Лексикографія (іспанська філологія)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Маєвська О. Т.Іні21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Іні21Осєчко С. М.

Опис курсу

Лексикографія – це розділ мовознавства, що визначає теоретичні принципи укладання словників, вивчає типи словників; займається процесом збирання слів певної мови, упорядковує та описує словниковий матеріал; її цікавить сукупність словників даної мови і наукових праць з цієї галузі. Це наука про словники, наукова методика та мистецтво складання словників.

У результаті навчання студенти повинні :
Знати: предмет та історію іспанської лексикографії; принципи класифікації та типи іспанських словників; мікро- та макроструктуру лексикографічних праць.
Вміти: орієнтуватися у величезному фонді словників та визначати їх тип; аналізувати мікро- та макроструктуру словників різних типів; укладати елементарні словникові статті.

Рекомендована література

Базова
1. Ahumada Lara A. Aspectos de la lexicografía teórica. – Granada : Universidad, 1989.
2. Medina Guerra A.M. Lexicografía española. – Barcelona : Editorial Planeta, 2016.
3. Seco M. Estudios de lexicografía española. – Madrid : Paraninfo, 1987.

Допоміжна
1. Fontanillo Merino E. Cómo utilizar los diccionarios. – Madrid : Anaya, 1083.
2. Hernández H. Aspectos de lexicografía contemporánea. – Barcelona : Bibliograf, 1994.
3. Lapesa R. Léxico e historia. II: Diccionarios. – Madrid : Istmo, 1992.
4. Neus Vila. Así son los diccionarios. – Lleida : Universidad de Leida, 1999.
5. Diccionario de la lengua española / Real Academia Española. – Madrid: Espasa Libros, S.L.U., 2001. – 2448 p

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус