Друга іноземна мова (французька)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Немає
24Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
148Іна11Миколаєвич-Джуман Н. Б., Зелена Ю. Л.
Іна12Миколаєвич-Джуман Н. Б., Зелена Ю. Л.
Іна13Миколаєвич-Джуман Н. Б., Зелена Ю. Л.
Іна14Миколаєвич-Джуман Н. Б., Зелена Ю. Л.
Іна15Миколаєвич-Джуман Н. Б., Зелена Ю. Л.
Іна16Миколаєвич-Джуман Н. Б., Зелена Ю. Л.
Іна17Миколаєвич-Джуман Н. Б., Зелена Ю. Л.
248Іна11Миколаєвич-Джуман Н. Б., Зелена Ю. Л.
Іна12Миколаєвич-Джуман Н. Б., Зелена Ю. Л.
Іна13Миколаєвич-Джуман Н. Б., Зелена Ю. Л.
Іна14Миколаєвич-Джуман Н. Б., Зелена Ю. Л.
Іна15Миколаєвич-Джуман Н. Б., Зелена Ю. Л.
Іна16Миколаєвич-Джуман Н. Б., Зелена Ю. Л.
Іна17Миколаєвич-Джуман Н. Б., Зелена Ю. Л.

Опис курсу

Програма курсу спрямована на те, щоб студенти досягли рівня мовної компетенції А1 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Тематичні тексти та аудіозаписи діалогів містять великий об’єм нової та частотної лексики, що сприяє збагаченню словникового запасу. Лексичні вправи, вміщені у базовому підручнику та робочому зошиті, характеризуються комунікативною спрямованістю. Таким чином, студент стає компетентним також у соціо-культурному аспекті використання французької мови.

Опрацювання великого масиву аудіозаписів (базових та додаткових) має на меті тренування та розвиток сприйняття та розуміння французької мови на слух. Завдання пов’язані з виконанням письмових вправ є багатовекторними. Перш за все, вони дозволяють покращити орфографічний та граматичний рівень мовної компетенції. В програму курсу входить тренування написання типових завдань (дружній лист,анкета, листівка) для складання міжнародного іспиту зі знання французької мови DELF.

Завдання:

 1. Сформувати у студента правильну вимову та навики читання. Ознайомити із фонетико-фонологічною системою французької мови.
 2. Сформувати вміння будувати прості речення та користуватися комунікативними структурами у щоденному мовленні.
 3. Сформувати базовий лексичний запас з тем, які стосуються щоденного практичного життя.
 4. Ввести початкові знання про культуру Франції та інші цивілізаційні елементи.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • тематичну лексику, переклад основних тематичних текстів;
 • структурні правила заповнення простої анкети, написання дружнього короткого елементарного електронного листа, написання листівки, короткого повідомлення;
 • найпростіші синтаксичні конструкції, теперішній час, близький майбутній час.

вміти:

→ розуміти прості аудіо-повідомлення, вміти знаходити у них конкретну необхідну інформацію (щоденні, прикладні теми)

→ вміти розповісти про себе, безпосереднє оточення, інтереси, розклад, вміти поставити запитання, виразити прохання у найпростіших побутових ситуаціях, висловити прості реакції та оцінки.

→ вміти написати дружнього короткого елементарного електронного листа, листівку, коротке повідомлення.

→ розуміти короткі тексти (простого рівня) побутового, рекламного характеру, афіші, вивіски, короткі статті на знайомі та побутові теми.

Рекомендована література

 1. Pinson С., Heu Е. Édito 1 : Méthode de français, livre de l’élève /.  Pinson,  E.Heu – Didier, 2016. – 216 p.
 2. Pinson С., Heu Е. Édito 1 : Méthode de français, cahier d’activité /.
 3. Grégoire M. Grammaire progressive du français : niveau intermédiaire / M. Grégoire, O. Thiévenaz. – Clé internationale, 2005. – 272 p.
 4. Miquel C. Vocabulaire progressif du français : niveau débutant / C. Miquel. – Clé internationale, 2002. – 160 p.
 5. Словник: Французько-український. Україно-французький: Посіб. для загальноосвіт. навч. закл. та вищ. навч. закл. / Уклад.: В.Б. Бурбело, К.М. Андрашко та ін.; Упоряд. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002. – 528 с.
 6. Petit Robert de la langue française / [sous la direction de J. Rey-Debove, A.Rey]. – Paris : Le Robert, 2009. – 2837 p.
 7. Augé H., Caňada Pujols M.D., Marlhens C., Martin L. Tout va bien.Méthode de français II. Livre de l’élève. CLE international. 2005.
 8. Augé H., Caňada Pujols M.D., Marlhens C., Martin L. Tout va bien. Méthode de français II. Cahier d’exercices. CLE international. 2005.
 9. Claire Miquel. Communication progressive du français avec 365 activités. CLE international. 2004
 10. Giovanna Tempesta. Grammaire. Tests CLE. Niveau intermédiaire. CLE international. 2003.
 11. Pascal Cyeminée. Petit guide des expressions. CTP Interparents. 2008.

Матеріали

Інформаційні ресурси

 1. http://www.bienecrire.org/exo-ortho.php
 2. https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-
 3. https://www.lepointdufle.net/p/orthographe.htm
 4. https://la-conjugaison.nouvelobs.com/exercice/adulte
 5. http://www.orthocoach.fr
 6. https://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=74
 7. https://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=1076&action=animer
 8. https://www.gymglish.com/fr/frantastique-orthographe/test-orthographe
 9. https://www.academia.edu/8985500/La_maîtrise_de_l_orthographe_française_par_les_apprenants_du_FLE

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус