Історія англійського роману Нового часу

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
610доцент Бандровська О. Т.Іна31
716доцент Бандровська О. Т.Іна41, Іна42, Іна43, Іна44, Іна45, Іна46

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716Іна41доцент Бандровська О. Т.
Іна42доцент Бандровська О. Т.
Іна43доцент Бандровська О. Т.
Іна44доцент Бандровська О. Т.
Іна45доцент Бандровська О. Т.
Іна46доцент Бандровська О. Т.

Опис курсу

Предметом вивчення даної навчальної дисципліни є основні етапи розвитку жанру роману в англійській літературі. Особливу увагу приділено роману ХVІІІ століття, коли цей жанр стає провідним в англійській літературі і з’являються перші теорії роману. Також докладно розглянуто розвиток жанрових різновидів роману в ХІХ столітті і першій половині ХХ століття. Метою вивчення вибіркової дисципліни «Історія англійського роману» є ознайомлення студентів з історією жанру роману в контексті літературного і соціокультурного процесу ХVІІІ – ХХ століть. Основні завдання дисципліни: простежити загальні закономірності розвитку англійської літератури крізь історію жанру роману; розглянути становлення теорії роману; розвинути практичні навички аналізу творів романного жанру.

Рекомендована література

Основна література

 1. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. – М.: Худ. лит., 1975.
 2. Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. – М.: Худ. лит., 1986.
 3. Блум Г. Західний канон: книги на тлі епох / пер. з англ. під загальною редакцією Р. Семківа. – К.: Факт, 2007.
 4. Бредбері М. Британський роман Нового часу. – К.: Ксенія Сладкевич, 2011.
 5. Бандровська О. Т. Модернізм між минулим і майбутнім: антропологічний дискурс англійського роману. – Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2014.
 6. Бандровська О. Т., Сенчук І. А., Яремчук В. В. Англійська література ХІХ століття: навч. посібник. – Львів, 2019.
 7. Жлуктенко Н. Ю. Английский психологический роман ХХ века. – К.: Выща школа, 1988.
 8. Лексикон загального та порівняльного літературознавства / ред. А. Волков та ін. – Чернівці, 2001.
 9. The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms / еd. Cris Baldick. – Oxford University Press, 2001.
 10. Daiches, David. A Critical History of English Literature. – Penguin Companion to English Literature, 1972.
 11. Watt Ian. The Rise of the Novel: Studies in Defoe, Richardson and Fielding. – University of California Press, 2001.

 

Додаткова література

 1. Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. У 2 т. / за ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. – Тернопіль, 2005.
 2. Затонський Д. В. Про модернізм і модерністів. – К., 1972.
 3. Затонский Д. В. Модернизм и постмодернизм. Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств. – Харьков, 2000.
 4. Література Англії ХХ століття: навчальний посібник / за ред. К. О. Шахової. / К. О. Шахова, Н. Ю. Жлуктенко, С. Д. Павличко та інш. – К.: Либідь, 1993.
 5. Наливайко Д. Искусство: направления, течения, стили. – К.: Мистецтво, 1981.
 6. Павличко С. Д. Зарубіжна література: дослідження та критичні статті. – К.: вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001.
 7. Соколянский М. Г. Творчество Генри Филдинга. – К., 1975.
 8. Соколянский М. Г. Оскар Уайльд: очерк творчества. – Киев; Одесса, 1990.
 9. Соловьёва Н. А. У истоков английского романтизма. – М., 1987.
 10. Norton Anthology of English Literature, The. W. W. Norton & Company, Inc. – New York, Fifth Edition, 1986.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус курсу "Історія англійського роману Нового часу" (денне навчання)

Завантажити силабус