Динаміка розвитку перекладацьких принципів в історичному аспекті

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Бораковський Л. А.Інм31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516Інм31доцент Бораковський Л. А.

Опис курсу

 • Даний курс поглиблює знання студентів із історії перекладознавства, знайомить їх із головними напрямками його розвитку в історичному та сучасному контекстах, розглядає основні теоретичні школи і пропаговані ними методи та принципи перекладу, передовсім художніх текстів.
 • Особливу увагу приділено розвиткові перекладознавства в окремих історичних епохах, від античного світу до сучасності, а також перспективі його подальшого розвитку не тільки як окремої дисципліни, але й в контексті міждисциплінарних досліджень в Україні та закордоном.

Рекомендована література

 

 1. Кальниченко О. А., Подміногін В. О. Історія перекладу та думок про переклад у текстах та коментарях. -Харків: НУА, 2005.
 2. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. — М., 1999.
 3. Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу : навчальний посібник / Віктор Коптілов. – Київ : Юніверс, 2003. – 280 с.
 4. Назаркевич Х.Я. Основи перекладознавства в 2 ч. Ч. 1 : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 298 с.
 5. Огуй О.Д. Коротка історія німецько-українського перекладу та перекладознавства (у руслі світових тенденцій): Конспект лекцій для студентів німецького відділення. – Чернівці: Рута, 2008. – 40 с.
 6. Шмігер Т. В. Історія українського перекладознавства ХХ сторіччя : [монографія] / Тарас Шмігер. – Київ : Смолоскип, 2009. – 342 c.
 7. Kautz, Ulrich. Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München: Iudicium und Goethe Institut, 2002. – 632 S.
 8. Koller, Werner (5. Auflage). Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Völlig neu bearbeitete Auflage. Wiesbaden: Quelle & Meyer. 1997
 9. Mary Snell-Hornby / Hans G. Hönig / Paul Kußmaul / Peter A. Schmitt (Hrsg.): Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg, 141-144.
 10. Reiß, Katharina / Hans J. Vermeer. Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. 1976
 11. Snell-Hornby, Mary (Hrsg.).: Übersetzungswissenschaft. Eine Neuorientierung. Tübingen: Francke. 1986
 12. Stolze, Radegundi. Übersetzungstheorien. Eine Einführung. Tübingen: Narr. 2001

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму