Ділові комунікації (англійська мова для студентів економічного факультету)

Тип: На вибір студента

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632Котловський А. М.
Боднар І. М., Кріба І. Й.

Опис курсу

Мета вибіркової дисципліни полягає в оволодінні студентами англійською мовою за професійним спрямуванням як засобом спілкування в соціально-діловій та професійній сферах; розвитку міжкультурної англомовної комунікативної компетентності студентів, що забезпечує достатньо вільне володіння всіма видами мовленнєвої діяльності у професійному спілкуванні.

Студенти оволодіють знаннями про граматичні структури та мовленнєві моделі, притаманні сфері фахової комунікації; правила міжособистісної та міжкультурної комунікації; діловий етикет у сфері фахової комунікації тощо. Завдання курсу передбачають формування здатності сприймання на слух і розуміння монологічного та полілогічного мовлення в межах сфери ділового спілкування, а також на теми, що представляють загальний інтерес у світі економіки; читання незнайомих текстів фахової тематики (документи, статті з журналів, інструкції, рекламні оголошення) і розуміння автентичної науково-популярної та фахової літератури.  Упродовж курсу студенті розвиватимуть продуктивні мовленнєві уміння і навички, а саме: коментувати прочитані та прослухані тексти, переглянуті відеосюжети з використанням нових лексичних одиниць; брати участь у дискусіях та зустрічах у професійній сфері; давати пояснення, робити оголошення, описувати явища у галузі власної спеціалізації; долучатися до дискусій та переговорів, допомагати вирішувати проблеми і конфлікти по’вязані з професійною діяльністю; аргументувати та обґрунтовувати свою  точку зору, дотримуючись відповідних лінгвокультурних норм мовленнєвої поведінки; брати участь у бесідах проблемного характеру з використанням інформації з різних текстів; писати різні види повідомлень (резюме, есе, анотації до прочитаного тексту, оголошення, рекламні тексти, реферати на запропоновані теми у рамках програмового матеріалу) здійснювати буденну бізнес-кореспонденцію, пов’язану з запитами, пропозиціями, наказами, призначеннями, нагадуваннями, доставками, скаргами, заявами, діловими подорожами тощо.

Курс представлено такими темами:  «Що таке економіка», «Виникнення та розвиток економічної науки», «Мікроекономіка» «Макроекономіка», «Основні риси ринкової системи», «Наукові здобутки сучасності та новітні технології», «Усна та письмова комунікація у сфері бізнесу» тощо.

Навчальна програма (PDF)

Робоча програма (PDF)

Рекомендована література

ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА:

 1. MacKenzie, Ian. English for Business Studies: a course for Business Studies and Economics Students. Upper-Intermediate / Advanced. – Cambridge University Press, 2010.
 2. Robbins, Sue. Business vocabulary in practice. – Collins, COBUILD, 2004.
 3. Скіба Н., Тинкалюк О., Кокор М. English for Economics. Тернопіль: Вектор, 2018. – 252 с.
 4. Крижанівська Г.Т., Оленюк О.В., Курташ Н.М., Павлишенко О.А., Тинкалюк О.В. The World of Economics: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2007 (з грифом МОН України).

ДОДАТКОВI ДЖЕРЕЛА:

 1. Muscull, Bill. Business Vocabulary in Use. – Cambridge University Press, 2007.
 2. Evans, V., Dooley,J. Grammarway. English Grammar Book. – Express Publishing, 2017.
 3. Микитенко Н.О., Івасів Н.С., Милик О.В., Веселівська С.М. Ukraine and International Organizations (Україна і міжнародні організації): Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2009 (з грифом МОН України).
 4. Evans, Virginia. Round Up 6. English Grammar Practice. – Pearson Education Limited, 2007.
 5. McCarthy, Michael; O’Dell, Felicity. English Vocabulary in Use. /Upper-Intermediate/. – Cambridge University Press, 2001.
 6. Микитенко Н.О., Івасів Н.С., Милик О.В., Веселівська С.М. Ukraine and International Organizations (Україна і міжнародні організації): Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2009 (з грифом МОН України)
 7. Oxford dictionary of economics. / John Black, Nigar Hashimzade, Gareth Myles. – Third edition. – New York: Oxford university press, 2009

Інформаційні ресурси

 1. Longman Dictionary of Contemporary English Online
 2. Oxford English Dictionary
 3. Country Studies
 4. UK Student Life
 5. English Heritage

 

Силабус:

Завантажити силабус