Сенчук Ірина Анатоліївна

Посада: доцент кафедри світової літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-82

Електронна пошта: iryna.senchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Наукові інтереси

Ірландська англомовна література кінця ХІХ-ХХ століть, зокрема, творчість Вільяма Батлера Єйтса і Джеймса Джойса в контексті розвитку неоміфологічного мистецтва ХХ століття; філософсько-естетичні засади творчості Семюела Беккета; конфігурації культурного «Іншого» у творчості Джозефа Конрада; англійська література XVII-XXI століть; проблеми модернізму і постмодернізму в літературі; міфопоетичний, психоаналітичний, інтермедіальний та імагологічний методи дослідження літератури; методологічні стратегії постколоніалізму і мультикультуралізму.

Курси

Публікації

 1. «Поминки Фіннеганові» Джеймса Джойса та проблема розуміння художнього тексту //
  Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. – Вип. 11. – Львів, 2003. – С. 397-406.
 2. Принцип коловороту в оповідній побудові роману Джеймса Джойса «Поминки
  Фіннеганові» // ЗНТШ. – Том CCXLVI. Праці філологічної секції. – Львів, 2003. – С. 200-210.
 3. «Поминки Фіннеганові» Джеймса Джойса: категорія відкритості в літературі // Іноземна філологія. – Вип. 118. – Львів, 2007. – С. 284-291.
 4. «Поминки Фіннеганові» Джеймса Джойса: традиція, новаторство, перспектива // Збірник наукових праць. Серія «Проблеми світової літератури». – Вип. 2. – Львів, 2009. – C. 118-128.
 5. Принцип опозицій і теорія спіралеподібності у філософсько-поетичній системі Вільяма Батлера Єйтса: «Візія» // ЗНТШ. – Том CCLVII. Праці філологічної секції. – Львів, 2009. – С. 344-354.
 6. Ірландський модернізм кінця ХІХ – першої половини ХХ століть: Вільям Батлер Єйтс і Джеймс Джойс: навчальний посібник. – Львів, 2011. – 416 с.
 7. Особливості функціонування міфу в творчості Вільяма Батлера Єйтса: драма «Воскресіння» // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. – Вип. 18. – Львів, 2011. – С. 249-257.
 8. Міфологема смерті-воскресіння як «метафора» циклічної концепції історії у драмі Вільяма Батлера Єйтса «Воскресіння» // Питання літературознавства. – Вип. 83. – Чернівці, 2011. – С. 252-260.
 9. Літературні образи Вільяма Батлера Єйтса як національні ідентифікаційні знаки // Літературна компаративістика. – Вип. ІV (ІІ). Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії та парадигми. – К.: Стилос, 2011. – С. 140-155.
 10. Роль фольклорних елементів у структурі ранніх драм Вільяма Батлера Єйтса «Графиня
  Кетлін» та «Земля потаємних бажань» // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. –Вип. 20 (2). – Львів, 2012. – С. 116-125.
 11. Реактуалізація міфу в ірландській літературі ХХ століття: Вільям Батлер Єйтс і Джеймс Джойс // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Літературознавство. – Вип. 36. – Тернопіль, 2012. – С. 242-247.
 12. Кельтський елемент у поетиці ранньої творчості Вільяма Батлера Єйтса // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені Василя Сухомлинського. Серія філологічні науки. – Вип. 4.11 (90). – Миколаїв, 2013. – С. 242-246.
 13. Антиномії як смислотворчі концепти лірики Вільяма Батлера Єйтса // Від бароко до постмодернізму. – Вип. XVII (2). – Дніпропетровськ, 2013. – С. 46-52.
 14. Християнський міф як структурна основа п’єси Вільяма Батлера Єйтса «Голгофа» // Іноземна філологія. – Вип. 125. – Львів, 2013.  – С. 281-287.
 15. Танатологічні мотиви в оповідній системі драми Вільяма Батлера Єйтса «Дейрдре» //
  Літературознавчі обрії. – Вип. 20. – К., 2014. – С. 6-11.
 16. «Теза», «антитеза», «синтез» як міфопоетичні категорії осмислення образу Кухуліна у
  драматургії Вільяма Батлера Єйтса // Іноземна філологія. – Вип. 126 (2). – Львів, 2014. – С. 94-102.
 17. Міфологема «води» в ліриці Вільяма Батлера Єйтса // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. – Вип. 23. – Львів, 2016. – С. 197-203.
 18. Матриця ініціації в основі п’єс Вільяма Батлера Єйтса про Кухуліна // Сучасні тенденції
  розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи. – Вип. 1. – Львів – Кєльце, 2017. ‒ С. 351-357.
 19. The Evolution of W. B. Yeats’s Idea of a Drama: from On Baile’s Strand to The Death of Cuchulain // Revolution, Evolution and Endurance in the English Language and Anglophone Literature and Culture / Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures. – Volume 3. – Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 2017. – P. 71-82.
 20. Міфопоетика Вільяма Батлера Єйтса: монографія. – Львів, 2018. – 296 с.
 21. До історії української шекспіріани: монографія Марії Семенівни Шаповалової «Шекспір в українській літературі» // Ренесансні студії. – Вип. 29-30. – Запоріжжя, 2018. – С. 225-238.
 22. Поетика «Іншосвітів» у ранній творчості Вільяма Батлера Єйтса // Витоки літератури фентезі. Поезія в контексті метажанру фентезі. Збірник матеріалів наукового семінару Центру з дослідження літератури фентезі при Інституті літератури імені Тараса Шевченка НАН України. – К., 2018. ‒ С. 49-59.
 23. Бандровська О. Т., Сенчук І. А., Яремчук В. В. Англійська література ХІХ століття: навчальний посібник. – Львів, 2019. – 280 с.
 24. Музичний код роману Семюела Беккета «Мерфі» // Слово і Час. – Вип. 11. – К., 2019. – С. 50-61.
 25. The Construction of the Cultural Other in Joseph Conrad’s Story «Karain: A Memory» //
  Султанівські читання. – Вип. VIIІ. – Івано-Франківськ, 2019.  – С. 17-25.
 26. The Chronotope of London in the Early Nineteenth-century English Literature // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення». – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2020. – С. 46-51.
 27. Daniel Defoe’s «A Journal of the Plague Year» as London Text of Pandemic // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук».  – Ч. 1. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2020. – С. 64-67.
 28. Joseph Conrad’s «The Lagoon» and «Karain: A Memory»: an Imagological Approach // Various Dimensions of the Other in Joseph Conrad’s Fiction. – Volume XXIX. – Lublin; New York: Maria Curie-Skłodowska University Press; Columbia University Press, 2020. – P. 83-108.
 29. Senchuk I., Oprisnyk Ya. Intermedial Poetics of Kazuo Ishiguro’s Fiction // International scientific and practical conference «Philological sciences, intercultural communication and translation studies: theoretical and practical aspects»: conference proceedings. – Volume 1. – Venice: Izdevnieciba «Baltuija Publishing», 2021. – P. 110-115.
 30. ОʼКейсі, Шон // Енциклопедія Сучасної України (електронна версія). – Т. 24. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. URL: https://esu.com.ua/article-76630
 31. Олдінгтон, Річард // Енциклопедія Сучасної України (електронна версія). – Т. 24. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. URL: https://esu.com.ua/article-76239
 32. Emotional Space of Samuel Beckett’s Novel «Murphy» // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Дістати звук»: емоційно-смислові чинники художнього тексту» (ХІХ Філологічні читання пам’яті Н. С. Шрейдер). – Дніпро: Тріменс ЛТД, 2022. – С. 69-71.
 33. Spatial Markers of Cultural Hybridity in Zadie Smith’s Novel «White Teeth» // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Література як семіотичний ресурс культури» (ХХ Філологічні читання пам’яті Н. С. Шрейдер). – Дніпро: Тріменс ЛТД, 2023. – С. 74-76.

Біографія

Літературознавець, філолог-германіст. У 1999 р. закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська мова та література» (диплом з відзнакою). З 1999 р. – асистент, з 2013 р. – доцент кафедри світової літератури факультету іноземних мов Львівського національного імені Івана Франка. У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію «Міфопоетика Вільяма Батлера Єйтса».

 

Biоgraphy:

Iryna Senchuk
(b. 12.08.1977, Khmel’nyts’ky)
Office: 1 Universytetska St., room 431
Phone: + 38 032 239 45 82
e-mail: iryna.senchuk@lnu.edu.ua

Degrees and titles:
2013 – Associate Professor Certificate (World Literature Department)
2012 – defended the PhD dissertation «Mythopoetics of William B. Yeats», scientific supervisor – Associate Prof. O. T. Bandrovs’ka (Literature of Foreign Countries, 10.01.04)
1999 – defended the MA equivalent with Honours at Ivan Franko State University of Lviv, Faculty of Foreign Languages (English Language and Literature)

Professional experience and Achievements:
2013-Рresent – Associate Professor at World Literature Department of Ivan Franko National University of Lviv
1999-2013 – Assistant Lecturer at World Literature Department of Ivan Franko National University of Lviv

Research interests:
20th century Anglo-Irish Literature: works of W. B. Yeats, J. Joyce, and S. Beckett
Configurations of Cultural Other in Joseph Conrad’s Oeuvre
English Literature of the 17th – 21st centuries
London Text of English Literature
Mythological and Archetypal Approaches to Literature
Intermediality
Imagological Approach to Literature
Postcolonial and Multicultural Studies

Різне

Читає публічні лекції з англомовних літератур, серед яких – лекції у книгарні «Є», присвячені творчості Кадзуо Ішігуро і Джозефа Конрада, феномену Вільяма Шекспіра (в рамках проекту «Дні Шекспіра в Україні – 2019» – лекція «Шекспірівське питання»), лекції перед показами художніх фільмів, присвячених письменникам чи літературним постатям, зокрема, лекції про Вірджинію Вулф, Герберта Веллса, Чарлза Діккенса і шекспірівську Офелію.

 

Методичні матеріали

Навчальна програма курсу “Історія світової літератури”

Силабус курсу “Історія світової літератури” (3 семестр)

Навчальна програма курсу “Національна література (англійська)”

Силабус курсу “Національна література (англійська)”, 7-й семестр

Силабус курсу “Національна література (англійська)” (7 і 8 семестри)

Навчальна програма курсу “Фемінний дискурс у розвитку англійського роману”

Силабус курсу “Фемінний дискурс у розвитку англійського роману”

Навчальна програма курсу “Репрезентації Лондона в англійській літературі XVIII – початку ХХІ століття”

Силабус курсу “Репрезентації Лондона в англійській літературі XVIII – початку ХХІ століття”

 

Розклад