Критика і герменевтика давньогрецьких текстів

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Глущенко Л. М.Інк41

Опис курсу

Дисципліна «Критика і герменевтика давньогрецьких текстів» є завершальною нормативною дисципліною зі спеціальності 035 08  Класичні мови і літератури (переклад включно), для освітньої програми рівня освіти магістр, яка викладається в І семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Рекомендована література

  1. Φιλόστρατος Άπαντα 7. Γυμναστικός – Επιστολαί. Αθήνα: ΚΑΚΤΟΣ

(Αρχαία ελληνηκή γραμματεία «313 ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ»), 1995. – 250 σ.

  1. Επιστολογράφοι Ελληνικοί. Εpistolographi Graeci / recensuit recognovit

Rudolphus Hercher. Parisiis, 1873. P. 468–489.

  1. Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь / А. Д. Вейсман. – Репринт У-го издания 1899 г. –     М. : Греко-латинский кабінет Ю. А. Шичалина. – 1991. – 1370 с.
  2. Древнегреческо-русский словарь. В 2 т. / Составил И. Х. Дворецкий. – М.: Госиздат. иностр. и нац. словарей, 1958. – Т. 1: Α – Λ. – 1043 с. – Т. 2: Μ –  Ω. –1904 с.

Додаткова література:

  1. Белоусов А. Филострат в религиозном контексте свого времени. – ПСТГУ, 2012. – 249 с.
  2. Кондзьолка В. В. Суспільно-політичні та економічні передумови становлення і розвитку античної філософії // ІФ.  – Львів, 1984. – Вып. 74. – ПКФ, № 20. – С. 82-87.
  3. Филострат. Письма. / Пер. М. Е. Грабарь-Пасек. и Т. А. Миллер. // Памятники позднего античного ораторського и эпистолярного искуства. / Отв. Ред.. М. Е. Грабарь-Пасек. М.: Наука. 1964. С. 144-152.
  4. Филострат. Письма / Пер. А. Егунова. // Позднаяя греческая проза. / Сост. С. Поляковой. М.: Наука. 1961. С. 144-152.

Flawiusz Filostratos: Listy miłosne Marian Szarmach (tłum.). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. – 100 s.

Силабус:

Завантажити силабус