Історія мови (французька)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Фроляк М. П.Інф31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516Інф31доцент Фроляк М. П.

Опис курсу

У результаті засвоєння курсу студенти повинні:
Вміти знайти зв’язок між культурно-історичними подіями та фактами розвитку мови в означений період, дати пояснення деяких фонетичних, граматичних та лексичних особливостей народної латини як історичної основи французької мови. Вміти користуватися спеціальною літературою з історії французької мови.
Вміти знайти зв’язок між культурно-історичними подіями та фактами розвитку мови в означений період, пояснити утворення структури французької мови в галло-романський та у старофранцузький періоди. Вміти користуватися спеціальною літературою з історії французької мови.
Вміти знайти зв’язок між культурно-історичними подіями та фактами розвитку мови в означений період, пояснити утворення структури французької мови в середньофранцузький та у ранньофранцузький періоди. Вміти користуватися спеціальною літературою з історії французької мови.
Вміти знайти зв’язок між культурно-історичними подіями та фактами розвитку мови в означений період, пояснити утворення структури французької мови в новофранцузький період. Вміти користуватися спеціальною літературою з історії французької мови.

Рекомендована література

1. Катагощина Н.А., Гурычева М.С., Аллендорф К.А.. История франузького язика. – М.:Высш. шк., 1976 (кафедральна бібліотека, університетська бібліотека)
2. М.К.Сабанаева. Хрестоматия ро французской литературе XVI века – Ленинград: Просвещение, 1974. (кафедральна бібліотека, університетська бібліотека)
3. Скрелина Л.М. История французького языка. – М.: Высш. шк., 1972. (на франц. мові) (кафедральна бібліотека, університетська бібліотека)
4. Шигаревская Н.А. История французсого языкаю – М.: Просвещение, 1973 (а франц. Мові) (кафедральна бібліотека, університетська бібліотека)
5. Шигаревская Н.А. Хрестоматия по истории французского языка (на французском языке). – Ленинград: Просвещение, 1975.

БАЗОВА ЛІТЕРАТУРА
1. Алисова Т.Б., Репина Т.А., Таривердиева М.А. Введение в романскую филологию. – М.: Высш. шк., 1982.
2. Аллендорф К.А. Очерки истории французского языка. – М.: Гос. Учеб.- пед. изд-во, 1959.
3. Бородина М.А. Историческая фонетика французского языка. – Л.: Уч-педгиз, 1961.
4. Бородина М.А. Историческая морфология французского языка. – Л.: Уч-педгиз, 1965.
5. Доза А. История французского языка. – М.: Изд-во лит. на иностр. яз., 1956.
6. Кагановська О.М. Філоненко Н.Г. Історія французької мови. Навчальний посібник. –К.: КНЛУ, 2003.
7. Сидельникова Л.В. Кагановська О.М. Практикум з історії французької мови. Навчальний посібник. –К.: КНЛУ. 2004.
8. Stépanova O.M. Histoire de la langue française. Textes d’étude. –M., 1975

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
1. Дынников А.Н., Лопатина М.Г. Народная латынь. – М.: Изд-во МГУ, 1975.
2. Гак В.Г. Введение во французскую филологию. – М.: Просвещение, 1986.
3. Гурычева М.С. Народная латынь. – М.: Изд-во на иностр. яз., 1959.
4. Корлэтяну Р.Г. Исследование народной латыни и ее отношение с романскими язвыками. – М.: Наука, 1974.
5. Borodina M. Morphologie historique du français.Москва: Просвещение, 1965.
6. Borodina M. Phonétique historique du français. Ленинград: Просвещение, 1961.
7. Chigarevskaia N. Précis de l’histoire de la langue française. Ленинград: Просвещение, 1964.
8. Хрестоматия по истории французского литературного языка 16 века. Сост.: В.А. Паутынская. М.: Высшая школа, 1981.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму