Крайник Ольга В'ячеславівна

Посада: асистент кафедри німецької філології

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Курси

Публікації

  1. Паславська А., Крайник О. Категорія заперечення: прагматичний аспект / Паславська А., Крайник О. // Актуальні проблеми менталінгвістики. Науковий збірник. Частина – Черкаси, 2001. – с. 143 – 147.
  2. Крайник О. Прагматична функція заперечення / В. Крайник // Вісник Львівського університету. Сер. ін. мови. Вип. 12. – Львів, 2005. – с. 130 – 133.
  3. Крайник О. Заперечення як комунікативний акт: структурно – семантичний та комунікативно-прагматичний аспекти (на матеріалі романів Е.М. Ремарка) / О. Крайник // Мова і культура. Зб. статей за матеріалами XIII Міжнар. наук. конф. ім. С. Бураго. – Київ, 2005. – с. 136 – 142.
  4. Kraynyk O. Der Sprechakt des Widersprechens und seine typologischen Merkmale / О. Кraynyk // Ukrainisch-Bayerische Germanistentagung an der Universität Lwiw: Dokumentation der 4. Ukrainisch-Bayerischen Germanistentagung. – 23. – 24.Mai 2005 Lwiw. – Lwiw: Pais, 2006. – 127 – 131.
  5. Крайник О. Відхилення, відмова та заборона як заперечні мовленнєві акти / О. Крайник // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Мат. ⅤМіжнар. наук. – практ. конференції “Мови і світ: дослідження і викладання”. – Кіровоград, 2011. – с.448 – 452.
  6. Крайник О. Засоби вираження заборони як заперечної мовленнєвої дії (на матеріалі німецької мови) / О. Крайник // Іноземна філологія. Зб. статей ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2014.
  7. Крайник О. Фреймова модель мовленнєвих актів заперечення / О. Крайник // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Сер.: Філологічні науки. – 2015. – № 4 (305). – С. 54 –
  8. Крайник О. Стратегії і тактики відхилення як заперечного мовленнєвого акту в німецькому художньому тексті / О. Крайник // Іноземна філологія. Зб. статей ЛНУ імені Івана Франка. – 2015. – № 128.
  9. Kraynyk O. Die negierenden Sprechhandlungen / О. Кraynyk // Science and Education a New Dimension: Philology. – Budapest: 2016, № 99. – 19 – 22.

Біографія

О.В. Крайник у 1993 році вступила до Львівського державного
університету імені Івана Франка на факультет іноземних мов на денну форму
навчання. У червні 1998 року успішно захистила дипломну роботу та закінчила
вказаний виш за спеціальністю «Німецька мова та література», здобувши
кваліфікацію філолога, викладача німецької мови та літератури. З 1999 року по
сьогоднішній день працює у Львівському національному університеті імені
Івана Франка на посаді асистента кафедри німецької філології.
У 2013 році закінчила заочну форму навчання у аспірантурі на кафедрі
німецької філології факультету іноземних мов Львівського національного
університету імені Івана Франка. У 2016 році захистила дисертацію на здобуття
вченого ступеня кандидата філологічних наук “Лінгвокогнітивні та
комунікативно-прагматичні параметри заперечення в сучасній німецькій мові”
за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.

Різне

2003-2004 рр. – стипендіатка ДААД в університеті імені Ебергарда Карла,
Тюбінген, Німеччина
2013 р. – наукове стажування в університеті імені Фрідріха Александра,
Ерлянген-Нюрнберг, Німеччина.

Розклад