Ірландський модернізм: Єйтс, Джойс, Беккет

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820доцент Сенчук І. А.Іна41, Іна42, Іна43, Іна44, Іна45, Іна46

Опис курсу

Даний курс розроблено таким чином, щоб студент засвоїв філософсько-естетичні засади творчості та еволюцію художнього методу таких ірландських письменників-модерністів, як Єйтс, Джойс і Беккет, серед яких двоє – Нобелівські лауреати з літератури, та сформував цілісне уявлення про процес, закономірності і своєрідність розвитку ірландської англомовної літератури модернізму, зумів зіставити набуті знання зі загальним історичним та культурним контекстом доби, виявити спільність окремих тенденцій у європейській літературі модернізму та простежити вплив цих ірландських письменників на сучасний літературний процес загалом та розвиток романного жанру і театрального мистецтва зокрема. В курсі представлено огляд філософських концепцій і задіяно актуальні літературно-критичні підходи до вивчення художньої літератури та процесу письма, які потрібні для того, щоб розвинути практичні навички аналізу літературного твору в контексті соціокультурної
ситуації та філософських ідей часу.
Для прочитання запропоновано твори різних жанрів, котрі вповні демонструють новаторський характер методу обраних авторів, які експериментували з новими літературними формами та прийомами, щоб висловити нові уявлення про можливості слова, літературу, людину і світ.

 

Рекомендована література

1. Єйтс, Вільям Батлер. Поезії. Драми. Есе.
2. Джойс, Джеймс. Улісс. Портрет митця замолоду. Дублінці.
3. Беккет, Семюел. More Pricks than Kicks. Мерфі. Чекаючи на Ґодо.
4. Єйтс В. Б. Вибрані твори: Поезії, поеми та драми / пер. з англ. О. Мокровольський; передм. С. Павличко; післямова І. Мокровольської. – Київ, 2004. – C. 511-523.
5. Йейтс У. Б. Видение: поэтическое, драматическое, магическое. − Москва, 2000.
6. Бандровська О. Т. Модернізм між минулим і майбутнім: антропологічний дискурс англійського роману. – Львів, 2014.
7. Гарин И. И. Век Джойса. – Москва, 2002.
8. Гончаренко Э. П. Творчество Джеймса Джойса и модернизм 1900-1930 гг. – Днепропетровск, 2000.
9. Жлуктенко Н. Ю. Английский психологический роман ХХ века. – Киев, 1988.
10. Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник / за ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. У 2 т. – Тернопіль, 2005.
11. Коляда О. В. Міфопоетика драматургії абсурду (на матеріалі творів Семюеля Беккета): автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. філол. наук. – Донецьк, 2008.
12. Сенчук І. А. Ірландський модернізм кінця ХІХ – першої половини ХХ століть: В. Б. Єйтс і Дж. Джойс. – Львів: ЛНУ, 2011.

13. Сенчук І. Міфопоетика Вільяма Батлера Єйтса. – Львів, 2018.
14. Эко У. Поэтики Джойса. – Санкт-Петербург, 2003.
15. Эсслин М. Сэмюэль Беккет. В поисках себя // Эсслин М. Театр абсурда. – Санкт-Петербург, 2010. – C. 31-94.
16. Anderson C. James Joyce. – London, 1998.
17. Bloom H. Yeats. – London, 1972.
18. The Cambridge Companion to Beckett / Ed. by John Pilling. – Cambridge; New York, 1994.
19. McDonald R. The Cambridge Introduction to Samuel Beckett. – Cambridge; New York, 2006.
20. O’Brien E. The Question of Irish Identity in the Writings of William Butler Yeats and James Joyce. – Lampeter, Wales UK, 1998.
21. Rosenthal M. L. Running to Paradise: Yeats’ Poetic Art. – New York; Oxford, 1994.
22. Tindall W. Y. A Reader’s Guide to James Joyce. – Syracuse, 1995.

Матеріали

Матеріали методичного забезпечення

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус курсу "Ірландський модернізм: Єйтс, Джойс, Беккет"

Завантажити силабус