Друга іноземна мова (німецька, рівня А2) для студентів економічного факультету спеціальності «Міжнародна економіка»

Тип: На вибір студента

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
464Кохан  Р. А.

Опис курсу

Курс спрямований на формування у студентів німецькомовної комунікативної компетентності на рівні, що відповідає А2 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Студенти оволодіють знаннями про систему німецької мови, особливості функціонування  мовних конструкцій, моделей та структур в обсязі, передбаченому програмою курсу; засвоять граматичний матеріал у межах тем: рід та множина іменника, модальні дієслова в теперішньому і минулому часі, вживання дієслів зі знахідним та давальним відмінками, прислівники причини, умови та наслідку, умовний спосіб (Konjunktiv II), прийменники часу та місця, дієслова з прийменниками, прийменники місця з давальним та знахідним відмінками, відмінювання прикметників (сильна, слабка, мішана відміни), непрямі питання, підрядні речення зі сполучником dass, підрядні речення часу (сполучники als, wenn), інфінітив з zu, інфінітивна конструкція um … zu.

Завдання курсу передбачають розвиток у студентів рецептивних та продуктивних комунікативних умінь і навичок, зокрема: читання (адаптованої літератури), аудіювання (сприймати на слух і розуміти зміст навчального аудіо- чи відеозапису нижче середнього рівня складності сприйняття; виокремлювати ключову інформацію і успішно виконувати завдання на розуміння прослуханого), письма (писати прості короткі тексти різних видів та висловлювання), усного мовлення (спілкуватися в простих типових ситуаціях, що вимагають безпосереднього обміну інформацією в межах знайомих тем і видів діяльності, підтримувати коротку розмову на побутові теми). Курс охоплює такі теми: «Освіта та професійна діяльність», «Хобі та дозвілля», «Гроші та споживання», «Робота та професія», «Відпочинок та мандрівки», «Люди та тварини», «Живемо й харчуємося», «Політика і техніка».

Робоча програма 

Рекомендована література

  1. Кудіна О., Феклістова Т. Німецька мова для початківців: навч. посіб. для студ. вищих. навч. закладів. – Вінниця : Нова книга, 2018. – 520 с.
  2. Braucek B., Castell A. Basisgrammatik. DaF A1-B1. – Ismaning : Hueber, 2018. – 344 S.
  3. Buscha A., Szita S. Begegnungen. Sprachniveau A2+ Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch für Deutsch als Fremdsprache. Schubert-Verlag Leipzig, 2009. – 269 S.
  4. Buscha A., Szita S. Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache. – Schubert-Verlag Leipzig, 2010. – 186 S.
  5. Dinsel S., Geiger S. Großes Übungsbuch Deutsch : Grammatik. – Ismaning : Hueber, 2015. – S. 79-81.
  6. Frederik J. Grammatik aktiv. Üben – Hören – Sprechen. Cornelsen, 2013. – 256 S.
  7. Gottstein-Schramm B., Kalender S. [u.a.] Schritte Übungsgrammatik. Niveau A1-B1. – Ismaning : Hueber, 2010. – S. 70-71.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус