Сенчук Ірина Анатоліївна

Посада: доцент кафедри світової літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-82

Електронна пошта: iryna.senchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Наукові інтереси

ірландська англомовна література кінця ХІХ–ХХ ст., зокрема творчість В.Б. Єйтса і Дж. Джойса у контексті розвитку неоміфологічного мистецтва ХХ ст., а також творчий спадок С. Беккета; конфігурації культурного «Іншого» у творчості Дж. Конрада; англійська література XVII-XXI століть; проблеми модернізму і постмодернізму в літературі; міфопоетичний та імаґологічний методи дослідження літератури, а також методологічні стратегії постколоніалізму і мультикультуралізму.

Курси

Публікації

   1. Сенчук І. Міфопоетика Вільяма Батлера Єйтса : монографія. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 296 с.
   2. Сенчук І. Ірландський модернізм кінця ХІХ – першої половини ХХ століть: Вільям Батлер Єйтс і Джеймс Джойс : навч. посібник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 416 с.
   3. Бандровська О., Сенчук І., Яремчук В. Англійська література ХІХ століття : навчальний посібник. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – 280 с.
   4. Senchuk I. The Construction of the Cultural Other in Joseph Conrad’s Story «Karain: A Memory» // Султанівські читання: [зб. статей]. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019. – Вип. VIIІ. – С. 17–25.
   5. Сенчук І. Поетика «Іншосвітів» у ранній творчості Вільяма Б. Єйтса // Витоки літератури фентезі. Поезія у контексті метажанру фентезі. Збірник матеріалів наукового семінару Центру з Дослідження Літератури Фентезі при Інституті літератури ім. Т. Г. шевченка НАН України. – Київ, 2018. ‒ С. 49–59.
   6. Сенчук І. Матриця ініціації в основі п’єс Вільяма Б. Єйтса про Кухуліна // Сучасні тенденції розвитку освіти й науки : проблеми та перспективи. Збірник наукових праць. – Львів – Кєльце, 2017. – Вип. 1. ‒ С. 351–357.
   7. Senchuk I. The Evolution of W.B. Yeats’s Idea of a Drama: from On Baile’s Strand to The Death of Cuchulain // Revolution, Evolution and Endurance in the English Language and Anglophone Literature and Culture : Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures. – Vol. 3. – Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2017. – P.71–82.
   8. Сенчук І. Міфологема “води” в ліриці Вільяма Б. Єйтса // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. – Львів: Львівський нац. ун-т, 2016. – Вип. 23. – С. 197–203.
   9. Сенчук И. А. Постколониальный дискурс в поэзии Уильяма Б. Йейтса // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). Ежемесячный научный журнал. – № 8. – Ч. 7. – М., 2014. – С. 116–119.
   10. Сенчук І. Танатологічні мотиви в оповідній системі драми Вільяма Б. Єйтса «Дейрдре» // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – Випуск 20. – К., 2014. – С. 6–11.
   11. Сенчук І. «Теза», «антитеза», «синтез» як міфопоетичні категорії осмислення образу Кухуліна в драматургії ВільямаБ.Єйтса // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Львів : Львівський нац. ун-т, 2014. – Вип. 126. – Т. 2. – С. 94–102.
   12. Сенчук І. Християнський міф як структурна основа п’єси Вільяма Б. Єйтса «Голгофа» // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Львів: Львівський нац. ун-т, 2013. – Вип. 125. – С. 281–287.
   13. Сенчук І. А. Антиномії як смислотворчі концепти лірики Вільяма Б. Єйтса // Від бароко до постмодернізму: [зб. наук. пр.] : в 2 т. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2013. – Вип. XVII. – Т. 2. – С. 46–52.
   14. Сенчук І. Кельтський елемент у поетиці ранньої творчості Вільяма Б. Єйтса // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : збірник наукових праць. Серія «Філологічні науки». – Випуск 4.11(90). – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013. – С. 242–246.
   15. Сенчук І. Реактуалізація міфу в ірландській літературі ХХ століття: В.Б. Єйтс і Дж. Джойс // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія літературознавство. – Вип. 36. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С. 242–247.
   16. Сенчук І. Роль фольклорних елементів у структурі ранніх драм Вільяма Б. Єйтса «Графиня Кетлін» та «Земля потаємних бажань» // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів : Львівський нац. ун-т, 2012. – Вип. 20. – Ч. 2. – С. 116–125.
   17. Сенчук І. Літературні образи В.Б. Єйтса як національні ідентифікаційні знаки // Літературна компаративістика. – Вип. ІV. : Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії та парадигми. – Ч. ІІ. – К. : ВД «Стилос», 2011. – С. 140–155.
   18. Сенчук І. Особливості функціонування міфу в творчості В.Б. Єйтса: драма «Воскресіння» // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів: Львівський нац. ун-т, 2011. – Вип. 18. – С. 249–257.
   19. Сенчук І. Міфологема смерті–воскресіння як «метафора» циклічної концепції історії в драмі В.Б. Єйтса «Воскресіння» // Питання літературознавства : [науковий збірник]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 83. – С. 252–260.
   20. Сенчук І. Принцип опозицій й теорія спіралеподібности у філософсько-поетичній системі Вільяма Батлера Єйтса: «Візія» // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці філологічної секції. Том CCLVII. – Львів, 2009. – С. 344–354.
   21. Сенчук І. «Поминки Фіннеґанові» Джеймса Джойса: традиція, новаторство, перспектива // Збірник наукових праць. Серія «Проблеми світової літератури». – Львів: Львівський нац. ун-т, 2009. – Вип. 2. – C. 118–128.
   22. Сенчук І. «Поминки Фіннеганові» Джеймса Джойса: категорія відкритості в літературі // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Львів: Львівський нац. ун-т, 2007. – Вип. 118. – С. 284–291.
   23. Сенчук І. «Поминки Фіннеганові» Джеймса Джойса та проблема розуміння художнього тексту // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів: Львівський нац. ун-т, 2003. – Вип. 11. – С. 397–406.
   24. Сенчук І. Принцип коловороту в оповідній побудові роману Джеймса Джойса «Поминки Фіннеганові» // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці філологічної секції. Том CCXLVI. – Львів, 2003. – С. 200–210.

Біографія

Літературознавець, кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури.

1999 р. – закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська мова та література» (диплом із відзнакою), з того ж року асистент кафедри світової літератури ЛНУ ім. Івана Франка.

2012 р. – захистила кандидатську дисертацію «Міфопоетика Вільяма Б. Єйтса».

З 2013 р. – доцент  кафедри  світової  літератури  ЛНУ  ім. Івана Франка.

Лекційні курси:

«Історія світової літератури XVIII-ХІХ століть» (ОКР «Бакалавр»);

«Історія світової літератури другої половини ХІХ–XX ст.» (ОКР «Бакалавр»);

«Національна (англійська) література кінця ХІХ–ХХ ст.» (ОКР «Бакалавр»);

«Фемінний дискурс у розвитку англійського роману» (ОКР «Бакалавр», спецкурс)

«Ірландський модернізм: В.Б. Єйтс, Дж. Джойс, С. Беккетт» (ОКР «Бакалавр», спецкурс)

«Британський постмодерністський роман» (ОКР «Бакалавр», спецкурс)

«Сучасні тенденції розвитку світової літератури» (ОКР «Магістр»)

«Провідні тенденції сучасної англомовної літератури» (ОКР «Магістр»)

«Новітній британський роман: тенденції розвитку» (ОКР «Магістр», спецкурс)

«Репрезентації Лондона в англійській літературі XVIII-XX століть» (ОКР «Магістр», спецкурс)

 

Різне

Читає публічні лекції з англомовних літератур. Серед яких лекції у книгарні “Є”, присвячені творчості Кадзуо Ішіґуро, Вільяму Шекспіру (у рамках проекту “Дні Шекспіра в Україні: 2019” – лекція “Шекспірівське питання”), лекції перед показами художніх фільмів, присвячених письменникам чи літературним постатям, зокрема лекція про Вірджинію Вулф та Шекспірівську Офелію.

 

Методичні матеріали

МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “НАЦІОНАЛЬНА (АНГЛІЙСЬКА) ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛ. ХХ СТОЛІТЬ” I семестр:Сенчук_НМК_Нац.літ.-4курс-Ісем

МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “НАЦІОНАЛЬНА (АНГЛІЙСЬКА) ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТЬ”ІІ семестр Сенчук_НМК_Нац.літ.-4курс-ІІсем.

МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ XVIII–ХІХ СТОЛІТЬ”  Сенчук_анотація_Іст. світ.літ. ХІХ-ХХ ст._2курс, 

МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ др.пол. XІХ – ХХ СТОЛІТЬ”Сенчук_анотація_Іст. світ.літ. ХІХ-ХХ ст._2курс, Сенчук_НМК_Іст.світ.літ.к.19-20ст.-2курс-ІІсем.

МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВІЛЬНИМ ВИБОРОМ СТУДЕНТА “ІРЛАНДСЬКИЙ МОДЕРНІЗМ: Єйтс, Джойс, Беккетт” senchuk_irish_modernism, Сенчук_анотація_ДВВ_Ірл.модернізм_4курс_2сем.

МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВІЛЬНИМ ВИБОРОМ СТУДЕНТА “ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО БРИТАНСЬКОГО РОМАНУ” senchuk_british_novel Сенчук_анотація_ДВВ_Брит.постмодерн.роман_4курс_2сем.

МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВІЛЬНИМ ВИБОРОМ СТУДЕНТА “РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ЛОНДОНА В АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХVIII–ХХ СТОЛІТЬ” senchuk_london_representation

ФЕМІННИЙ ДИСКУРС АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ Сенчук_анотація_ДВВ_Фемінний дискурс англ. літ._4курс_1с.

 

Розклад