Актуальні проблеми західноєвропейського суспільства в літературній інтерпретації

Тип: На вибір студента

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516професор Маценка С. П.Інн31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516Інн31професор Маценка С. П.

Опис курсу

Анотація до курсу

Із погляду на те, що сучасний світ сприймається як особливо динамічний, змінний, нестабільний, сповнений зрушень і криз, для його кращого осмислення необхідне звернення до сучасної літератури як форуму суспільної і політичної тематики. До розгляду й аналізу запропоновано наступні комплекси проблем, нагальна необхідність розв’язання яких постала перед сучасним західноєвропейським суспільством, на чому акцентує також новітня німецька література: глобалізація як проблема, стрімка зміна клімату, загроза тероризму, вплив штучного інтелекту, ґендерні дебати, старіння суспільства, пандемія. Художня література у такий спосіб виявляє свою соціальну і політичну активність (аналізуються оповідання і романи, написані у ХХІ столітті).

Мета курсу: Метою курсу є виокремлення й обговорення важливих проблемних комплексів, від політичного, соціального і культурного вирішення яких залежить стабільність і безпека сучасного західноєвропейського суспільства. У центрі уваги опиняються відносили людини з природою, тваринами, мікроорганізмами, питання влади і насильства, міграції і втечі, ставлення до штучного інтелекту, що змушує переосмислити статус людини у світі, зміна поняття статі, співвідношення «свого» і «чужого». За допомогою літературної інтерпретації формуватиметься широкий погляд і активний підхід до осмислення проблем сучасності. Такий підхід до сучасної літератури дозволить зворотньо заглибитися у специфіку її розвитку і формування нових методів її дослідження. У центрі обговорення – змінений статус художньої літератури, яка активно втручається в соціально-політичне життя.

Завдання:

 • Осмислення статусу актуальності і політичної заанґажованості сучасної літератури;
 • Ознайомлення з теоріями сучасності;
 • Заглиблення за допомогою літературних творів у проблематику, головні конфлікти і кризи сучасного західноєвропейського суспільства;
 • Вивчення літературних жанрів, напрямків розвитку літератури і методів та шкіл її дослідження, зумовлених і детермінованих кризовими ситуаціями сучасності (екологічний трилер, екологічна Science Fiction, Nature Writing, роман біженців, Animal Studies, Digital Studies).

Результати:

знати:

 • Визначення понять «сучасність», «сучасна література», «сучасне суспільство», «політична заанґажованість літератури», теорії сучасності, типи сучасного суспільства;
 • Окреслення сучасних глобальних криз і кризових процесів;
 • Основні літературні явища і жанри, детерміновані кризовими та проблемними ситуаціями сучасності;
 • Активно обговорювані твори, які порушують соціально-політичні проблеми сучасності;
 • Літературознавчі засади аналізу таких творів.

вміти:

 • Аналізувати художні твори, зосереджуючи увагу на розгортанні в них кризових ситуацій;
 • Застосовувати аналітичні знання в осмисленні політичних і соціальних явищ сучасності.

 

Рекомендована література

Основна література
1. Бодріар Ж. Фатальні стратегії / Ж. Бодріар ; переклад з франц. Л. Кононовича. – Львів: Кальварія, 2010. – 192 с.
2. Arendt H. Wir Flüchtlinge. Mit einem Essay von Thomas Meyer. – Stuttgart: Reclam, 2018. – 64 S.
3. Bender J. 9/11 erzählen. Terror als Diskurs- und Textphänomen / Jesko Bender. – Bielefeld: 2017. – 271 S.
4. Bernhard I. Posthumanes Menschsein? Künstliche Intelligenz, Cybersprache, Roboter, Cyborgs und Designer-Menschen – Anthropologie des künstlerischen Menschen im 21. Jahrhundert / Irrgang Bernhard. – Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2005. – 227 S.
5. Boyle T. C. Ein Freund der Erde / T. Coraghessan Boyle. – München : dtv, 2020. –356 S.
6. Boyle T. C. Sind wir nicht Menschen / T. Coraghessan Boyle. – München : Carl Hanser Verlag, 2020. – 397 S.
7. Digitale Revolution & soziale Verhältnisse im 21. Jahrhundert / Hrsg. von D. Janke, J. Leibiger. – Hamburg: Verlag VSA, 2017. – 96 S.
8. Draesner U. Grammatik der Gespenster. Frankfurter Poetikvorlesungen / Ulrike Draesner. – Ditzingen : Reclam, 2018. – 200 S.
9. Draesner U. Spiele / Ulrike Draesner. – München : btb Verlag, 2007. – 491 S.
10. Dürbeck G. Ökologischer Wandel in der deutschen Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts – neue Perspektiven und Ansätze / Gabriele Dürbeck. – Berlin, Bern : Peter Lang, 2018. – 300 S.
11. Dziuk A. Das Ting / Artur Dziuk. – München : bold, 2019. – 463 S.
12. Ecocriticism. Eine Einführung / Hrsg. von G. Dürbeck, U. Stobbe. – Köln, Weimar : Böhlau, 2015. – 315 S.
13. Eggers D. Der Circle / Dave Eggers. – Köln : Kiepenheuer & Witsch, 2014. – 560 S.
14. Ehrlich R. Malé / Roman Ehrlich. – Frankfurt am Main : S. Fischer, 2020. – 286 S.
15. Erpenbeck J. Gehen, ging, gegangen / Jenny Erpenbeck. – München: Albrecht Knaus, 2015. – 351 S.
16. Ganteför G. Klima – Der Weltuntergang findet nicht statt! / Gerd Ganteför. – Winhheim: Wiley-Verlag, 2010. – 300 S.
17. Gegenwartsliteratur. Eine Einführung / Hrsg. von Leonhard Herrmann, Silke Horstkotte. – Berlin: Springer Verlag, 2016. – 230 S.
18. Globalisierung und Gegenwartsliteratur. Konstellationen – Konzepte – Perspektiven / Hrsg. von W. Amann, G. Mein, R. Parr. – Heidelberg: Synchron, 2010. – 358 S.
19. Hayer B. Mediale Existenzen – Existenzielle Medien? Die digitalen Medien in der Gegenwartsliteratur / Björk Hayer. – Würzburg: Königshausen & Neumann, 2016. – 368 S.
20. Hermann L., Horstkotte S. Gegenwartsliteratur. Eine Einführung / Leonhard Herrmann, Silke Horstkotte. – Berlin : Springer-Verlag, 2016. – 230 S.
21. Hofer S. Die Ökologie der Literatur. Eine systematische Annäherung / Stefan Hofer. – Bielefeld: transcript, 2007. – 322 S.
22. Human-Animal Studies. Eine Einführung der Studierende und Lehrende / Hrsg. von G. Kompatscher, R. Spannring, K. Schachinger. – Münster: Waxmann Verlag, 2017. – 264 S.
23. Kling M.-U. Qualityland / Marc-Uwe Kling. –Berlin: Ullstein, 2017.– 379 S.
24. König M. Poetik des Terrors. Politisch motivierte Gewalt in der deutschen Gegenwartsliteratur / Michael König. – Bielefeld: transcript, 2015. – 514 S.
25. Kulturökologie und Literatur. Beiträge zu einer transdisziplinären Paradigma der Literaturwissenschaft / Hrsg. von Huber Zapf. – Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2008. – 362 S.
26. Kunow R. Alter(n) und Globalisierung / Rüdiger Kunow // Alter(n) in Literatur und Kultur der Gegenwart / Hrsg. von R. Freitag, D. Kretschmar. – Würzburg: Königshausen & Neumann, 2010. – S. 53–77.
27. Literatur und Ökologie. Neue literatur- und kulturwissenschaftliche Perspektiven / Hrsg. von C. Schmitt, Ch. Sollte-Gresser. – Bielefeld: Aisthesis Verlag, 2017. – 604 S.
28. Meyer M. Corona. Erzählung / Martin Meyer. – Zürich : Klein & Aber, 2020. – 203 S.
29. O’Brien E. Das Mädchen / Edna O’Brien. – Hamburg : Hoffmann und Campe Verlag, 2019. – 253 S.
30. Ökologischer Wandel in der deutschen Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts – neue Perspektiven und Ansätze / Hrsg. von Gabriele Dürbeck, Christine Kanz, Ralf Zschachlitz. – Frankfurt am Main: Peter Lang, 2018. – 300 S.
31. Peltzer U. Das Bessere Leben / Ulrich Peltzer. – Frankfurt am Main : S. Fischer, 2015. – 446 S.
32. Ramge Th. Mensch und Maschine. Wie Künstliche Intelligenz und Roboter unser Leben verändern / Thomas Ramge. – Ditzinger:
Reclam, 2018. – 96 S.
33. Schätzing F. Der Schwamm / Frank Schätzing. – Frankfurt am Main : S. Fischer, 2004. – 990 S.
34. Schinkel Ph. Das Altern der Gesellschaft als sozio-kulturelle Herausforderung. Lebensformen, Lebenskäufe und Arbeitsbilder im Wandel / Philipp Schinkel. – Hamburg, 2006. – 92 S.
35. Schirach F. von Terror. Ein Theaterstück und eine Rede / Ferdinand von Schirach. – München: Btb, 2016. – 176 S.
36. Schulze G. Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart / Gerhard Schulze. – Frankfurt: Campus, 2005. –
37. Seidler M. Figurenmodelle des Alters in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur / Miriam Seidler. – Tübingen: Narr Francke, 2010. – 473 S.
38. Süwolto L. Altern in einer alterslosen Gesellschaft. Literarische und filmische Imaginationen / Leonie Süwolto. – Paderborn: Wilhelm Fink, 2016. – 424 S.
39. Trojanow I. Eistau / Ilija Trojanow. – Frankfurt: Carl Hanser, 2011. – 176 S.
40. Veddek U. Erzählen von Zerfall. Demenz und Alzheimer in der Gegenwartsliteratur / Ulrike Veddek // Zeitschrift für Germanistik. – Vol. 22. – № 2(2012). – S. 274–289.
41. Wagner S. Aufklärer der Gegenwart. Politische Autorschaft zu Beginn des 21. Jahrhunderts – Jili Zeh, Ilija Trojanow, Uwe Tellkamp / Sabina Wagner. – Göttingen: Wallstein Verlag, 2015. – 315 S.
42. Weltprobleme im 21. Jahrhundert / Hrsg. von Peter J. Opitz. – München: Wilhelm Fink Verlag, 2001. – 335 S.
43. Zeh J. Unterleuten / Juli Zeh. – München: Luchterhand, 2016. – 640 S.

Додаткова література
44. Еґґерс Д. Сфера / Дейв Еґґерс ; [пер. з анг. Тараса Бойка]. – Львів: Вид Старого Лева, 2017. – 520 с.
45. Сарацин Т. Німеччина сама себе руйнує / Тіло Саррацин / Пер. Петра Терещука. – Київ : Темпора, 2016. – 462 с.
46. Уельбек М. Покора / переклад з франц. Івана Рябчія. – Харків: клуб сімейного досвілля, 2015. – 256 с.
47. Apprich C. Vernetzt – Zur Entstehung der Netzwerkgesellschaft / Clemens Apprich. – Bielefeld: transcript, 2015. – 212 S.
48. Autonome Automaten. Künstliche Körper und artifizielle Agenten in der technisierten Gesellschaft / Hrsg. von Malte-Christian Gruber, Jochen Bung. – Berlin: BWV, 2015. – 300 S.
49. Bauer W. Über das Meer. Mit Syrern auf der Flucht nach Europa / Wolfgang Bauer. – Berlin: Suhrkamp Verlag, 2014. – 133 S.
50. Beck U. Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne / Ulrich Beck. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2015. – 391 S.
51. Benzing C. Alltägliche Abnormitäten. Strukturen der Abweichung in Wilhelm Genazinos Romanen „Mittelmäßiges Heimweh“ (2007) und „Das Glück in glücksfernen Zeiten“ (2009) / Carolin Benzing // Gegen den Strich: das Subversive in der deutschsprachigen Literatur nach 1945 / Hrsg. von A. Sepp, G. Martens. – Berlin: LIT, 2017. – S. 173–182.
52. Beyse J. Fremd wie das Licht in den Träumen der Menschen / Jochen Beyse. – Zürich, Berlin: Diaphanes, 2017. – 224 S.
53. Bühler B. Ecocriticism: Grundlagen – Theorien – Interpretationen / Benjamin Bühler. – Stuttgart: J. B. Metzler, 2016. – 218 S.
54. Dürbeck G. Das Anthropozän im zeitgenössischen Ökothriller am Beispiel von Dirk C. Flecks Das Tahiti-Projekt / G. Dürbeck // Kulturökologie und Literaturdidaktik / Hrsg von Sieglinde Grimm u. Berbeli Wanning. – Göttingen: V&R Unipress, 2015. – S. 83-100.
55. Dürbeck G. Apokalypse und Aufklärung: Frank Schätzings Ökothriller Der Schwarm / G. Dürbeck // Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit / Hrsg. von Gabriele Dürbeck u. Franciszek Grucza. – Frankfurt a.M.: Peter Lang, 2012. – S. 393–400.
56. Eder M. Digitale Evolution: Wie die digitalisierte Ökonomie unser Leben, Arbeiten und Miteinander verändern wird / Martin Eder. – Berlin: Springer, 2017. – 375 S.
57. Enzensberger H. M. Schreckens Männer. Versuch über den radikalen Verlierer / Hans Magnus Enzensberger. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2006. – 53 S.
58. Fleck D. C. Das Tahiti Projekt / Dirk C. Fleck. – München: Piper, 2010. – 344 S.
59. Glavinic Th. Der Corona-Roman // https://www.welt.de/kultur/article206628297/Thomas-GlavinicCorona-Roman-Teil-1.html ;
60. Gstrein N. Die kommenden Jahre / Norbert Gstrein. – München: Carl Hanser Verlag, 2018. – 288 S.
61. Hartling F. Der digitale Autor: Autorschaft im Zeitalter des Internets / Florian Hartling. – Bielefeld: transcript, 2009. – 382 S.
62. Henschen J. Die RAF-Erzählung. Eine mediale Historiographie des Terrorismus / Jan Henschen. – Bielefeld: transcript 2013. – 276 S.
63. McEwan I. Solar / Ian McEwan. – Zürich: Diogenes, 2010. – 405 S.
64. Natur – Kultur – Text. Beiträge zu Ökologie und Literaturwissenschaft ; Hrsg. von C. Gersdorf, S. Mayer. – Heidelberg : Universitätsverlag, 2005. – 329 S.
65. Nassahi A. Muster. Theorie der digitalen Gesellschaft / Arnim Nassahi. – München : C. H. Beck, 2019. – 352 S.
66. New Media Culture: Mediale Phänomene der Netzkultur / Hrsg. von Christian Stieger, Patrick Breigenbach, Thomas Zorbach. – Bielefeld: transcript, 2015. – 302 S.
67. Niemandsbuchten und Schutzbefohlene. Flucht-Räume und Flüchtlingsfiguren in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur und Medien / Hrsh. Von Thomas Hardtke, Johannes Kleine, Charlon Payne. – Göttingen : V&R unipress, 2016. – 326 S.
68. Ökologische Genres. Naturästhetik – Umweltethik– Wissenspoetik / Hrsg. von Evi Zemanek. – Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2018. – 345 S.
69. Setz C. J. Bot. Gespräch ohne Autor / Clemens J. Setz. – Berlin: Suhrkamp, 2018. – 166 S.
70. Spreen D., Flessner B., Rüster J., Hurka H. M. Kritik des Transhumanismus. Über einer Ideologie der Optimierungsgesellschaft / Dierk Spreen, Bernd Flessner, Johannes Rüster, Herbert M. Hurka. – Bielefeld: transcript, 2018. – 150 S.
71. Ther Ph. Die Außenseiter. Flucht, Flüchtlinge und Integration im modernen Europa / Philipp Ther. – Berlin: Suhrkamp, 2017. – 436 S.
72. Witzel F. Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969 / Frank Witzel. – Berlin: Matthes & Seitz, 2015. – 818 S.

Інтернет-ресурси
1. Anz T. Liebe, Ehe und Familie in der Literatur. Hinweise zu neueren Forschungen über ein altes Thema // http://literaturkritik.de/id/5626
2. Badzura Johannes Kolja Von Willkommenskultur, Verstehensproblemen und Flüchtlingsquallen. Ein Essay zu den zeitgenössischen europäischen Flüchtlingsromanen „Gehen, ging, gegangen“ (2015) von Jenny Erpenbeck, „Assommons les pauvres!“ (2011) von Shumona Sinha und „The other hand“ (2008) von Chris Cleave //http://literaturkritik.de/id/21705
3. Bovermann Philipp Künstliche Intelligenz: Durchschnittlich kreativ http://www.zeit.de/kultur/2017-10/kuenstlicheintelligenz-literatur-drehbuecher-geschichten-algorithmen
4. Delis M. Was der Terror mit der Literatur macht // https://www.welt.de/kultur/literarischewelt/article165407148/ Was-der-Terror-mit-der-Literatur-macht.html
5. Die Familie im Wandel der Zeiten // http://hibbelinchen.de/familie-im-wandel-familienmodelle-im21-jahrhundert/
6. Corona, Kultur und Gesellschaft: Welche Auswirkungen das Virus hat // https://www.mdr.de/kultur/corona-auswirkungenauf-gesellschaft-100.html
7. Literatur und Terror RAF-Rezeption in Romanen der letzten 25 Jahre// http://www.satt.org/literatur/03_09_raf.html
8. Mangold I. gegen die herrschende Klasse. Ein Gespräch mit Jenny Erpenbeck, Ulrich Peltzer und Ilija Trojanow // https://www.zeit.de/2015/41/literatur-politik-gesellschaftilija-trojanow
9. Schmidt Marie. Eine Pandemie sucht ihren Autor // https://www.sueddeutsche.de/kultur/literatur-corona1.4877583
10. Was ist Familie heute? // https://www.tagesspiegel.de/themen/familie/gesellschaft-wasist-familie-heute/1782944.html
11. Was ist Künstliche Intelligenz? https://www.boell.de/de/2018/01/29/kuenstliche-intelligenzwer-denkt
12. Wie viel Mist haben wir heute. Interview von David Hugendick mit T. C. Boyle // https://www.zeit.de/kultur/literatur/2015-02/tc-boyleinterview-roman-natur
13. Xanke Lisa Künstliche Intelligenz in Literatur und Film – Fiktion oder Realität? http://ejournal.uvka.de/spatialconcepts/archives/1515

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус