Кріба Ірина Йосипівна

Посада: асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: iryna.kriba@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

  • методика навчання англійської мови (у т.ч. для спеціальних цілей);
  • культорологічні аспекти викладання іноземних мов;
  • культурний вимір сталого розвитку.

Курси

Вибрані публікації

Навчальні посібники та словники:

Кріба І. Й. Business English Course: навчальний посібник / І. Й. Кріба. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 194 с.
Ed. Maris Kljavins, Walter Leal Fihlo, Janis Zaloksnis Environment and Sustainable Development. – Riga, 2010. – 300 р.
Ed. Liisa Rohweder, Anne Virtanen Learning for a Sustainable Future. – Nina Print House, Uppsala, 2008. – 208р.
Ред. Мальський М. З., Антонюк Н. В.
Ред. пер. Кріба І. Й.
Регіон Балтійського моря: культура, політика, суспільство. – Львів: Піраміда, 2005. – 360 с.
Ред. Бик І. С. Англо-український дипломатичний словник : Понад 26 000 слів і словосполучень / Вид-во. Львів. нац. ун-т ім. І. Франка; Упоряд. Олеся Михайлівна Антохів-Сколоздра, Наталія Михайлівна Барабан, Ігор Степанович Бик та ін.; За ред. Ігор Степанович Бик.– К. : Знання, 2006.– 578,[6] с.
Бібліогр.: с. 579 . – На укр., англ. яз.
ISBN 966-346-203-5 : 30.00.
E.Korshuk, I. Kriba, et al English for Environmental Science : навчальний посібник. –  Мінськ : Технопринт, 2003. – 165 с.

Статті:

Kriba І. Language Assessment for Effective ESP Learning / І. Й. Кріба // Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ˮКомунікація у сучасному соціуміˮ (Львів, 8 червня 2018 р.). – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – С. 84-86.
Кріба І. Й. Викладання англійської мови у контексті сталого розвитку / І. Й. Кріба // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2017 рік (22 лютого 2018 р.). – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018
Kriba І. Multilingualism as a Way to Mutual Understanding. Case of Ukraine. Multilingual Education.: International Journal of Multilingual Education
Кріба І. Й. Багатомовність як шлях до взаєморозуміння. Досвід України. МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ У ГАЛУЗІ МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ # 1, 2013
Кріба І. Й. Поступ та виклики на шляху до вдосконалення іншомовної мовленнєвої компетенції студентів-міжнародників / І. Кріба // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 32. – С. 223 – 227.
Кріба І. Й. Питання мультикультурності та багатомовності в контексті сталого розвитку / І. Й. Кріба // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій», Суми. – 2012. – С. 210 – 212.
Кріба І. Й. Англійська мова спеціального вжитку: підходи та проблеми / І. Й Кріба // Наукові праці Камянець-Подільського Національного університету ім. Івана Огієнка. Серія: Філологічні науки.  -Випуск 26. – 2011. – С. 162 –165.
Кріба І. Й. Від мови нормативної до мови спільної. Особливості функціонування та викладання англійської як міжнародної мови / Кріба І. Й. // Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини.  – 2009. – Вип. 26. – С. 285 – 291.

Біографія

1979 диплом спеціаліста ЛДУ імені Івана Франка (філолог, викладач англійської мови і літератури, перекладач)

Професійна діяльність:

2016 – дотепер асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ імені Івана Франка;
1998 – 2016 асистент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка;
1981 – 1998 вчитель англійської мови, організатор позакласної виховної роботи СШ № 63 м. Львова;
1979 – 1981 перекладач технічної літератури відділу головного конструктора Львівського заводу радіо-електронної медичної апаратури РЕМА.
1974 1979 студентка факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка.

Різне

2015 – дотепер член Міжнародної Ради Програми Балтійського університету;
2002 – дотепер директор міжнародної Програми Балтійського університету в Україні.

Розклад