Іспанський комунікативний етикет

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Цимбалістий І. Ю.Іні21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Іні21Хомицька І. І.

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Дана дисципліна має на меті коротко ознайомити студентів із функціонуванням та типологією комунікативних стратегій ввічливості сучасної іспанської мови, ознайомити з комунікативним етикетом та нормами спілкування.

 

Результати навчання:

 • знати: правила комунікативного етикету іспанської мови, застосування стратегій ввічливості відповідно до реєстру спілкування; функціонування та використання засобів вираження ввічливості; основні вимоги до ввічливого спілкування; стратегії негативної та позитивної ввічливості;класифікацію актів мовлення та притаманні їм засоби для вираження ввічливості.
 • вміти: вживати стратегії комунікативних ввічливості відповідно до реєстру спілкування, моделювати та комбінувати засоби вираження ввічливості, розрізняти реєстри спілкування та комунікативні відносини близької, далекої симетрії та асиметрії; застосовувати практично стратегії ввічливості відповідно до комунікативних ситуації.

Рекомендована література

Базова

 1. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування – К.: Знання, 2006.
 2. Bravo D. Sobre la cortesía lingüística, estratégica y conversacional en español. Oralia, 2001.
 3. Fontanella de Weinberg M. B. La evolución de los pronombres de tratamiento en el español bonaerense: Thesaurus. Boletín del Instituto Caro y Cuervo. Bogotá, 1970.
 4. Haverkate H. “ La cortesía verbal”/Gredos Madrid, 1994.
 5. Labov W. Sociolinguistic patterns. Philadelfia, 1972.
 6. Leech G. Principles of linguistics. New York, 1983, 1989.
 7. Marín D. l uso de “tú” y “usted” en el español actual // Hispania, Wichina, Kansas, 1972 – Vol. 55 – №4.
 8. Moreno de Alba J. G. Unidad y variedad de español en América. México, 1978.
 9. Rona J. P. Normas locales, regionales, nacionales y universales en la América española // Nueva revista de la Filología Hispánica-México, 1973.
 10. Steel B. A. “Manual of coloquiall Spanish”. Madrid, 1976.

 

Допоміжна

 1. Михеева Н. Местоименные формы обращения в аргентинском и кубинском национальных вариантах испанского языка // Актуальные проблемы общего, исторического, сопоставительного языкознаний и литературоведения: Сборник научных трудов. – М.: 1988.
 2. Фирсова Н. М. Испанский речевой этикет. – М.: 1991.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус