Хомицька Іванна Іванівна

Посада: асистент кафедри французької та іспанської філологій

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Електронна пошта: Ivanna.Khomytska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Неологія сучасної іспанської мови, cоціолінгвістика, переклад, дидактика.

Курси

Вибрані публікації

Навчальні посібники:
Хомицька Іванна Граматика іспанської мови у вправах = Gramática española en ejercicios : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька. – 4-те вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021.  – 408 с.
Хомицька Іванна Граматика іспанської мови у вправах = Gramática española en ejercicios : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька. – 3-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019.  – 374 с.
Хомицька Іванна Граматика іспанської мови у вправах = Gramática española en ejercicios : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 358 с.
Хомицька Іванна Граматика іспанської мови у вправах = Gramática española en ejercicios : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька.  – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 308 с.
Методичні вказівки:
Хомицька І. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови як першої та другої іноземної на тему: ЇЖА (Сomida). Для студентів спеціальності 035 Філологія / О.П.Кушнір, І.І. Хомицька. – Львів : ЛНУ ім.    І. Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2020. – 74 с.
Хомицька І. Методичні вказівки з граматики іспанської мови (El Modo Subjuntivo) /     Х. С. Лесько, І. І. Хомицька – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, Малий видавничий центр факультету іноземним мов, 2017. – 55 с.
Вибрані статті:
Хомицька І. І. Гендерні особливості лексики іспанської мови (на матеріалі періодичних видань) / І. І. Хомицька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник науков. праць. Випуск XX. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2013. – С. 72–77.
Хомицька І. І. Прагматико-функціональні особливості неологізмів у іспанському масмедійному дискурсі / І. І. Хомицька // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2012. – С. 211–213.
Хомицька І. І. Реакція ЗМІ на запити суспільства (неологізми в масмедійному іспаномовному дискурсі) / І. І. Хомицька // Мова і суспільство. – Львів, 2012. – Вип. 3. – С. 157–161.
Тези доповідей:
Хомицька І. І.

 

Іспанська мова у Львівському національному університеті імені Івана Франка / Хомицька І. // Міжнародний науково-практичний семінар «Українська мова як іноземна: пошук інновацій крізь призму досвіду викладання інших мов» // електронний збірник  «Українська мова у фокусі інновацій: від досвіду до впровадження». – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2019 р.
Хомицька І. І.

 

Роль іспаномовних ЗМІ в процесах утворення нових мовних форм / І. І. Хомицька // International research and practice conference “Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine”. – Lublin, Republic of Poland, April 28-29, 2017. – С. 132 – 135.
Хомицька І. І. Таксономічні групи неологізмів в іспанській періодиці / І.І.Хомицька // Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імена Івана Франка, 2016. – С.112-114.

 

 

Біографія

з вересня 2010 р. – дотепер асистент кафедри французької філології.
з липня 2008 р. по червень 2010 р. старший лаборант, за сумісництвом – асистент кафедри.
з жовтня 2007 р. по червень 2008 р. лаборант кафедри французької філології.
2008 диплом магістра факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Мова та література (іспанська)».

Кваліфікація – магістр філології, викладач іспанської та англійської мов та світової літератури.

2007 диплом бакалавра філології.
2003-2008 студентка факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність «Мова та література (іспанська)»)
2003 закінчила Львівську середню загальноосвітню школу № 66.

Різне

Конференції та семінари:
12 .05.2021 II Seminario internacional de Sociolingüística “De la norma, el estándar y lo normativo”organizado por el Área de Lingüística dela Universitat d’ Alacant y el Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, y que, además, cuenta con el apoyo del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra
6.11.2020 La Jornada Didáctica de Formación pora profesores ELE de Europa del Este celebrado el día 6 de noviembre de 15:30 a 17:30 horas.
15.09.2020 Презентація за сприянням Посольства Аргентинської Республіки в Україні та Міжнародного фонду «Хорхе Луїса Борхеса» «Розповіді про життя і творчість Хорхе Луїса Борхеса» за участю проф. Марії Кодами, Президента міжнародного фонду «Хорхе Луїса Борхеса».
22.02.2020 Курс  “Enseñanza de la gramática y la cultura, evaluación del uso de la lengua”, Інститут Сервантеса (Варшава, Польща), Львів (6 годин).
11.10.2019 Дидактичний семінар для викладачів іспанської мови (Taller formativo). Estrategias de aprendizaje y práctica comunicativa de contenidos en ELE ACTUAL: ¿Cómo desarrollar las habilidades de la lengua en la enseñanza del español? Reflexión y práctica a partir de propuestas de AULA AMIGOS. – видавництво SM (Мадрид), Львів (4 години)
28.03.2019 Міжнародний науково-практичний семінар «Українська мова як іноземна: пошук інновацій крізь призму досвіду викладання інших мов»  – Львів: Національний університет «Львівська політехніка»
20.10.2017 Тренінг у рамках виставки освіти та стажування за кордоном Global Education 2017 «Інноваційні практики, міжнародний досвід та можливості за кордоном». – Львів.
26.04.2017 Дидактичний семінар для викладачів іспанської мови, організований видавництвом EDELSA (Madrid, España) (Talleres de formaciόn para profesores de ELE) “¿Español? por supuesto”. Семінар проводить Óscar Rodríguez García– Львів.  
April 28-29, 2017  International research and practice conference “Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine” : Conference Proceedings. – Lublin, Republic of Poland.
5 лютого 2016 р. Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імена Івана Франка.
29-31.05.2015 прослухала курс лекцій у рамках «Х Curso Didáctico para Profesores de Enseñanza de Español como Lengua Extranjera»,який організований Посольством Королівства Іспанії в Україні, Асоціацією Іспаністів України та Львівським національним університетом ім. Івана Франка Львів (6 годин)
4-5.10.2013 учасник IV Congreso de Hispanistas en Ucrania «Memoria y cultura en el hispanismo global», організованим Посольством Королівства Іспанії в Україні та Львівським національним університетом імені Івана Франка у місті Львові.
17-18 жовтня 2013 р. Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції та напрями в сучасній філології та міжкультурній комунікації» – Херсон.
2.03.2012-18.03.2012 Онлайн курс підготовки екзаменаторів іспиту DELE рівнів С1 /С2, Інститут Сервантеса (Варшава, Польща), 16 годин.
2012 Курси екскурсоводів на здобуття кваліфікації екскурсовода з іспанською мовою, гіда-перекладача.
2012 Курси екскурсоводів на здобуття кваліфікації спеціаліста туристичного супроводу, екскурсовода.
22 жовтня 2010 р. Міжнародний науковий семінар іспаністів «Іспанія – Східна Європа : географічна віддаленість і культурна близькість».
4.12.2009  Навчально-методичний семінар для викладачів іспанської мови як іноземної, на теми «Відеоматеріали на уроці іспанської мови, як іноземної» та «Ігри, як один із елементів організації уроку», організований Агенцією іноземних мов «РУНА» Наталії Дячук. (2 години)
Стажування
15.03.2021– 25.04. 2021 Львівський торгово-економічний університет. Наказ № 831 від 15.03.2021
9.03.2016 – 7.05.2016

 

Львівська комерційна академія, кафедра романо-германських мов. Наказ № 691 від 1.03.2016 р.
2.10-7.10. 2015 пройшла курс для викладачів іспанської мови «Curso Superior para profesores de español», у мовній академії “Mester” (м. Саламанка, Іспанія), акредитованій Інститутом Сервантеса. (20 годин)

Нагороди

Нагорода Львівського національного університету імені Івана Франка за перше місце навчального посібника «Gramática española en ejercicios» («Граматика іспанської мови у вправах») у конкурсі «Найкращий навчальний посібник гуманітарного напряму 2011-2012 навчального року». 11 жовтня 2012 року

Методичні матеріали

Хомицька І. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови як першої та другої іноземної на тему: ЇЖА (Сomida). Для студентів спеціальності 035 Філологія / О.П.Кушнір, І.І. Хомицька. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2020. – 74 с.
Хомицька І. Методичні вказівки з граматики іспанської мови (El Modo Subjuntivo) /     Х. С. Лесько, І. І. Хомицька – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2017. – 55 с.

Теми курсових робіт з методики (4 курс, іспанська філологія) (1 семестр 2021-2022 н.р.)

  1. Ремешило Ольга – La retahíla y otros juegos lingüísticos como erramienta práctica para el aprendizaje de español LE.

Розклад