Античні літературознавчі теорії

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
46Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Домбровський М. Б.Інк21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Інк21доцент Домбровський М. Б.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

У курсі простежується історія зародження літературозавства в античності – від спорадичних розмірковувань на тему літератури у найдавніших поетів до перших системних трактатів. На практичній частині студентам пропонуються до читання, перекладу і аналізу найважливіші тексти латинських і грецьких авторів. Спецільну увагу зосереджено на історії становлення базової літературознавчої термінології, а також на відмінностях у її вживанні у різних авторів і на особливостях прищеплення грецької терміносистеми на латинський ґрунт.

 Очікувані результати навчання:

Після завершення цього курсу студент повинен:

знати: особливості зародження  літературознавчої думки; своєрідність розвитку естетичної позиції в давнину; еволюцію поглядів на ключові проблеми літератури впродовж різних періодів античності; основних авторів і школи, причетні до становлення літературознавства в античності.

вміти: висвітлити основні закономірності розвитку літературознавчої думки; аналізувати античні тексти, присвячені питанням літератури.

Рекомендована література

Базова:

 1. Мітосек З. Теорії літературних досліджень / пер. В. Гуменюк. – Сімферополь, 2003

http://chtyvo.org.ua/authors/Mitosek_Zofiia/Teorii_literaturnykh_doslidzhen/

 1. Mitosek, Zofia. Teorie badań literackich. – Warszawa, 2004.
 2. Древнегреческая литературная критика / ред. Л.А. Фрейберг. – Москва, 1975

https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5084941

 1. Kennedy, George A. The Cambridge History of Literary Criticism. – Vol 1 (Classical criticism). – Cambridge, 1989
 2. Laird, Andrew. Ancient Literary Criticism. Oxford: Oxford University Press, 2006
 3. Russell, D A. Criticism in Antiquity. Berkley, 1981
 4. Russell, D A, and Winterbottom, Michael. Ancient Literary Criticism: The Principal Texts in New Translations. Oxford: Oxford University Press, 2003
 5. Nünlist, René. The Ancient Critic at Work: Terms and Concepts of Literary Criticism in Greek Scholia. Cambridge: Cambridge University Press, 2011

https://www.cambridge.org/core/books/ancient-critic-at-work/900A3C0C720B4874DBA3F687121867D6

Допоміжна:

 1. Kazcorowski, Jerzy. Elementy zarysu dziejów metodologii badań literackich. – Warszawa, 2006
 2. Hunter, R L, Casper C. Jonge. Dionysius of Halicarnassus and Augustan Rome: Rhetoric, Criticism and Historiography, 2019

https://www.cambridge.org/core/books/dionysius-of-halicarnassus-and-augustan-rome/D1376189E1ED17B7C82CFB682D290A69

 1. De, Jonge C. Between Grammar and Rhetoric: Dionysius of Halicarnassus on Language, Linguistics and Literature. Leiden: Brill, 2008

https://brill.com/view/title/14978

 1. Файер В.В. Рождение филологии. «Илиада» в Алейсандрийской библиотеке. – Москва, 2013
 2. Файер В.В. Александрийская филология и гомеровский гекзаметр. – Москва, 2010

Матеріали

Силабус

Античні літературні теорії (силабус)

Інформаційні ресурси

 1. The Latin Library: http://www.thelatinlibrary.com (латинські тексти)
 2. Bibliotheca Augustana: http://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html (тексти)
 3. IntraText Digital Library: http://www.intratext.com/Catalogo/ (тексти + конкорданції)
 4. Perseus Project:
 5. http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Greco-Roman (тексти, інші матеріали)
 6. Bibliographia Latina selecta: http://mvdpoel.ruhosting.nl/bibliografie/indexgeneralis.htm

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму