Друга іноземна мова (іспанська, 2 курс, економічний факультет, “Міжнародна економіка”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік
44Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
380Чабан  М. Б., Кабов А. В.
464Чабан  М. Б., Кабов А. В.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Друга професійна іноземна мова (іспанська)» є: розвинути як мовну, так і мовленнєву компетенцію студента на основі побутової тематики (типових повсякденних ситуацій), так і країнознавчих (суспільно-політичних, економічних та тем стосовно культурного життя країни, мову якої вивчають), уміння практично використовувати реальну “живу” мову, що вимагає від них співвіднесення мовних одиниць з їхніми комунікативними функціями, тобто здатності адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування; поглибити знання з фонетичної компетенції студентів, що включає в себе фонетично-корективний курс, де студенти засвоюють особливості іспанської вокалічної і консонантної систем, шліфують артикуляцію іспанських звуків, вивчають і реалізують правила словесного і логічного наголосу, інтонаційне оформлення різнотипних іспанських простих і складних речень, виконують фонетичні лабораторні роботи, спрямовані на розвиток і вдосконалення іспанської нормативної вимови, аудитивних умінь, читання і правильного письма.

Цілі курсу: сформувати мовленнєву компетенцію студентів на основі розвитку чотирьох головних видів комунікативних умінь: уміння говорити та сприймати мову на слух, читання, письма; сформувати основи правильної вимови, а також головні інтонаційні моделі на базі навчальних аудіо- та відеокурсів; розвинути у студентів граматичні навики, необхідні для аудіювання, мовлення, читання і письма, ознайомлення з основними морфологічними і синтаксичними категоріями, які складають лінгвальну сутність граматики сучасної іспанської мови і поступово навчити парадигми окремих частин мови, граматичну будову основних типів складних речень.

Рекомендована література

Основна література:

1.Помірко Р. Граматика іспанської мови у вправах = Gramática española en ejercicios : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька. – 4-те вид., випр.. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 408 с.

2. Castro F., Díaz P., Sardinero C., Rodero I. Curso de español como lengua extranjera. Nuevo español en marcha 1. Libro del alumno. Madrid : SGEL, 2014.
3. Castro F., Díaz P., Sardinero C., Rodero I. Curso de español como lengua extranjera. Nuevo español en marcha 1. Cuaderno de ejercicios. Madrid : SGEL, 2014.
4. Cárdenas Bernal F. Vocabulario activo: fichas con ejercicos fotocopiables (elemental – pre-intermedio). Recanati, 2003.

Додаткова література:

1. Baralo M. Vocabulario. Elemental A1-A2. / Marta Baralo, Marta Genís, Ma. Eugenia Santana. – Madrid, Anaya ELE, 2008. – 207 p.
2. Caballero González G. Verbos: modelos de conjugación prácticos, regulares e irregulares. / Gloria Caballero González. – Madrid, Anaya ELE, 2012. – 222 p.
3. García Abia B. Español: Viva la comunicación! / Belén García Abia. – Madrid, En CLAVE ELE, 2008. – 140 p.
4. García-Viño Sánchez M. Preparación al Diploma de español. Nivel A2. / Mónica García-Viño Sánchez. – Madrid, Edelsa Grupo Didascalia, S. A., 2010. – 164 p.
5. Lourdes M. Rápido, rápido: curso intensivo de español. Libro del alumno. / Miquel Lourdes, Sans Neus. – Barcelona : Difusión, 2002. – 236 p.
6. Moreno C. Gramática. Elemental A1-A2. / Concha Moreno, Carmen Hernández, Clara Miki Kondo. – Madrid, Anaya ELE, 2006. – 175 p.
7. Puertas Moya F. E. ¡Dale al DELE! Nivel A2. / Francisco Ernesto Puertas Moya. – Madrid, EnClave-ELE, 2013. – 224 p.
8. Rodriguez J. ¡Viva el vocabulario! Vocabulario del español 1. A1-A2. / Josefina Rodriguez, María Sol Nueda. Madrid, EnClave, 2007. — 145 p.
9. Rodríguez M. Escucha y aprende. El español por destrezas: ejercicios de comprención auditiva. / María Rodríguez Rodríguez. – Madrid, SGEL, 2002. – 127 p.

Інформаційні ресурси:
1. https://marcoele.com/
2. https://videoele.com/
3. https://www.ailmadrid.com/es/
4. https://www.profedeele.es/

Робоча_програма_ПП_2_1_2_02_Друга_іноземна_мова_іспанська_2 курс

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус