Комікс у культурі ХХ-ХХІ століть: діалог малюнка і слова (ДВВ з циклу загальної підготовки)

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Кушнір І. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516доцент Кушнір І. Б.

Опис курсу

Лекційно-практичний курс призначений для широкого кола студентів гуманітарного спрямування та доповнює вивчення історії світової літератури, розширює і поглиблює культурологічний рівень студентів усіх спеціальностей, даючи змогу вивчити комікс як єдність оповідання та візуальної дії. Курс має на меті вивчити стандартний склад коміксу, історію і хронологію розвитку коміксу, жанрові різновиди коміксу (карикатура та пригоди), віднайти зв’язок коміксу з літературою і кіно, особливо з мультиплікацією, ознайомитися з проблемою взаємодії кіномистецтва й художньої літератури.

Методична система курсу структурована з метою активної співпраці викладача (як модератора та координатора дискусії) і студентів (як слухачів та учасників навчально-пізнавального діалогу), що забезпечується застосуванням аудіовізуальних засобів і проведенням навчальних занять у різноманітних формах. Завдяки високій фаховій підготовці навчального заняття (лекції та семінару), його продуманій змістовій побудові й організації роботи студент отримує вичерпну інформацію про основні етапи розвитку коміксу в Європі і Америці, про авторів та їхні комікси, провідних дослідників цього «дев’ятого мистецтва», основну проблематику дослідження тексту через виражальні засоби малюнка.

Відтак, із науково-методологічних позицій курс є міждисциплінарним, адже дає студентам якнайширші можливості ознайомитися з найновішими тенденціями дослідження мідл-літератури, простежити діалог кіно, малюнка й літератури та вузлові питання взаємодії цих видів мистецтв у контексті інтермедіального дослідження.

 

В результаті вивчення курсу студент знатиме:

  • особливості розвитку коміксу як жанру мідл-літератури;
  • особливості творчої манери автора коміксу;
  • основні засади теорії інтермедіальності; ключові принципи взаємодії літератури, кіно і малюнка як видів мистецтва.

 

В результаті вивчення курсу студент вмітиме:

  • аналізувати комікс у широкому культурологічному контексті;
  • визначати особливості взаємодії літератури та малюнка. 201

Рекомендована література

  1. Зонтаг С. Проти інтерпретації та інші есе / пер. з англ. В. Дмитрука. – Львів: Кальварія, 2006.
  2. Колесник О.  С. Поетика графічного роману: синтез мистецтв та транспозиція // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. – 2013. – Вип. 31. – С. 301-306.
  3. Комікс – це мистецтво. Хто сумнівається? [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://www.chytomo.com/komiks-tse-mystetstvo-khtos-sumnivaietsia/
  4. Макклауд С. Зрозуміти комікси. Невидиме мистецтво. – К.: Рідна мова, 2019.

 

Матеріали

ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОСТЕР КУРСУ

ПЕРЕГЛЯНУТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ КУРСУ