Друга іноземна мова (французька)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
280Іна11Дмитрасевич Н. І., Писаревська О. В.
Іна12Дмитрасевич Н. І., Писаревська О. В.
Іна13Дмитрасевич Н. І., Писаревська О. В.
Іна14Дмитрасевич Н. І., Писаревська О. В.
Іна15Дмитрасевич Н. І., Писаревська О. В.
Іна16Дмитрасевич Н. І., Писаревська О. В.

Опис курсу

Програма курсу спрямована на те, щоб студенти досягли рівня мовної компетенції А1 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Тематичні тексти та аудіозаписи діалогів містять великий об’єм нової та частотної лексики, що сприяє збагаченню словникового запасу. Лексичні вправи, вміщені у базовому підручнику та робочому зошиті, характеризуються комунікативною спрямованістю. Таким чином, студент стає компетентним також у соціо-культурному аспекті використання французької мови.

Опрацювання великого масиву аудіозаписів (базових та додаткових) має на меті тренування та розвиток сприйняття та розуміння французької мови на слух. Завдання пов’язані з виконанням письмових вправ є багатовекторними. Перш за все, вони дозволяють покращити орфографічний та граматичний рівень мовної компетенції. В програму курсу входить тренування написання типових завдань (дружній лист,анкета, листівка) для складання міжнародного іспиту зі знання французької мови DELF.

Завдання:

 1. Сформувати у студента правильну вимову та навики читання. Ознайомити із фонетико-фонологічною системою французької мови.
 2. Сформувати вміння будувати прості речення та користуватися комунікативними структурами у щоденному мовленні.
 3. Сформувати базовий лексичний запас з тем, які стосуються щоденного практичного життя.
 4. Ввести початкові знання про культуру Франції та інші цивілізаційні елементи.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • тематичну лексику, переклад основних тематичних текстів;
 • структурні правила заповнення простої анкети, написання дружнього короткого елементарного електронного листа, написання листівки, короткого повідомлення;
 • найпростіші синтаксичні конструкції, теперішній час, близький майбутній час.

вміти:

→ розуміти прості аудіо-повідомлення, вміти знаходити у них конкретну необхідну інформацію (щоденні, прикладні теми)

→ вміти розповісти про себе, безпосереднє оточення, інтереси, розклад, вміти поставити запитання, виразити прохання у найпростіших побутових ситуаціях, висловити прості реакції та оцінки.

→ вміти написати дружнього короткого елементарного електронного листа, листівку, коротке повідомлення.

→ розуміти короткі тексти (простого рівня) побутового, рекламного характеру, афіші, вивіски, короткі статті на знайомі та побутові теми.

Рекомендована література

 1. Alcaraz M., Braud C., Calvez A. Édito A1 : méthode de français / M. Alcaraz, C. Braud, A. Calvez. – Paris : Les éditions Didier, 2016. – 216 p.
 2. Baylocq M.-P., Brémaud S., Campopiano S. Édito A1 : cahier d’activités / M.-P. Baylocq, S. Brémaud, S. Campopiano. – Paris : Les éditions Didier, 2016. – 122 p.
 3. Boularès M., Frérot J.-L. Grammaire progressive du français : niveau débutant / M. Boularès, J.-L. Frérot. – Paris : Clé Internationale, 2004. – 192 p.
 4. Leroy-Miquel C., Goliot-Lété A. Vocabulaire progressif du français : niveau débutant / C. Leroy-Miquel, A. Goliot-Lété. – Paris : Clé Internationale, 2007. – 190 p.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни Др.ін.м. (фр)_1 курс (2019)_Навч_corrige

 

Інформаційні ресурси

 1. https://www.larousse.fr/
 2. https://www.francaisfacile.com/
 3. https://www.ciep.fr/ru
 4. http://w3.restena.lu/amifra/exos/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус