Друга іноземна мова (німецька, рівня А1) для студентів економічного факультету спеціальності «Міжнародна економіка»

Тип: На вибір студента

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
380Кохан  Р. А.

Опис курсу

Курс спрямований на формування у студентів німецькомовної комунікативної компетентності на рівні, що відповідає А1 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Студенти оволодіють знаннями про систему німецької мови, особливості функціонування  мовних конструкцій, моделей та структур в обсязі, передбаченому програмою курсу, зокрема про фонетичну систему німецької мови, правила читання та правопису, структуру основних типів речення (розповідних, питальних); засвоять граматичний матеріал у межах тем: означений, неозначений та нульовий артикль, особовий та присвійний займенники, відмінювання іменників сильної, слабкої та жіночої відміни, модальні дієслова, дієслова з відокремлюваним та невідокремлюваним префіксами, зворотні дієслова, заперечення, відмінювання дієслів у теперішньому часі (Präsens) та минулому (Präteritum, Perfekt), розповідні та питальні речення, наказовий спосіб, прийменники місця та часу, керування дієслів, відмінювання та ступені порівняння прикметників; ознайомляться з базовими принципами лінгвокультури носіїв німецької мови, нормами їх мовленнєвої поведінки.

Завдання курсу передбачають розвиток у студентів рецептивних та продуктивних комунікативних умінь і навичок, зокрема: читання (читати і розуміти адаптовані тексти з підручників та посібників, оголошення, плакати та каталоги), аудіювання (сприймати на слух і розуміти зміст навчального аудіо- чи відеозапису нижче середнього рівня складності сприйняття; виокремлювати ключові деталі інформації і успішно виконувати завдання на розуміння прослуханого), письма (писати прості короткі записки, повідомлення, розповіді, короткі прості листи особистого характеру, мейли, листівки, заповнювати анкети, дотримуючись формату письмового висловлювання), усного мовлення (спілкуватися в простих типових ситуаціях, що вимагають безпосереднього обміну інформацією в межах знайомих тем і видів діяльності, підтримувати коротку розмову на побутові теми). Курс охоплює такі теми: «Добрий день!», «Перші контакти на робочому місці», «Дорогою в Мюнхен», «Їжа та напої», «Мій день», «Подорожі», «Мій дім», «Зустрічі та події».

Електронний курс розміщено в середовищі електронного навчання MOODLE.

Робоча програма 

Рекомендована література

  1. Кудіна О., Феклістова Т. Німецька мова для початківців: навч. посіб. для студ. вищих. навч. закладів. – Вінниця : Нова книга, 2018. – 520 с.
  2. Billina A., Marlen L., Tесhmer B. M. Deutsch üben. Wortsсhatz & Grammatik A1. – Ismaning : Hueber. – 115 S.
  3. Braucek B., Castell A. Basisgrammatik. DaF A1-B1. – Ismaning : Hueber, 2018. – 344 S.
  4. Buscha A., Szita S. Begegnungen. Sprachniveau A1+ Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch für Deutsch als Fremdsprache. Schubert-Verlag Leipzig, 2006. – 237 S.
  5. Frederik J. Grammatik aktiv. Üben – Hören – Sprechen. Cornelsen, 2013. – 256 S.
  6. Gottstein-Schramm B., Kalender S. [u.a.] Schritte Übungsgrammatik. Niveau A1-B1. – Ismaning : Hueber, 2010. – S. 70-71.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус