Друга іноземна мова (н) 4 курс

Тип: Нормативний

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Немає
84Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
764Сопіла  Т. М.
840Сопіла  Т. М.

Опис курсу

Мета курсу – формування необхідної комунікативної спроможності у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах.

Основне завдання курсу – навчитися генерувати нові ідеї, сприймати лексичну інформацію на слух та передавати на письмі, застосовувати мовні знання у практичних ситуаціях; уміння висловлювати власну точку зору, обґрунтовувати її іноземною мовою (німецькою) в міжнародних проектах та міжкультурних ситуаціях, працювати в команді.

Рекомендована література

  1. Драб Н. Практична граматика німецької мови. – Вінниця: Нова книга, 2019.
  2. Кудіна О. Країни, де говорять німецькою : навчальний посібник з лінгвокраїнознавства. – Вінниця: Нова книга, 2017.
  3. Braun-Podeschwa J., Habersack Ch., Pude A. Menschen B1. Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. Hueber Verlag, 2015.
  4. Breitsameter A., Glas-Peters S., Pude A. Menschen B1. Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. Hueber Verlag, 2015.
  5. Dinsel S., Geiger S. Großes Übungsbuch Deutsch. Grammatik. Hueber Verlag, 2009.
  6. Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig- Berlin- München-Wien- Zürich-New York: Langenscheidt-Verl-: Enzyklopädie, 1993.
  7. Koithan U., Schmitz H., Sieber T., Sonntag R., Ochmann N.. Aspekte neu. Mittelstufe Deutsch. Arbeitsbuch 2. Langenscheidt, 2015.
  8. Koithan U., Schmitz H., Sieber T., Sonntag R., Ochmann N.. Aspekte neu. Mittelstufe Deutsch. Lehrbuch 2. Langenscheidt, 2015.
  9. Lütke M., Moritz U., Rodi M. Aspekte neu. Mittelstufe Deutsch. Intensivtrainer B2. Ernst Klett Sprachen, 2017.

Силабус:

Завантажити силабус