Історія англійського роману Нового часу

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Бандровська О. Т.Іна41, Іна42, Іна43, Іна44, Іна45

Опис курсу

Предметом вивчення даної навчальної дисципліни є основні етапи розвитку жанру роману в англійській літературі. Особливу увагу приділено роману ХVІІІ століття, коли цей жанр стає провідним в англійській літературі і з’являються перші теорії роману. Також докладно розглянуто розвиток жанрових різновидів роману в ХІХ столітті і першій половині ХХ століття. Метою вивчення вибіркової дисципліни «Історія англійського роману» є ознайомлення студентів з історією жанру роману в контексті літературного і соціокультурного процесу ХVІІІ – ХХ століть. Основні завдання дисципліни: простежити загальні закономірності розвитку англійської літератури крізь історію жанру роману; розглянути становлення теорії роману; розвинути практичні навички аналізу творів романного жанру.

Рекомендована література

Базова література:

 1. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. – М.: Худ. лит., 1975. – 502 с.
 2. Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. – М.: Худ. лит., 1986. – 542 с.
 3. Блум Г. Західний канон: книги на тлі епох / Пер. з англ. під загальною редакцією Р. Семківа. – К.: Факт, 2007.
 4. Бредбері М. Британський роман Нового часу. – К.: Ксенія Сладкевич, 2011. – 480 с.
 5. Бандровська О. Т. Модернізм між минулим і майбутнім: антропологічний дискурс англійського роману. – Львів, ЛНУ ім. Івана Франка,  – 444 с.
 6. Бандровська О. Т., Сенчук І. А., Яремчук В. В. Англійська література ХІХ століття: навч. посібник. – Львів, 2019. – 280 с.
 7. Жлуктенко Н. Ю. Английский психологический роман ХХ века. – К.: Выща школа, 1988.
 8. Лексикон загального та порівняльного літературознавства / Ред. Волков А. та ін. – Чернівці, 2001.
 9. The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. Ed. Cris Baldick. Oxford University Press, 2001.
 10. Daiches, David. A Critical History of English Literature. – Penguin Companion to English Literature, 1972.
 11. Watt Ian. The Rise of the Novel: Studies in Defoe, Richardson and Fielding; University of California Press, 2001.

 

Додаткова література:

 1. Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. У 2 т. / За ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. – Тернопіль, 2005
 2. Затонський Д. В. Про модернізм і модерністів. – К., 1972.
 3. Затонский Д. В. Модернизм и постмодернизм. Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств. – Харьков, 2000.
 4. Література Англії ХХ століття: Навчальний посібник / за ред. К. О. Шахової. / К. О. Шахова, Н. Ю. Жлуктенко, С. Д. Павличко та інш. – К.: Либідь, 1993.
 5. Наливайко Д. Искусство: направления, течения, стили. – К.: Мистецтво, 1981.
 6. Павличко С. Д. Зарубіжна література: Дослідж. та критич. статті. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001.
 7. Соколянский М. Г. Творчество Генри Филдинга. – К., 1975.
 8. Соколянский М. Г. Оскар Уайльд: очерк творчества. – Киев; Одесса, 1990.
 9. Соловьёва Н. А. У истоков английского романтизма. – М., 1987.
 10. Norton Anthology of English Literature, The. W. W. Norton & Company, Inc, New York, Fifth Edition, 1986.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус курсу "Історія англійського роману Нового часу" (денне навчання)

Завантажити силабус

Силабус: Силабус курсу "Історія англійського роману Нового часу" (заочне навчання)

Завантажити силабус