Ірландський модернізм

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Сенчук І. А.

Опис курсу

Курс “Ірландський модернізм” – лекційний курс, розрахований для студентів 4-го курсу напряму підготовуи бакалавра англійської філології. Курс спрямований на вивчення творчість письменників-пердставників ірландського модернізму Вільяма Батлера Єйтса, Джеймса Джойса, Семюела Беккета та охоплює такі теми:

 • Загальні тенденції розвитку ірландської літератури к. ХІХ – ХХ ст.
 • Місце і значення творчості Вільям Б. Єйтса в контексті європейського модернізму
 • Філософсько-естетичні засади творчості та модерністські пошуки Вільяма Б. Єйтса в поезії та драматургії.
 • Джеймс Джойс – ключова постать світової літератури модернізму,  романна творчість Дж. Джойса.
 • Семюел Беккет та театр абсурду

Рекомендована література

 • РЕКОМЕНДОВАНА ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА:

 

Yeats, William Butler. Poems. Essays.

On Baile’s Strand. / At Hawk’s Well. / The Death of Cuchulain.

Deirdre. / Resurrection. / Calvary. / The Words upon the Window-Pane.

Joyce, James. Dubliners. Ulysses.

Beckett, Samuel. More Pricks than Kicks. Murphy. Waiting for Godot.

 

 • РЕКОМЕНДОВАНА КРИТИЧНА ЛІТЕРАТУРА:

 

 1. Блум Г. Західний канон: книги на тлі епох. – К.: Факт, 2007.
 2. Віконська Д. Джеймс Джойс. Тайна його мистецького обличчя. – Львів: Арс-Графіка, 1934.
 3. Гарин И. И. Век Джойса. – М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2002.
 4. Гончаренко Э. П. «Дублинцы» Джеймса Джойса: классика модернистской новеллы. – Днепропетровск: Наука и образование, 2000.
 5. Гончаренко Э. П. Творчество Джеймса Джойса и модернизм 1900−1930 гг. – Днепропетровск: Наука и образование, 2000.
 6. Єйтс В. Б. Вибрані твори: поезії, поеми та драми / пер. з англ. О. Мокровольський; передм. С. Павличко; післямова І. Мокровольської. – К.: Юніверс, 2004.
 7. Жантиева Д. Г. Джеймс Джойс (1882−1941). – М.: Высшая школа, 1967.
 8. Затонський Д.В. Про модернізм і модерністів. – К.: Дніпро, 1972.
 9. Ионкис Г. Э. Английская поэзия ХХ века (1917–1945). – М.: Высшая школа, 1980.
 10. Йейтс У. Б. Видение: поэтическое, драматическое, магическое. − М.: Логос, 2000.
 11. КолядаО. В. Міфопоетика драматургії абсурду (на матеріалі творів Семюеля Беккета): автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. філол. наук. – Донецьк, 2008.
 12. Література Англії ХХ століття: навчальний посібник / К.О. Шахова, Н.Ю.Жлуктенко, С.Д. Павличко та інш. – К.: Либідь, 1993.
 13. Павличко С. Д. Вільям Батлер Єйтс // Зарубіжна література: Дослідження та критичні статті / С. Д. Павличко. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001.
 14. Сенчук І. Ірландський модернізм кінця ХІХ – першої половини ХХ століть: В.Б. Єйтс і Дж. Джойс. – Львів: ЛНУ, 2011.
 15. Сенчук І. Міфопоетика Вільяма Б. Єйтса: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. філол. наук. – Миколаїв, 2012.
 16. Хоружий С. С. «Улисс» в русском зеркале // Джойс Дж. Избранное: В 2 т. – М.: ТЕРРА, 1997. − Т. 2. − С. 361−558.
 17. Эко У. Поэтики Джойса. – СПб.: Симпозиум, 2003.
 18. Эсслин М. Сэмюэль Беккет.В поисках себя // Эсслин М. Театр абсурда / Пер. с англ. Г.Коваленко. – СПб. : Балтийские сезоны, 2010. – C. 31-94.
 19. Anderson C. James Joyce. – London: Thames and Hudson, 1998.
 20. Bloom H. Yeats. – London: Oxford UP, 1972.
 21. The Cambridge Companion to Beckett / Ed. by John Pilling. – Cambridge: Cambridge UP, 1994.
 22. McDonald R. The Cambridge Introduction to Samuel Beckett. – Cambridge: Cambridge UP, 2006.
 23. O’Brien E. the Question of Irish Identity in the Writings of William Butler Yeats and James Joyce. – Lampeter, Wales UK: Edwin Mellen Press, 1998.
 24. Rosenthal M. L. Running to Paradise: Yeats’ Poetic Art. – Oxford: Oxford University Press, 1994.
 25. Tindall W. Y. A Reader’s Guide to James Joyce. – Syracuse: Syracuse University Press, 1995.

 

Матеріали

РОЗПОДІЛ БАЛІВ

 

Поточне тестування та самостійна робота сума
Модуль Активність під час лекцій-дискусій Есе Переклад вірша Конспект лекцій  
40 15 15 20 10 100

 

ТЕМИ І ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ-ДИСКУСІЙ

Тема. Проблема «людина і світ» у драмі Беккетта «Чекаючи на Ґодо»

 1. Беккетт і «філософія абсурду»: тематика і проблематика п’єси.
 2. Концепція людини та людства у п’єсі Беккетта «Чекаючи на Ґодо»: система персонажів.
 3. «Чекаючи на Ґодо» як «антидрама»: поетологічні особливості.
 4. Часопростір (хронотоп) п’єси Беккетта «Чекаючи на Ґодо».
 5. Особливості функціонування ремарки.

TЕМИ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ, ЕСЕ

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму