Друга іноземна мова (іспанська, 4 курс, англійська філологія)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік
83Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
764Іна41Шмотолоха  І. Ю.
Іна42Осєчко С. М.
Іна43Лисюк  В. В.
Іна44Лисюк  С. В.
860Іна41Лесько Х. С.
Іна42Осєчко С. М.
Іна43Лисюк  В. В.
Іна44Лисюк  С. В.

Опис курсу

Мета курсу:

 • розвинути як мовну, так і мовленнєву компетенцію студента на основі побутової тематики (типових повсякденних ситуацій), так і країнознавчих (суспільно-політичних, економічних та тем стосовно культурного життя країни, мову якої вивчають);
 • розвинути у студентів уміння практично використовувати реальну “живу” мову, що вимагає від них співвіднесення мовних одиниць з їхніми комунікативними функціями, тобто здатності адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування;
 • поглибити знання з фонетичної компетенції студентів, що включає в себе фонетично-корективний курс, де студенти засвоюють особливості іспанської вокалічної і консонантної систем, шліфують артикуляцію іспанських звуків, вивчають і реалізують правила словесного і логічного наголосу, інтонаційне оформлення різнотипних іспанських простих і складних речень, виконують фонетичні лабораторні роботи, спрямовані на розвиток і вдосконалення іспанської нормативної вимови, аудитивних умінь, читання і правильного письма;
 • сформувати лексичний запау обсягом 3000 слів та словосполучень. Поряд з опануванням необхідного мінімуму лексичних одиниць метою є одночасне засвоєння морфологічної і синтаксичної структури даної мови.

Завдання:

 • сформувати мовленнєву компетенцію студентів на основі розвитку чотирьох головних видів комунікативних умінь: уміння говорити та сприймати мову на слух, читання, письма;
 • сформувати основи правильної вимови, а також головні інтонаційні моделі на базі навчальних аудіо- та відеокурсів;
 • розвиток у студентів граматичних навиків, необхідних для аудіювання, мовлення, читання і письма, ознайомлення з основними морфологічними і синтаксичними категоріями, які складають лінгвальну сутність граматики сучасної іспанської мови.

У результаті вивчення курсу студент повинен
знати: особливості іспанської вокалічної і консонантної систем; правила словесного і логічного наголосу; інтонаційне оформлення різнотипних іспанських простих і складних речень; заплановані для цього курсу граматичні та лексичні теми;
вміти: практично використовувати реальну “живу” мову; виконувати фонетичні лабораторні роботи, спрямовані на розвиток і вдосконалення іспанської нормативної вимови, аудитивних умінь, читання і правильного письма; набути навики праці з різними типами словників; робити морфологічно-синтаксичний аналіз речень у межах пройденого граматичного матеріалу; дотримуватись правил орфографії у написанні слів, що належать до активної лексики; адекватно реагувати в певній комунікативнй ситуації, дотримуючись параметрів комунікативної відповідності та мовної правильності; описувати події, висловлювати свою думку, робити повідомлення, отримувати інформацію у співрозмовника, передавати інформацію у непрямій мові; вести бесіду в обсязі тематики курсу з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Concha Moreno, Victoria Moreno, Piedad Zurita. Nuevo Avance. Curso de español. Nivel intermedio. – Madrid: SGEL, 2017.-248 p
 2. Francisca Castro. Uso de la gramática española. Nivel intermedio – Madrid: EDELSA, 2006. – 163 p.
 3. María Pilar Hernández Mercedes. Tiempo para practicar el Indicativo y el Subjuntivo. – Madrid: EDELSA, 2006. – 168 p.
 4. Граматика іспанської мови у вправах = Gramática española en ejercicios : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька. – 4-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 408 с.
 5. Осєчко Світлана. Іспанська граматика у вправах. Середній рівень = Gramática española en ejercicios. Nivel intermedio : навч. посібник /  Світлана Осєчко, Оксана Кушнір, Ігор Цимбалістий. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – 228 с.
 6. Кушнір Оксана. Читання різного рівня складності (А2 / В1 / В2) = Lecturas graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник / Оксана Кушнір, Ольга Маєвська, Світлана Осєчко. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 172 с.
 7. Цимбалістий Ігор. Підготовка до ЗНО для вступу в магістратуру. Іспанська мова = Preparación al examen de selectividad para los estudios de Máster. Lengua española : навч. посібник /  Ігор Цимбалістий, Оксана Кушнір, Світлана Осєчко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 216 с.
 8. Marta Baralo, Marta Genís, Mª Eugenia Santana En vocabulario В1. 1.800 раlabras y expresiones útiles. – España: Grupo Anaya, S.A., 2008.
 9. M.García-Viñó Sánchez. Preparación al Diploma de Español, Nivel B1.

Додаткова література:

 1. Álvarez Merlo R, Núñez Cabezas E. А. Practicas de lengua española. Nivel medio y superior. – Málaga: VG Ediciones, 2002.
 2. Alzugaray P., Barrios Mª José, Hernández C. Preparación Diploma de Español. Nivel Intermedio B2. – Madrid: Edelsa, 2008.
 3. Busquets L., Bonzi L. Ejercicios gramaticales de español. Nivel medio y superior. – Madrid: Verbum, 2004.
 4. Busquets L., Bonzi L. Curso intensivo de español para extranjeros. – Madrid: Verbum, 2000.
 5. Cano Ginés A., Díez de Frías P., Estébanez Villacorta C., Garrido Ruiz de los Paños A. Competencia gramatical en USO. Ejercicios de gramática: forma y uso (B2). – Madrid: Edelsa, 2008.

Інтернет-джерела:

 1. http://www.cervantes.es/default.htm
 2. https://www.holaquetal.com/es_ES/web/hqt/spanish-materials
 3. http://www.auladiez.com/ejercicios/index.html
 4. http://www.aprenderespanol.org/
 5. http://www.redmolinos.com/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус