Аналіз сучасної короткої прози (іспанська мова)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Маєвська О. Т.Іні21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Іні21доцент Маєвська О. Т.

Опис курсу

Мета курсу: вивченні жанрового розмаїття сучасної іспанської прози: роман, оповідання, новела, мікрооповідання. Через прочитання текстів малих прозових жанрів головних авторів кінця ХХ – початку ХХІ ст. ознайомитися із розвитком історії, культури і літератури піренейського півострова. В основі курсу лежать художні твори Аделаїди Гарсія Моралес, Хав’єра Маріаса та теоретико-критичні збірки Хемми Пелісер і Фернандо Валс, розвинути практичні навички аналізу художніх текстів, написаних у реалістичній манері, поглибити розуміння студентами національних особливостей іспанського реалістичного роману.

В результаті вивчення даного курсу
Студент повинен знати:
– набути філологічних знань і вмінь аналізу та інтерпретації художнього тексту на основі сучасної короткої прози Іспанії ХХ-ХХІ ст.,
– вивчити головні праці з цього курсу, розвинути практичні навички аналізу лінгво-стилістичного, синтаксичного і прагматико-функціонального аналізу художніх текстів короткої прози, написаних у різноманітних художніх стилях,
– поглибити розуміння національних особливостей іспанської сучасної прози.
– найзагальніші теоретичні положення аналізу художнього тексту; основні етапи становлення та розвитку короткої прози в Іспанії; особливості творчого методу різних художніх текстів, запропонованих для курсу;

Студент повинен уміти:
– практично застосовувати навички поетологічного аналізу;
– практично застосовувати навички лінгво-стилістичного, синтаксичного і прагматико-функціонального аналізу художніх текстів короткої прози;
– спостерігати особливості функціонування літератури як окремої мистецької системи, зосередитися на гібридизації наративних жанрів, прогресивній еволюції канону.

Рекомендована література

1. García Morales A. El Sur, Anagrama, Barcelona, 1985. Víctor Erice, El Sur, de Víctor Erice
2. Marías J. Así empieza lo malo, Alfaguara, Madrid, 2014.
3. Gemma Pellicer y Fernando Valls, eds., Siglo XXI. Los nuevos nombres del cuento español actual, Menoscuarto, Palencia, 2010.
4. Fernando Valls, ed., Mar de pirañas. Nuevas voces del microrrelato español, Menoscuarto, Palencia, 2012.
5. Andres-Suárez I., Rivas A. La era de la brevedad. El microrrelato hispánico, Menoscuarto, Palencia, 2008.
6. Andres-Suárez I., Rivas A. El microrrelato español. Una estética de la elipsis, Menoscuarto, Palencia, 2010.
7. Calvo Carilla J. L., Carabantes de las Heras I. Estéticas de la crisis. De la caída del Muro de Berlín al 11-S, Institución `Fernando el Católico´ (C.S.I.C.), Zaragoza, 2011.
8. Encinar Á., Valcárcel C. La pluralidad narrativa. Escritores españoles contemporáneos (1984-2004), Biblioteca Nueva, Madrid, 2005.
9. Encinar Á., Valcárcel C. Escritoras y compromiso. Literatura española e Hispanoamericana del los siglos XX y XXI, Visor, Madrid, 2009.
10. Encinar Á., Valcárcel C. En breve. Cuentos de escritoras españolas (1975-2010). Estudios y antología, Biblioteca Nueva, Madrid, 2012.
11. Gracia J., Ródenas de Moya D. Más es más. Sociedad y cultura en la España democrática, 1986-2008, Iberoamericana/Vervuert, Madrid, 2009.
12. Gracia J., Ródenas de Moya D. Historia de la literatura española. Derrota y restitución de la modernidad. 1029-2010, Crítica, Barcelona, 2011.
13. Masoliver R., Juan A. Voces contemporáneas, Acantilado, Barcelona, 2004.
14. Montesa S. Novelistas en el siglo XXI. Creación, mercado y lectores, AEDILE, Málaga, 2015.
15. Noyaret N. La narrativa española de hoy (2000-2010). La imagen del texto (I) y (II), Peter Lang, Berna, 2011 y 2012.
16. Noyaret N. La narrativa española de hoy (2000-2013). La imagen del texto (3), Peter Lang, Berna, 2014.
17. Pérez Ledesma M., Saz I., Del franquismo a la democracia. 1936- 2013, Marcial Pons y Prensas Universitarias de Zaragoza, Madrid, 2015.
18. Pozuelo Yvancos J. M. 100 narradores españoles de hoy, Menoscuarto, Palencia, 2010.
19. Pozuelo Yvancos J. M. Novela española del siglo XXI, Universidad de Murcia, Murcia, 2014.
20. Valls F. La realidad inventada. Análisis crítico de la novela española actual, Crítica, Barcelona, 2003.
21. Valls F. Soplando vidrio y otros estudios sobre el microrrelato español, Páginas de Espuma, Madrid, 2008.
22. Valls F. Sombras del mundo. Estudios sobre el cuento español contemporáneo (1944- 2015), Iberoamericana/Vervuert, Barcelona, 2016.
23. VV.AA., Nuevos derroteros de la narrativa española actual. Veinte años de creación, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2011.
24. VV.AA., El relato de la Transición. La Transición como relato, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2013.
25. VV.AA., MicroBerlín. De minificciones y microrrelatos, Iberoamericana/Vervuert, Madrid, 2015.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус