Історія мови (французька мова)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
520доцент Мандзак І. А.Інф31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
512Інф31доцент Мандзак І. А.

Опис курсу

У результаті засвоєння курсу студенти повинні:
Вміти знайти зв’язок між культурно-історичними подіями та фактами розвитку мови в означений період, дати пояснення деяких фонетичних, граматичних та лексичних особливостей народної латини як історичної основи французької мови. Вміти користуватися спеціальною літературою з історії французької мови.
Вміти знайти зв’язок між культурно-історичними подіями та фактами розвитку мови в означений період, пояснити утворення структури французької мови в галло-романський та у старофранцузький періоди. Вміти користуватися спеціальною літературою з історії французької мови.
Вміти знайти зв’язок між культурно-історичними подіями та фактами розвитку мови в означений період, пояснити утворення структури французької мови в середньофранцузький та у ранньофранцузький періоди. Вміти користуватися спеціальною літературою з історії французької мови.
Вміти знайти зв’язок між культурно-історичними подіями та фактами розвитку мови в означений період, пояснити утворення структури французької мови в новофранцузький період. Вміти користуватися спеціальною літературою з історії французької мови.

Рекомендована література

  1. Chaurand, Histoire de la langue française. – Presses Universitaires de France, « Que sais-je ? », 2006.
  2. Marchello-Nizia Chr. La langue française aux XIVe et XVe siècles. – Armand Colin, 2005.
  3. Picoche J., Marchello-Nizia Chr. Histoire de la langue française. – Nathan , 2001.
  4. Tritter J.-L. Histoire de la langue française. – Ellipses, 1997.
  5. Rey A., Siouffi G., Duval F., Mille ans de langue française. – Perrin, 2007.
  6. Thomasset C., Ueltschi K., Pour lire l’ancien français .- Arman Colin, 2007.
  7. Кагановська О.М. Філоненко Н.Г. Історія французької мови. Навчальний посібник. –К.: КНЛУ, 2003.
  8. Сидельникова Л.В. Кагановська О.М. Практикум з історії французької мови. Навчальний посібник. –К.: КНЛУ. 2004.

Силабус:

Завантажити силабус