ІНОЗЕМНА МОВА (за професійним спрямуванням (англійська, рівень В2)) для студентів факультету управління фінансами та бізнесу

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік
62Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
5112доцент Думашівський Я. Є., Кріба І. Й.
636доцент Думашівський Я. Є., Кріба І. Й.

Опис курсу

В умовах інтеграції України в світову освітню спільноту актуалізується проблема уніфікації освітньої діяльності та її трансформації відповідно до світових вимог та стандартів. У зв’язку з цим, найбільш пріоритетного значення набуває потреба у  вдосконаленні системи іншомовної підготовки майбутніх фахівців, зокрема у створенні єдиної методологічної платформи для організації процесу навчання іноземної мови.

Актуальні сьогодні у методиці навчання іноземних мов комунікативний та компетентнісний підходи, що є методологічною основою іншомовної підготовки у ВНЗ, акцентують на формуванні і розвитку англомовної професійної комунікативної компетентності студентів. В свою чергу, націленість освітньої програми на підготовку академічно-мобільних та високо-компетентних фахівців зумовлює необхідність формування у них згаданого конструкту.

Формування у студентів таких компонентів англомовної професійної комунікативної компетентності як: лінгвістичні (прагматичні й організаційні) та соціолінгвістичні знання, рецептивні і продуктивні уміння і навички мовленнєвої діяльності, комунікативні стратегії і тактики, забезпечує успішність виконання студентами різнопланових навчальних завдань умовно-комунікативного характеру, зокрема розуміння студентами змістової інформації усних та письмових автентичних текстів та актуалізацію отриманої інформації у власному мовленні. В свою чергу, успішність оволодіння англійською мовою передбачає врахування сукупності принципів, які забезпечать комплексне врахування особливостей процесу навчання.

Робоча програма 

Рекомендована література

ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА:

 1. MacKenzie, Ian. English for Business Studies: a course for Business Studies and Economics Students. Upper-Intermediate / Advanced. – Cambridge University Press, 2010.
 2. Robbins, Sue. Business vocabulary in practice. – Collins, COBUILD, 2004.
 3. Скіба Н., Тинкалюк О., Кокор М. English for Economics. Тернопіль: Вектор, 2018. – 252 с.
 4. Крижанівська Г.Т., Оленюк О.В., Курташ Н.М., Павлишенко О.А., Тинкалюк О.В. The World of Economics: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2007 (з грифом МОН України).
 5. Business Vocabulary in Use. – Cambridge: Cambridge University Press,

ДОДАТКОВI ДЖЕРЕЛА:

 1. Muscull, Bill. Business Vocabulary in Use. – Cambridge University Press, 2007.
 2. Evans, V., Dooley,J. Grammarway. English Grammar Book. – Express Publishing, 2017.
 1. Микитенко Н.О., Івасів Н.С., Милик О.В., Веселівська С.М. Ukraine and International Organizations (Україна і міжнародні організації): Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2009 (з грифом МОН України).
 2. Evans, Virginia. Round Up 6. English Grammar Practice. – Pearson Education Limited, 2007.
 3. McCarthy, Michael; O’Dell, Felicity. English Vocabulary in Use. /Upper-Intermediate/. – Cambridge University Press, 2001.
 4. Oxford dictionary of economics. / John Black, Nigar Hashimzade, Gareth Myles. – Third edition. – New York: Oxford university press, 2009.

 Допоміжна

Інформаційні ресурси

 1. http://www.longman.com
 2. http://oxford.com
 3. http://countrystudies.us
 4. http://www.ukstudentlife.com/Britain.htm
 5. http://www.english-heritage.org.uk/
 6. http://www.csu.edu.au/australia/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Денна форма навчання

Завантажити силабус

Силабус: Заочна форма навчання

Завантажити силабус