонденцію, пов’язану з запитами, пропозиціями, наказами, призначеннями, нагадуваннями, доставками, скаргами, заявами, діловими подорожами тощо.

Курс представлено такими темами:  «Що таке економіка», «Виникнення та розвиток економічної науки», «Мікроекономіка» «Макроекономіка», «Основні риси ринкової системи», «Наукові здобутки сучасності та новітні технології», «Усна та письмова комунікація у сфері бізнесу» тощо.

Рекомендована література

  1. Крижанівська Г.Т., Оленюк О.В., Курташ Н.М., Павлишенко О.А., Тинкалюк О.В. The World of Economics: Навчальний  посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2007 (з грифом МОН України).
  2. Bethell G., Aspinall T. Test your Business Vocabulary in Use. – Cambridge : Cambridge University Press, 2003. – 101 p.
  3. Evans, V. Round Up 6. English Grammar Practice. – Pearson Education Limited, 2007.
  4. Longman dictionary of contemporary English. / [director, Della Summers]. – New ed. p. cm. – Pearson Education Limited, 2003.
  5. Mascull B. Business Vocabulary in Use. – 2nd ed. – Cambridge : Cambridge University Press, 2010. – 176 p.
  6. McCarthy, M., O’Dell, F. English Vocabulary in Use. Intermediate. – Cambridge University Press, 2001.
  7. Prodromou, L. Grammar and Vocabulary for First Certificate. – Pearson Education Limited, 2001.
  8. Redman, Stuart. English Vocabulary in Use. /Upper-intermediate-Advanced/. – Cambridge University Press, 2003.
  9. Tarnopolsky O., Kozhushko S. Business Projects. – 2nd ed. – Vinnytsya : Nova Knyha, 2003.– 325 p.
  10. Trappe T., Tullis G. Intelligent Business: Intermediate Business English. – Pearson Education Limited, 2005. – 176 p.