Інтерактивне навчання англійської мови за професійним спрямуванням (для магістрів факультету іноземних мов)

Тип: На вибір студента

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
101Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1018професор Микитенко Н. О.

Опис курсу

Мета курсу полягає у формуванні в магістрів комплексу знань, навичок й умінь інтерактивного навчання іноземної мови за професійним спрямуванням, що є компонентами методичної компетентності майбутнього викладача іноземної мови за професійним спрямуванням.

Завдання курсу передбачають формування знань про ключові поняття методики навчання іноземної мови за професійним спрямуванням, методологічні основи інтерактивного навчання іноземної мови за професійним спрямуванням, методи і засоби інтерактивного навчання, особливості процесу моделювання комунікативних ситуацій професійного спілкування, підходи до оцінювання слухачів курсу;

По завершенні курсу у магістрів буде сформовано вміння відповідно до мети навчального курсу, потреб та інтересів цільової аудиторії, мети конкретного навчального заняття здійснювати обґрунтований відбір методів і засобів інтерактивного навчання, ефективно використовувати методи і засоби інтерактивного навчання, моделювати комунікативні ситуації професійного спілкування, модерувати процес спільного вирішення студентами проблем професійного характеру на основі аналізу обставин, оцінювати навчальні досягнення слухачів курсу

Курс охоплює такі теми:

Тема 1. Особливості навчання англійської мови за професійним спрямуванням. Цільова аудиторія. Аналіз професійних і навчальних потреб, мотивація суб’єктів навчальної діяльності. Типові проблеми.

Тема 2. Інтерактивне навчання англійської мови за професійним спрямуванням. Функціональний підхід до укладання навчальних матеріалів для навчання англійської мови за професійним спрямуванням: урахування типових професійних функцій і ролей, визначення типових комунікативних ситуацій професійно орієнтованого спілкування, відбір функціональних фраз.

Тема 3. Формування професійно орієнтованої англомовної лексико-граматичної компетентності в усному і писемному діалогічному та монологічному мовленні. Структура компетентності. Етапи навчання. Укладання комплексів вправ і завдань.

Тема 4. Інтерактивні форми організації й методи навчання. Класифікації методів навчання.

Тема 5. Неімітаційні інтерактивні методи навчання. Проект. Презентація.

Тема 6. Імітаційні неігрові методи навчання. Мозковий штурм. Кейс-метод.

Тема 7. Імітаційні ігрові методи навчання. Ділова, рольова гра. Симуляція.

Тема 8. Оцінювання сформованості професійно орієнтованої англомовної лексико-граматичної компетентності в усному і писемному діалогічному та монологічному мовленні. Рівні сформованості компетентності, критерії і показники. Тестування. Опитування. Виконання завдань.

Рекомендована література

 1. Dudley-Evans T. Developments in English for Specific Purposes. A multi-disciplinary approach / T. Dudley-Evans, M. St John. – Cambridge : Cambridge University Press, 1998. – XV p. + 301 p.
 2. Episodes in ESP / Ed. J. – Oxford : Pergamon Institute of English, 1985. – XIII p. + 217 p.
 3. Gottlieb M. Assessing English language learners: bridges from language proficiency to academic achievement / M. Gottlieb. – Thousand Oaks, California : Corwin Press, 2006. – xv + 203 p.
 4. Hüllen W. The Teaching of English for Specific Purposes : a Linguistic View / W. Hüllen // Language Incorporated : Teaching Foreign Language in Industry / R. Freudenstein, J. BenckeJ., H. Pönish (eds.). – Pergamon, 1981. – P. 116–141.
 5. Hutchinson T. English for Specific Purposes : A Lerning-Centered Approach / T. Hutchinson, A. Waters. – Cambridge University Press, 1987. – 179 p.
 6. Kassahun H. English Language Needs Analysis. The English Language Needs Analysis of Agricultural TVET Students / H. Kassahun. – Saarbrücken VDM Verlag, 2010. – 96 p.
 7. Kopriva R. J. Improving testing for English language learners / R. J. Kopriva. – New York : Routledge, 2008. – xiv + 350 p.
 8. Larsen-Freeman D., Anderson M. Techniques & Principles in Language Teaching / D. Larsen-Freeman, M. Anderson [3rd ed.]. – Oxford : Oxford University Press, 2011. – 272 p.
 9. Long M. H. Second Language Needs Analysis / M. H. Long. – Cambride : Cambridge University Press, 2005. – 374 p.
 10. Richards J. C. Approaches and Methods in Language Teaching / J. C. Richards, T. S. Rodgers. – Cambridge : Cambridge University Press, 2001. – 270 p.
 11. Swales J. M. Genre Analysis : English in Academic and Research Settings / J. M. Swales. – Cambridge : Cambridge University Press, 1990. – XI p.+ 260 p.
 12. Swales J. M. Vocabulary work in LSP – a case of neglect. Language Studies Unit / J. M. – Aston University, 1983. – 181 p.
 13. West R. Needs Analysis : State of the Art / R. West // Teacher Education for LSP / R. Howard, G. Brown. – Frankfurt Lodge : Multilingual Matters Ltd., 1997. – P. 68–78.

Силабус:

Завантажити силабус