Іспанський комунікативний етикет

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Лесько Х. С.Іні21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Іні21Хомицька І. І.

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Дисципліна має на меті коротко ознайомити студентів із функціонуванням та типологією комунікативних стратегій ввічливості сучасної іспанської мови, ознайомити з комунікативним етикетом та нормами спілкування.

 

Результати навчання:

  • знати: правила комунікативного етикету іспанської мови, застосування стратегій ввічливості відповідно до реєстру спілкування; функціонування та використання засобів вираження ввічливості; основні вимоги до ввічливого спілкування; стратегії негативної та позитивної ввічливості;класифікацію актів мовлення та притаманні їм засоби для вираження ввічливості.
  • вміти: вживати стратегії комунікативних ввічливості відповідно до реєстру спілкування, моделювати та комбінувати засоби вираження ввічливості, розрізняти реєстри спілкування та комунікативні відносини близької, далекої симетрії та асиметрії; застосовувати практично стратегії ввічливості відповідно до комунікативних ситуації.

Рекомендована література

  1. Víctor Lara-Bermejo Sociolingüística histórica del voseo, tuteo, ustedeo y sumercedeo. Pragmalingüística: Editorial UCA. 2022. pág. 227-260
  2. María Sampedro Mella Las formas de tratamiento en la tradición académica del español. Anuario de letras. Lingüística y filología: versión On-line ISSN 2448-8224versión impresa ISSN 2448-6418. 2021
  3. Paula Albitre Lamata La (des)cortesía verbal en ELE: principios y análisis de manuales. RedELE: revista electrónica de didáctica del español lengua extranjera. ISSN: 1571-4667. 2020. Número 32.
  4. Su, H. & Hunston, S. Language patterns and attitude revisited. Adjective patterns, Attitude and Appraisal. Functions of Language26(3), 2019. 343-371 [ Links ]
  5. BRODERSEN, M. El acto de habla «saludar» en los manuales de ELE/ELSE del español de la Argentina, Quintú Quimün, 3. 2019
  6. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. Київ: Знання, 2006.
  7. Bravo D. Sobre la cortesía lingüística, estratégica y conversacional en español. Oralia, 2001.
  8. Haverkate H. “ La cortesía verbal”. Madrid, 1994.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус